งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเซรามิค E-Commerce Barn Ceramic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเซรามิค E-Commerce Barn Ceramic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเซรามิค E-Commerce Barn Ceramic

2 ร้าน Barn Ceramic เป็นโรงงานผู้ผลิตงานหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา ประกอบไปด้วยสินค้าตกแต่งบ้าน อาทิ เช่น กระเบื้องตกแต่งทรายกว้าง, บล๊อกทางเดินสวน, รวมไปถึงงานดินแดง, กระถางแขวนต้นไม้ในรูปแบบดี ไซค์แปลกใหม่ โรงงานบ้านเซรามิก ลำปาง บ้านหนองเจริญ ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลำปาง 52100 เบอร์โรงงาน 054- 35247 มือถือ.08-3762-6081

3 แผนผัง องค์กร

4 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ E-Commerce บ้านเซรามิคเป็น กิจการเกี่ยวกับงานหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา สินค้าตกแต่งบ้าน อาทิเช่น กระเบื้องตกแต่งทรายกว้าง, บล๊อกทางเดิน สวน, รวมไปถึงงานดินแดง, กระถางแขวน ต้นไม้ในรูปแบบดีไซค์แปลกใหม่ นอกจากนั้นแล้วทางบริษัทของเรายังรับ ออกแบบและผลิตสินค้าเซรามิก ตามความ ต้องการของลูกค้าทุกชนิดเจ้าของกิจการ คือ นายบุญยิ่ง จันทร์ถา ที่ตั้งโรงงานบ้านหนองเจริญ ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลำปาง 52100 เบอร์โรงงาน 054-35247 มือถือ.08-3762-6081

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อเพิ่มช่องทางการจัด จำหน่ายสินค้า  เพื่อช่วยในการจัดเก็บ ข้อมูล  เพื่อเกิดความสะดวกใน การสั่งซื้อสินค้า  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็น ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

6 ขอบเขตโครงการ 1. ผู้ใช้ระบบต้องมีการ กรอก Login เพื่อเข้าใช้ ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบเมื่อออกจากระบบ ก็ทำ การ Logout จากระบบ 2. การจัดการข้อมูลลูกค้า / สมาชิก - ลูกค้าสามารถทำการสมัครสมาชิกได้ - ลูกค้าที่เป็นสมาชิกสามารถทำการกรอก Login เพื่อเข้าใช้ระบบ - ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ และยกเลิกข้อมูล ลูกค้าได้ 3. การจัดการข้อมูลสินค้า - ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ และยกเลิกข้อมูล สินค้าได้ 4. การจัดการประเภทสินค้า - ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ และยกเลิกประเภท สินค้าได้

7 หน้าผู้ดูแลระบบ

8 กรอกข้อมูลสมาชิก

9 แสดงข้อมูลลูกค้า

10 การแก้ไขรายละเอียดสินค้า

11 ข้อมูลประเภทสินค้า

12 4. การจัดการสั่งซื้อสินค้า - ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ และยกเลิก การสั่งซื้อสินค้าได้ 5. การออกรายงาน - รายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - รายงานข้อมูลการชำระเงิน

13 การสั่งซื้อสินค้า

14 รายงานการสั่งซื้อสินค้า

15 รายงานการชำระเงิน

16 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเซรามิค E-Commerce Barn Ceramic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google