งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Organizational Chart E-commerce ร้านขายตุ๊กตาออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Organizational Chart E-commerce ร้านขายตุ๊กตาออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Organizational Chart E-commerce ร้านขายตุ๊กตาออนไลน์

2 ผู้จัดการโครงการ นายอนุศักดิ์ สิมประเสริฐ น. ส ศิริพร อินทร์ จันทร์ นักออกแบบเว็บไซต์ น. ส วโรชา อาคุลแคล ทดสอบระบบ น. ส วรัญญา บุญมา โปรแกรมเมอร์ น. ส อโณชา อาคุลแคล นักวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ Organization al Chart หน้าที่ : ศึกษา ข้อมูลระบบงาน เดิม วิเคราะห์และ ออกแบบระบบงาน ใหม่ หน้าที่ : สร้างและ ออกแบบเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บไซต์ หน้าที่ : สร้าง ฐานข้อมูล เขียน โปรแกรม หน้าที่ : จัดทำคู่มือ การใช้งาน และทำ การทดสอบ เว็บไซต์ รวมถึง การฝึกอบรม หน้าที่ : วางแผนและปรับปรุงแผนโครงการ, ติดต่อประสานงาน, ติดตาม ควบคุม การทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้, ช่วยเหลือ ติดตามดูแลการทำงาน, แก้ไข ปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ และส่งมอบโครงการ

3 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Organizational Chart E-commerce ร้านขายตุ๊กตาออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google