งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Commerce Wigidol Shop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Commerce Wigidol Shop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Commerce Wigidol Shop

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

3 สถานที่ตั้งร้านวิกไอดอล
ร้านขายวิกผมเกาหลี ( Wigidol Shop ) สถานที่ตั้งร้านวิกไอดอล เลขที่ 77 หมู่ที่ 2 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

4 Electronic Commerce of Product Wigidol Shop
เว็บไซต์ระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายวิกผมเกาหลี Electronic Commerce of Product Wigidol Shop โดยทั่วไปเราจะเห็นวิกผมขายตามร้านค้าทั่วไป ตามตลาดใหญ่ๆ ห้างร้าน ซุปแปอร์มาเก็ต แต่ร้านวิกไอดอล ได้นำวิกผมมาจัดจำหน่ายบน Social Network ยอดนิยม ที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย นั่นก็คือ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักก็คือวัยรุ่น ลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกชมภาพสินค้าได้ในอัลบัมรูป และเมื่อตกลงจะสั่งซื้อสินค้าก็พิมพ์ข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ไว้ ก็จะเสร็จสิ้นการสั่งซื้อแล้ว เมื่อเจ้าของร้านเห็นการสั่งซื้อก็จะติดต่อและสรุปยอดให้ลูกค้า ซึ่งผลเสียก็คือข้อมูลการสั่งซื้อไม่เป็นระเบียบ หรือลูกค้าไม่ได้รับการโต้ตอบทันที ต้องรอให้เจ้าของร้านมาตอบ ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าได้

5 กิจการร้านวิกไอดอลได้เปิดกิจการมาแล้ว 1 ปี 3 เดือน มีแบบทรงผมให้เลือกมากกว่า 200 แบบ แต่เนื่องการปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์ได้ขยายกิจการเพิ่มมากขึ้น มีหลายช่องทางให้ลูกค้าให้เลือกซื้อ แต่ร้านวิกไอดอลยังไม่มีเว็บไซต์ จึงทำให้เจ้าของกิจการต้องการจะทำเว็บไซต์เพื่อให้น่าเชื่อถือแก่ผู้ซื้อ และเพื่อเพิ่มยอดขายแก่กิจการ ดังนั้น ผู้จัดทำโครงการได้เสนอแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้กิจการร้านวิกไอดอลมีระบบการสั่งซื้อ ระบบการจัดจำหน่าย และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ดียิ่งขึ้น

6 วัตถุประสงค์ของโครงการ:
1. เพื่อพัฒนาเว็บ E-commerce สำหรับร้านวิกไอดอล 2. เพื่อสร้างฐานข้อมูลถูกเก็บไว้ในระบบเดียวกัน 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของร้านวิกไอดอล 4. เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า

7 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ: 1. วางแผนโครงการ 1. 1 กำหนดหัวข้อโครงการ 1
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ: 1.วางแผนโครงการ 1.1 กำหนดหัวข้อโครงการ 1.2 เลือกองค์กรที่จะทำการพัฒนาระบบ 1.3 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน 1.4 หาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์เดิม 1.5 รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์เดิม 1.6 วิเคราะห์ความต้องการของเว็บไซต์ใหม่ เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของเว็บไซต์ใหม่ 1.8 เขียนโครงการพร้อมกำหนดขอบเขตโครงการใหม่ 1.9 นำเสนอโครงการต่อองค์กร

8 2. การพัฒนาโครงการ 2. 1 ออกแบบ Context Diagram 2
2. การพัฒนาโครงการ 2.1 ออกแบบ Context Diagram 2.2 ออแบบ Data Flow Diagram 2.3 ออกแบบ Entity-relationship (E-R) Diagram 2.4 ออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้ - Back Office - Front Office 2.5 พัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ Macromedia Dream waver CS3 2.6 ทดลอง Upload เว็บไซต์

9 3. ระยะดำเนินการ 3. 1 ทำการทดสอบเว็บไซต์ 3. 2 ติดตั้งเว็บไซต์ระบบ 3
3. ระยะดำเนินการ ทำการทดสอบเว็บไซต์ ติดตั้งเว็บไซต์ระบบ ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ 4. การปิดโครงการ ส่งมอบโครงการ แนะนำวิธีการใช้ให้กับผู้ดูแลระบบ ปิดโครงการ

10 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์จำหน่ายวิกผมเกาหลี http:// www.wigidol.com/

11 ส่วนหัวของเว็บไซต์วิกผมเกาหลี
ร้านขายวิกผมเกาหลี ( Wigidol Shop ) ส่วนหัวของเว็บไซต์วิกผมเกาหลี

12 ส่วนแถบเมนูต่าง ๆ ของเว็บไซต์

13 ( ตัวอย่างสินค้าวิกผมเกาหลี ) ส่วนเมนูสินค้าแนะนำของเว็บไซต์
( ตัวอย่างสินค้าวิกผมเกาหลี ) ส่วนเมนูสินค้าแนะนำของเว็บไซต์

14 ส่วนในกระทู้คำถามใหม่ของเว็บไซต์

15 ส่วนของวิธีการสั่งซื้อสินค้าของเว็บไซต์

16 ส่วนของวิธีการชำระเงินของทางเว็บไซต์

17 ส่วนติดต่อเราของทางเว็บไซต์

18 ส่วนการแจ้งโอนเงินของเว็บไซต์

19 ส่วนของการเช็คหมายเลขพัสดุของเว็บไซต์

20 ส่วนกระทู้เว็บบอร์ดของเว็บไซต์

21 ตะกร้าสินค้า

22 การตั้งคำถามใหม่ในเว็บบอร์ด

23 ส่วนของ Gallery รูปภาพของเว็บไซต์

24 ส่วนหมวดสินค้าของเว็บไซต์

25 ส่วนของลูกค้าสั่งซื้อสินค้า http:// www.wigidol.com/

26 โปรโมชั่นสินค้าจากทางเว็บไซต์

27 วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์
คลิกตรงปุ่ม Add to เลือกรายการสินค้า

28 รายการสินค้าที่สั่งซื้อลงตะกร้า รายการสินค้าที่สั่งซื้อ

29 ระบุข้อมูลลูกค้าเพื่อการติดต่อส่งสินค้า

30 ข้อมูลลูกค้าที่ได้สั่งซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์

31 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) http:// www.wigidol.com/admin

32 การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ดุแลระบบ

33 การจัดการข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้า

34 รายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

35 การจัดการข้อมูลวิธีส่งสินค้าและวิธีชำระเงินค่าส่งสินค้า

36 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ http://wigidol. brinkster
ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ สธ 305 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management)

37 ส่วนของหน้าเว็บไซต์

38

39

40 …Thank You…


ดาวน์โหลด ppt E-Commerce Wigidol Shop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google