งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวพันทิวา เศรษฐสุข รหัส 5206105057 2. นางสาวภัทติยาภรณ์ อุปละ รหัส 5206105060 3. นางสาวมัธโนทัย ขันใจ รหัส 5206105067 4. นางสาววิชุณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวพันทิวา เศรษฐสุข รหัส 5206105057 2. นางสาวภัทติยาภรณ์ อุปละ รหัส 5206105060 3. นางสาวมัธโนทัย ขันใจ รหัส 5206105067 4. นางสาววิชุณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวพันทิวา เศรษฐสุข รหัส 5206105057 2. นางสาวภัทติยาภรณ์ อุปละ รหัส 5206105060 3. นางสาวมัธโนทัย ขันใจ รหัส 5206105067 4. นางสาววิชุณี ภักดีราช รหัส 5206105080 5. นางสาววิลาวัลย์ สามแก้ว รหัส 5206105082

2 ร้าน Books center เป็นกิจการจัดให้เช่าหนังสือหลาย ประเภท โดยหนังสือมีไว้ให้เช่าได้ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็น กิจการเจ้าของคนเดียว เจ้าของจึงต้องทำหน้าที่ทั้งหมดโดย บริการให้เช่าหนังสือ แต่ในที่นี่เพื่อไม่ให้เจ้าของกิจการเหนื่อย เกินไปจึงได้จ้างพนักงานชั่วคราวจำนวน 2 คนมาช่วย กิจการจะ เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโดยให้บริการในลักษณะ การเช่า - คืน หนังสืออย่างเดียว วิธีการก็คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการ ต้องสมัครเป็นสมาชิก และเมื่อมาทำการเช่าทางร้าน ก็ใช้ ลักษณะการจดหมายเลขบัตรประชาชน และตรวจสอบว่ามีการ เช่าหนังสือหรือไม่ ครบกำหนดคืนหรือยัง จากนั้นก็ดำเนินการ เช่า กำหนดวันคืน และคำนวณค่าเช่า หรือทำการคืน คำนวณ ค่าปรับหากเกินกำหนด ทุกขั้นตอนใช้พนักงาน การดำเนินงาน ของร้านดำเนินไปได้สักระยะ เจ้าของร้านจึงเริ่มรับทราบปัญหาที่ เกิดขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน การแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ลดกระดาษ ลดการสูญหายของข้อมูล อำนวยความสะดวกในการ จัดเก็บข้อมูล แก้ไข ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งทำให้เกิดความ รวดเร็วในบริการเช่า คืนหนังสือด้วย

3 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงานเช่า - คืน ร้าน Books center 2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้ความทันสมัยและนำ เทคโนโลยีภายนอก องค์กรมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ในองค์กร 3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกและข้อมูลของ หนังสือร้าน Books center 4. เพื่อให้บุคลากรของร้านเกิดความรวดเร็วในบริการ เช่า - คืนหนังสือ 5. เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล

4 1. ได้ระบบงานเช่า - คืน ร้าน Books center 2. ได้ฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีภายนอกมาใช้ เกิดประโยชน์ขึ้น 3. สามารถค้นหาข้อมูลของลูกค้าและหนังสือผ่าน ระบบได้อย่างรวดเร็ว 4. ระบบสามารถทำการประมวลผลได้ด้วยความ รวดเร็วในบริการเช่า - คืนหนังสือ 5. สามารถทำการเข้าดูข้อมูลการยืม - คืนของ สมาชิกทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

5

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวพันทิวา เศรษฐสุข รหัส 5206105057 2. นางสาวภัทติยาภรณ์ อุปละ รหัส 5206105060 3. นางสาวมัธโนทัย ขันใจ รหัส 5206105067 4. นางสาววิชุณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google