งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Commerce Wigidol Shop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Commerce Wigidol Shop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Commerce Wigidol Shop http://wigidol.brinkster.net/

2 รายชื่อสมาชิกใน กลุ่ม http://wigidol.brinkster.net/

3 สถานที่ตั้งร้านวิกไอดอล เลขที่ 77 หมู่ที่ 2 ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ 50220 ร้านขายวิกผม เกาหลี ( Wigidol Shop )

4 เว็บไซต์ระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายวิกผมเกาหลี Electronic Commerce of Product Wigidol Shop โดยทั่วไปเราจะเห็นวิกผมขายตามร้านค้าทั่วไป ตามตลาดใหญ่ๆ ห้างร้าน ซุปแปอร์มาเก็ต แต่ร้านวิก ไอดอล ได้นำวิกผมมาจัดจำหน่ายบน Social Network ยอดนิยม ที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย นั่นก็คือ www.hi5.com โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักก็คือวัยรุ่น ลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกชมภาพสินค้าได้ในอัลบัมรูป และเมื่อตกลงจะสั่งซื้อสินค้าก็พิมพ์ข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่ อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ไว้ ก็จะเสร็จสิ้นการสั่งซื้อแล้ว เมื่อ เจ้าของร้านเห็นการสั่งซื้อก็จะติดต่อและสรุปยอดให้ลูกค้า ซึ่งผลเสียก็คือข้อมูลการสั่งซื้อไม่เป็นระเบียบ หรือลูกค้า ไม่ได้รับการโต้ตอบทันที ต้องรอให้เจ้าของร้านมาตอบ ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจในการสั่งซื้อสินค้า ได้

5 กิจการร้านวิกไอดอลได้เปิดกิจการมาแล้ว 1 ปี 3 เดือน มีแบบทรงผมให้เลือกมากกว่า 200 แบบ แต่ เนื่องการปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์ได้ขยายกิจการเพิ่ม มากขึ้น มีหลายช่องทางให้ลูกค้าให้เลือกซื้อ แต่ร้าน วิกไอดอลยังไม่มีเว็บไซต์ จึงทำให้เจ้าของกิจการ ต้องการจะทำเว็บไซต์เพื่อให้น่าเชื่อถือแก่ผู้ซื้อ และ เพื่อเพิ่มยอดขายแก่กิจการ ดังนั้น ผู้จัดทำโครงการได้เสนอแนวทางในการ จัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้กิจการร้านวิกไอดอลมีระบบการ สั่งซื้อ ระบบการจัดจำหน่าย และเพิ่มช่องทาง การตลาดให้ดียิ่งขึ้น

6 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อพัฒนาเว็บ E-commerce สำหรับร้านวิก ไอดอล 2. เพื่อสร้างฐานข้อมูลถูกเก็บไว้ในระบบ เดียวกัน 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของร้านวิก ไอดอล 4. เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า

7 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : 1. วางแผนโครงการ 1.1 กำหนดหัวข้อโครงการ 1.2 เลือกองค์กรที่จะทำการพัฒนาระบบ 1.3 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน 1.4 หาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์เดิม 1.5 รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์เดิม 1.6 วิเคราะห์ความต้องการของเว็บไซต์ใหม่ 1.7 เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของเว็บไซต์ใหม่ 1.8 เขียนโครงการพร้อมกำหนดขอบเขตโครงการใหม่ 1.9 นำเสนอโครงการต่อองค์กร

8 2. การพัฒนาโครงการ 2.1 ออกแบบ Context Diagram 2.2 ออแบบ Data Flow Diagram 2.3 ออกแบบ Entity-relationship (E-R) Diagram 2.4 ออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้ - Back Office - Front Office 2.5 พัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ Macromedia Dream waver CS3 2.6 ทดลอง Upload เว็บไซต์

9 3. ระยะดำเนินการ 3.1 ทำการทดสอบเว็บไซต์ 3.2 ติดตั้งเว็บไซต์ระบบ 3.3 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ 3.4 จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ 4. การปิดโครงการ 4.1 ส่งมอบโครงการ 4.2 แนะนำวิธีการใช้ให้กับผู้ดูแลระบบ 4.3 ปิดโครงการ

10 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์จำหน่าย วิกผมเกาหลี http:// www.wigidol.com/

11 ร้านขายวิกผม เกาหลี ( Wigidol Shop ) ส่วนหัวของเว็บไซต์วิกผม เกาหลี

12 ส่วนแถบเมนูต่าง ๆ ของ เว็บไซต์

13 ( ตัวอย่างสินค้าวิกผม เกาหลี ) ส่วนเมนูสินค้าแนะนำของ เว็บไซต์

14 ส่วนในกระทู้คำถามใหม่ของ เว็บไซต์

15 ส่วนของวิธีการสั่งซื้อสินค้าของ เว็บไซต์

16 ส่วนของวิธีการชำระเงินของ ทางเว็บไซต์

17 ส่วนติดต่อเราของทางเว็บไซต์

18 ส่วนการแจ้งโอนเงินของ เว็บไซต์

19 ส่วนของการเช็คหมายเลขพัสดุ ของเว็บไซต์

20 ส่วนกระทู้เว็บบอร์ดของเว็บไซต์

21 ตะกร้าสินค้า

22 การตั้งคำถามใหม่ในเว็บบอร์ด

23 ส่วนของ Gallery รูปภาพของ เว็บไซต์

24 ส่วนหมวดสินค้าของเว็บไซต์

25 ส่วนของลูกค้าสั่งซื้อสินค้า http:// www.wigidol.com/

26 โปรโมชั่นสินค้าจากทางเว็บไซต์

27 วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากทาง เว็บไซต์ คลิกตรงปุ่ม Add to เลือก รายการ สินค้า

28 รายการสินค้า ที่สั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อลงตะกร้า

29 ระบุข้อมูลลูกค้าเพื่อการติดต่อ ส่งสินค้า

30 ข้อมูลลูกค้าที่ได้สั่งซื้อสินค้า จากทางเว็บไซต์

31 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) http:// www.wigidol.com/admin

32 การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ดุ แลระบบ

33 การจัดการข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้า

34 รายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อ สินค้าของลูกค้า

35 การจัดการข้อมูลวิธีส่งสินค้าและวิธี ชำระเงินค่าส่งสินค้า

36 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ http://wigidol.brinkster.net/ สธ 305 การบริหารโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) สธ 305 การบริหารโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management)

37 ส่วนของหน้าเว็บไซต์ http://wigidol.brinkster.net/

38

39

40 …Thank You…


ดาวน์โหลด ppt E-Commerce Wigidol Shop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google