งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-commerce ร้านขายตุ๊กตาออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-commerce ร้านขายตุ๊กตาออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-commerce ร้านขายตุ๊กตาออนไลน์
Organizational Chart E-commerce ร้านขายตุ๊กตาออนไลน์

2 Organizational Chart ผู้จัดการโครงการ นายอนุศักดิ์ สิมประเสริฐ
หน้าที่: วางแผนและปรับปรุงแผนโครงการ, ติดต่อประสานงาน, ติดตาม ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้, ช่วยเหลือ ติดตามดูแลการทำงาน, แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ และส่งมอบโครงการ น.ส อโณชา อาคุลแคล นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ น.ส ศิริพร อินทร์จันทร์ นักออกแบบเว็บไซต์ น.ส วรัญญา บุญมา โปรแกรมเมอร์ น.ส วโรชา อาคุลแคล ทดสอบระบบ หน้าที่: ศึกษาข้อมูลระบบงานเดิม วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ หน้าที่: สร้างและออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์ หน้าที่: สร้างฐานข้อมูล เขียนโปรแกรม หน้าที่: จัดทำคู่มือการใช้งาน และทำการทดสอบเว็บไซต์ รวมถึงการฝึกอบรม

3 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt E-commerce ร้านขายตุ๊กตาออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google