งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด
INDRA CERAMIC CO.,LTD.

2 สมาชิกกลุ่ม 1.นางสาวจันทร์นิภา บุญคุ้ม รหัส 5006105307
1.นางสาวจันทร์นิภา บุญคุ้ม รหัส 2.นางสาวจิราลักษณ์ ชมถิ่น รหัส 3.นางสาวรชา เสรีกุลี รหัส 4.นางสาววัชราวรรณ ดวงศรี รหัส 5.นางสาวศิริรัตน์ ดวงขันคำ รหัส

3 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
อินทราเซรามิค เป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคดั้งเดิมที่พัฒนามาจากโรงงานเล็กๆในยุคต้นของอุตสาหกรรมเซรามิคลำปาง ซึ่งขณะนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นโรงงานส่งออกเซรามิกรายใหญ่ของจังหวัดลำปาง สินค้าของอินทราเซรามิค มีความโดดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงาม และดูทันสมัย ภายใต้กระบวนการออกแบบและการผลิตที่ มีคุณภาพ เรายึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและพนักงาน เพื่อผลิตสินค้าให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้าน คุณภาพ ราคา และบริการ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเสมอมา จากความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทได้รับรางวัล และมาตร ฐานจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ จำนวนมาก

4 ข้อมูลสำคัญของบริษัท ประเภทสินค้า     :      เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของ ประดับตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก ผลิตจาก สโตนแวร์ วาดลายด้วยมือ เผาใต้เคลือบ กำลังการผลิต     :      ประมาณ 250 ตันต่อเดือน หรือประมาณ 500,000 ชิ้นต่อเดือน เงินลงทุน            :      ประมาณ 250 ล้านบาท จำนวนพนักงาน  :      580 คน ตลาด                 :      ส่งออก 75 %  ขายในประเทศ  25 %                 ตลาดต่างประเทศที่สำคัญ  UK  Germany   EU countries USA และอื่นๆ

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ:
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ E-commerce อินทราเซรามิค เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าออนไลน์ อินทราเซรามิค เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า อำนวยความสะดวกสบายในการเลือกชมและสั่งซื้อสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสินค้าได้อย่างกว้างขวาง

6 บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด
INDRA CERAMIC CO.,LTD. 382 ถ.วชิราวุธดำเนิน กม1. (ถนนสายลำปาง-แพร่) ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง    Tel :     Fax : เปิดบริการทุกวัน เวลา น. (หยุด 13 เม.ย. และ 1 พ.ค.) นับเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของเรา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ อินทราเอาท์เลท จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนศึกษาและศูนย์จำหน่ายเซรามิคอันดับ  1  ของภาคเหนือ ” เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสินค้าเซรามิคของจังหวัดลำปางให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศ  ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการและการท่องเที่ยว 

7 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ:
1. การวางแผนโครงการ 1.1 ศึกษาแนวทางและเก็บรวบรวมข้อมูลองค์กร ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร รวบรวมข้อมูลองค์กร วิเคราะห์ความต้องการระบบงานใหม่ 1.2 เขียนแบบเสนอโครงร่างโครงการ กำหนดหลักการและเหตุผล กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดโครงสร้างกิจกรรมย่อย wbs 1.3 จัดทำสัญญาโครงการ จัดทำสัญญาโครงการ

8 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 วิเคราะห์ระบบ 2.1.1 ออกแบบ Dataflow Diagram 2.1.2 ออกแบบ ER Diagram 2.2 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2.2.1 ออกแบบด้านกราฟฟิค 2.2.2 ออกแบบระบบฐานข้อมูล 2.2.3 เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์ 3. การควบคุม 3.1 ทำการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทดสอบการใช้งาน 3.3 จัดทำเอกสารโครงการ 3.4 นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. ปิดโครงการ 4.1 ส่งมอบงานให้องค์กร 4.2 นำเสนอและส่งเอกสารต่ออาจารย์ประจำสาขา

9 เข้าสู่ระบบ (Login)

10 สมัครสมาชิก

11

12 คลิกดูสินค้า

13

14 แสดงยืนยันการสั่งซื้อ

15 ติดต่อเรา

16 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์
สธ 305 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management)


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google