งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเว็บไซต์ E-Commerce ร้านหนังสือสุริยบรรณ Suriyabun E-commerce Website.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเว็บไซต์ E-Commerce ร้านหนังสือสุริยบรรณ Suriyabun E-commerce Website."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเว็บไซต์ E-Commerce ร้านหนังสือสุริยบรรณ Suriyabun E-commerce Website

2 ระยะเวลาในการทำโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ในการจัดทำเว็บไซต์ได้จัดทำขึ้นให้กับ ร้าน หนังสือสุริยบรรณ ซึ่ง เป็นร้านที่ทำกิจการ เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหนังสือ ทั้งขายส่ง และ ขายหน้าร้าน หนังสือที่ขายส่งเป็นหนังสือที่ จัดพิมพ์ขึ้นจากสำนักพิมพ์ของสุริยบรรณเท่านั้น

3 สาเหตุที่ต้องจัดทำโครงการนี้ เพื่อจัดทำเว็บไซต์ขายหนังสือและสินค้า เกี่ยวกับหน่วยงานคริสตเตียน เพื่อสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ พัฒนาหน่วยงานคริสเตียน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ลูกค้าและร้านค้าได้ง่ายขึ้น

4 ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ชื่อสกุลบทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบ นางสาวจีรนันท์ คำฟู ผู้จัดการ โครงการ วางแผนและบริหาร โครงการ นางสาวเบญจมาศ วันทอง ผู้สนับสนุน โครงการ ให้ข้อมูลและ รายละเอียดที่ เกี่ยวข้องในการ จัดทำโครงการ นางสาวปิยธิดา มั่นคงเผ่าไพร หัวหน้า ฝ่าย ออกแบบ เว็บดีไซน์ วางแผนออกแบบ และพัฒนาในส่วน ของเว็บไซต์ นางสาวขวัญหทัย ชำนาญพล เว็บดีไซน์ออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์ นายกิตติชัย แสน คำ ผู้ดูแล ระบบ ดูแลระบบและจัดการ ข้อมูล

5 โปรแกรมและภาษาที่ใช้ในการ พัฒนา ในการจัดทำเว็บไซต์ในครั้งนี้ได้ทำการพัฒนา เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dream waver 8 ภาษา ที่ใช้ในการพัฒนาก็คือ PHP การจัดเก็บฐานข้อมูลได้จัดเก็บไว้ใน My SQL

6 ขั้นตอนการทำงานของระบบ 1. 1. สมัครสมาชิก 2. 2. ล็อคอินเข้าสู่ระบบ 3. 3. สั่งซื้อสินค้าลงใน ตะกร้า 4. 4. แจ้งการชำระเงิน 5. 5. ตรวจสอบ สถานะการชำระเงิน 6. 6. การจัดการสินค้า 7. 7. ออกรายงานต่างๆ

7 ตัวอย่างการทำงาน หน้า แรก

8 1 2 สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

9 กรอกรายละเอียดเพื่อ สมัครสมาชิก

10 เข้าสู่ระบบแล้วทำการเลือกซื้อ สินค้าลงในตะกร้า

11 รายการสินค้าที่สั่งซื้อ

12 ข้อมูลรายการจัดส่งสินค้า

13 ข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้าแลรายการ หนังสือที่สั่งซื้อ

14 ข้อความ คำแนะนำของระบบ เพื่อทำรายการต่อไป

15 ติดตามสถานะสินค้า เมื่อต้องการแจ้งชำระเงิน ( กรณี ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว )

16 กรอก รายละเอียด แจ้งการ ชำระเงิน

17 ส่วนของ Admin หรือ ผู้ดูแลระบบ

18 ดูรายละเอียดรายการสั่งซื้อสินค้า ของลูกค้าได้

19 ดูรายละเอียดการแจ้งการชำระ เงินของลูกค้า

20 ออกรายการส่งสินค้า

21 - เพิ่ม - ลบ - แก้ไข ( รายการ สินค้า ในสต๊อก ) จัดการรายละเอียดสินค้าได้


ดาวน์โหลด ppt โครงการเว็บไซต์ E-Commerce ร้านหนังสือสุริยบรรณ Suriyabun E-commerce Website.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google