งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment Sudin Chaohinfa Administration Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment Sudin Chaohinfa Administration Communication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment Sudin Chaohinfa Administration Communication

2 2 Data framework in field research

3 3 Analysis tool = System theory Conceptual Framework ของ System thinking INPUT PROCESS OUTPUT Feedback context start – end boundary

4 4 วิธีคิดของ System thinking 1. /5 ระบบ คือ ชีวิต ที่เป็นองค์รวมของส่วนประกอบต่างๆ (ระบบเปิด) 2. /5 ระบบ จะซ้อนกันเป็นลำดับ จาก ระบบใหญ่ สู่ ระบบย่อย 3. /5 ระบบ จะเชื่อมโยงกับ บริบท (context) 4. /5 ระบบ เป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์เชื่อมโยง และมีการ เชื่อมสัมพันธ์ย้อนกลับ (Feedback) ระหว่างองค์ประกอบ หรือส่วนต่างๆ 5. /5 ระบบ คือ การคิดอย่างเป็นกระบวนการ (System thinking is a process of thinking)

5 5 วิเคราะห์–สังเคราะห์–ประเมินค่า ใน input / process 1. การสื่อสาร** 2. องค์กรชุมชน (ภูมิศาสตร์–รัฐศาสตร์) 3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง–ทุนนิยม–บริโภคนิยม (เศรษฐกิจ) 4. ทุนทางสังคม–ทุนวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)

6 6 การสื่อสาร 1. องค์ประกอบการสื่อสาร (model–process) = SIMMCREFI 2. อรรถประโยชน์ในการรับสาร (Uses & gratification) = เปิดรับ สนใจ รับรู้ ตีความ จดจำ 3. ปัจจัยพื้นฐานการสื่อสาร 6 = place–position–time–accessibility–attitude–emotion 4. Channel (–person –media –events)

7 7 Communication climate = Beyond communication: Achieving the optimal “ social media mix ” (2006) Communication Community Conversation Social media mix

8 8 DATA input DATA process 1. data 2. information 3. message 4. media 5. channel

9 9 Audio, broadcasting, Communication climate data, text, image video, TV/HDTV, mobile – phone satellite MULTIMEDIA Communication

10 10 ป.ปิด Pause ป.เปิด Presentation สูตร 4 P – 4ป. การวางแผนการตลาด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ สู่ดิน ชาวหินฟ้า: พ.ย.2551 ป.ปกป้อง Protect ป.ปรับปรุง Perfection Prepare

11 11 T he Progression form data to knowledge NatureInformationDataKnowledge NatureFacts Relationships between processed facts Patterns discerned in information Importance of context TotalSomeContext independent Importance to business MundaneProbably useful for management May be strategically useful Relevant IT System Office automation Data warehouse Groupware Expert system Report writing software Intranet Data mining Intranet Expert systems The aim of knowledge management is to capture, organize and make widely available all the knowledge that the organization possesses. มิติธรรมชาติ ความสำคัญ ของบริบท ธุรกิจ ตัวสำคัญ ระบบไอที ของดี.อย่าลืม สิ่งที่รู้ – สิ่งที่เห็น สิ่งที่เป็น การยึดโยงของ ส่วนต่างๆ สืบ เสาะ เซาะ หา ให้เห็น สรุปประเด็นจากสิ่งที่เป็นจริง องค์รวมสรรพสิ่ง กายภาพ – จิตภาพ ศักยภาพ – คุณภาพ สวย –– >เลือกสรร ทราม –– >เสือกไส “ ธาตุแท้ ” “ แก่นแท้ ” โธ่..กิเลสมนุษย์ รวย – มั่งคั่ง – สุขศรี จน – มอซอ – ทุกข์ทั้งปี การจัดการ: ต้องเด็ดขาดในบางครั้ง ต้องยับยั้งในบางที ต้องสามัคคีในบางคราว ยุทธศาสตร์: 4ถ. ถ.ถลา ถ.ถาโถม ถ.ถดถอย ถ.ถอนทิ้ง ถ.ถลา ทำทีละขั้น ถ.ถาโถม ทุ่มไม่อั้นเต็มอัตรา ถ.ถดถอย ค่อยค่อยเลิกลา ถ.ถอนทิง ออกมา ก่อนถูกโดดเดี่ยว สำนักงานอัตโนมัติ คลังข้อมูล เครือข่ายภาคี ระบบอัจฉริยะ เอกสารดิจิตัล เครือข่ายองค์กร อะไร คือ หัวใจ ของ: ข้อมูลด่วนได้ เครือข่ายองค์กร ระบบอัจฉริยะ “ จ้องจับความรู้ให้อยู่มือ ” “ คัดลอกลงสื่อให้เป็นหมวดหมู่ ” “ เผยแพร่ความรู้สู่พันธมิตร ” นี่คือ ภารกิจองค์กร

12 12 -input- tourist political economic (context…) Example process -process- satisfied, convenience, security, evaluated -output- tourist community SME ecology (sustainable) -feedback- worth, insure, happiness, health

13 13 ยุทธศาสตร์การสื่อสาร: 5 t ใน Communication Model วิเคราะห์ ทฤษฎีการสื่อสาร – กลยุทธ์การสื่อสาร ในการ จัดการ – เตรียม ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการท่องเที่ยวบันเทิง Source Media Channel F/BF/B trust testability truth tangibility taste Receiver

14 14 Frontier Fun: Horizons Consideration

15 15 Frontier Fun: Horizons Consideration an impression in every trace “ โดดเด่น ดึงดูด ดลใจ ” ข้อมูล เนื้อหา สาระบันเทิง ที่จะเสนอในเว็บไซต์ [ 1 ] Content +historically +ethnic diversity +bio-diversity +traditional ambience +ancient temples +natural beautiful

16 16 +varied lifestyle +culture +ancestral identity +a bit of everything Frontier Fun: Horizons Consideration an impression in every trace “ โดดเด่น ดึงดูด ดลใจ ” ข้อมูล เนื้อหา สาระบันเทิง ที่จะเสนอในเว็บไซต์ [ 1 ] Content

17 17 an impression in every trace [ 2 ] Mainly Noted : Facts of Tourism +niche: real niche nature niche +unique: shop ecology innovation +key: key success key draw key asset +draw: big draw main draw Frontier Fun: Horizons Consideration

18 18 Frontier Fun: Horizons Consideration an impression in every trace [ 3 ] Activities +FACE & PLACES +STAY +inn +resort, +resort & spa +home stay +view point, +TRAVEL TITBITS +AT LEISURE (at sometime) +BEEN THERE (criteria / standard)

19 19 BEEN THERE Criteria Level of satisfaction Comments Atmosphere Wonderful ambience of yesteryear. The shrubs around some of the villas are still not tall enough to provide privacy so guests staying near the walkway will need to draw curtains/close shutters after dark. Location A perfect escape for those after some peace and quiet but getting there form the mainland ca be pricey unless you take a regular ferry. Cleanliness This is a casual place and you can walk barefoot everywhere. Large water jars are positioned outside the restaurants and villas so you can rinse the sand from your feet Service quality The well-trained staff are good ambassadors for traditional Thai hospitality.

20 20 BEEN THERE Criteria Level of satisfaction Comments Facilities High standard. The trade-off for staying in one of the rustic. Thai villas is that one’s shower and toilet are not en suite, which can be inconvenient in the middle of the night. F&B Food & Beverage The flavor of the Thai dishes has been excessively toned down to suit foreign taste buds. The seafood is excellent, though, and there's a delightful selection of goodies for breakfast. Security I felt perfectly safe. The walkway through the maze could do with some lighting though. Environment & social concerns There’s water-conservation scheme in operation. Has its own water-treatment plant and electricity generator. Raises funds for the Friends of the Asian Elephant Foundation.

21 21 BEEN THERE Criteria Level of satisfaction Comments Price Promotional rates (net) for residents of Thailand (includes breakfast): xx.xxx baht per night for a village suite. xx,xxx baht for a garden suite and xx,xxx baht for a beachfront suite. Highly satisfied Satisfied So-so Unsatisfied Deeply dissatisfied

22 22 an impression in every trace [ 3 ] Activities +ALWAYS +SPECIFIC EXPERIENCES +shopping +recreation +dinning +event: fair auction competition show Frontier Fun: Horizons Consideration

23 23 indicated evaluation [ 1 ] valuable recreation: สาระบันเทิง ความบันเทิง 3 ระดับ นำเสนอเนื้อหาที่บ่งบองถึง... ระดับที่ 1 amused / entertainment ความรู้สึกผ่อนคลายจากอิริยาบทจากงานประจำ ระดับที่ 2 perspective mind / realizable mood การสร้างบรรยากาศ หรือปรากฏการณ์ ความรู้ ประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้เกิด ความรู้สึก รัก-ชอบ, เลื่อมใส-ศรัทธา, ตระหนัก-สำนึก, เชื่อถือ-เชื่อมั่น ระดับที่ 3 E.Q.- enhanced mind / emotion-intelligence การสร้างบรรยากาศจรรโลงใจ โน้มน้าวใจ ให้เกิดความรู้สึก สนุกสนาน ตื่นเต้น ตระหนก ตระหนัก สำนึก ซาบซึ้ง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน จากเลวไป เป็นดี จากดีให้ดียิ่งขึ้น ไปจนถือดีที่สุด และ ดีเสมอ (ดีถาวร) Frontier Fun: Horizons Consideration

24 24 indicated evaluation [2] Health system: สุขภาวะ +physical สุขภาวะกาย +psychological สุขภาวะจิต +emotional สุขภาวะทางอารมณ์ +social environment สุขภาวะ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม Frontier Fun: Horizons Consideration

25 25 indicated evaluation [3] ecology-ecotourism Criteria +minimize impact +build environmental and cultural awareness and respect +provide +experiences for both visitors and hosts +benefits for conservation +empowerment for local people +raise sensitivity to host countries +political +environmental +social climate Frontier Fun: Horizons Consideration

26 26 indicated evaluation [3] ecology-ecotourism Criteria +conservation ecosystem protection +biological diversity +cultural diversity +promotion +sustainable use of bio-diversity +providing jobs to local populations +sharing +socio-economic benefits +informed consent ยอมรับยินดีเต็มใจ +participation of ecotourism enterprises Frontier Fun: Horizons Consideration

27 27 indicated evaluation [3] ecology-ecotourism Criteria +tourism to unspoiled natural resources +minimal impact +on the environment +of tourism's own environmental impact +affordability and lack of waste in the form of luxury +local culture, flora and fauna being the main attractions Frontier Fun: Horizons Consideration

28 28 indicated evaluation [4] innovation process The innovation process has 4 steps: +1Idea creation คิดสร้างสรร +2Initial experimentation เริ่มต้นทดลอง +3Feasibility determination กำหนด ทดสอบ นำไปใช้จริง +4Final application บอกกล่าว ประกาศผลงาน เป็นนวัตกรรม Frontier Fun: Horizons Consideration

29 29 Sending Region TouristReceiving Region Host Tourism perception Frontier Fun: Horizons Consideration Tourism Culture Tourists ’ perceptions towards and satisfaction with service quality in the cross-cultural service encounter: implications for hospitality and tourism management Organisational culture of Tourism enterprises National / Regional Cultural Setting Sub-cultures – Socio-economic – Specific National / Regional Cultural Setting

30 30 Thinness : The World’s Friendliness Culture –ตัวตน วิถีชีวิต เป็นรากเหง้า เรียบง่าย สงบ เสน่ห์ –สินค้าที่สะท้อนแนวคิด วิถีชีวิต ของสังคมไทย Treasures : Land of Heritage and History -สินค้าวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ ความภูมิใจในความเป็นชาติ Beaches : Sun Surf and Serenity –ความแตกต่าง หลากหลายของทะเลไทย สามารถ กระแสการรับรู้และความร่วมมือสนับสนุนปีท่องเที่ยวไทย 7 Wonders of Amazing Thailand

31 31 Nature : The Beauty of Natural Wonders -กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Green Tourism -ประหยัดพลังงาน -ตระหนัก เข้าใจ คุณค่า ห่วงใยสิ่งแวดล้อม Health & Wellness : The Beauty of Wellness & Wellbeing Trends : Your Senses with Unique Trends -กระแสนิยม ทันสมัย แปลก (แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง) กระแสการรับรู้และความร่วมมือสนับสนุนปีท่องเที่ยวไทย 7 Wonders of Amazing Thailand

32 32 Festivities : The Land of Year Round Festivities –กิจกรรมท่องเที่ยวที่ ควบคู่ไปกับ –สนุกสนาน รื่นเริง ความบันเทิง เทศกาล –Music Festival, Championship ฯลฯ กระแสการรับรู้และความร่วมมือสนับสนุนปีท่องเที่ยวไทย 7 Wonders of Amazing Thailand

33 33 มกราคม: สวัสดีเมืองไทย - Thailand Extravaganza กุมภาพันธ์: ดอกไม้กับความรัก - Flower Paradise มีนาคม: หรรษา กีฬา ดนตรี – Summer Music & Sports เมษายน: เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ – Songkran Splendours พฤษภาคม: อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน – Thai Fruit Theme of Thai Festivities

34 34 มิถุนายน: เที่ยวไทยหัวใจสีเขียว – Lively Green Journey กรกฎาคม: สืบศาสน์ สานศิลป์ – Timeless Thai Elegance สิงหาคม: ครอบครัวสุขสันต์ – Family Festival กันยายน: สุดยอดเรือสยาม – International Boat Races Theme of Thai Festivities

35 35 ตุลาคม: มหัศจรรย์ฝั่งโขง – The Magnigicent Mekhong River พฤศจิกายน: สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง – Loi Krathong Festival ธันวาคม: สยามสนุก – Siam Sanook Theme of Thai Festivities

36 36 The Touch of Bangkok “วิถีชีวิตเมืองกรุง” Classy Lanna in the North “แหล่งวัฒนธรรมล้านนาผสานความมีระดับ” Nostalgia Tourism in the Central “การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต” Affordable Active Beach in the East “เที่ยวสนุก ทุกระดับ” Theme of Thai Regional

37 37 The Cradle of Learning and Civilization in the North East “แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม” Blue and Green: Clean and Clear in the South “ป่าสวย ทะเลใส” Theme of Thai Regional

38 38 ก. ปัญหาปริมาณล้นของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ -อุทยานแห่งชาติได้รับความนิยม เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูก -ภาวะเกินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว -ผลกระทบ พบว่าทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายลงอย่างมาก +อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เอราวัณ +ดอยสุเทพ-ปุย* +เขาแหลมหญ้า* +หมู่เกาะเสม็ด* +หมู่เกาะสุรินทร์ ปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

39 39 ก. ปัญหาปริมาณล้นของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ +ดอยสุเทพ-ปุย* +เขาแหลมหญ้า* +หมู่เกาะเสม็ด* อยู่ในภาวะวิกฤติที่สุด ไม่สามารถฟื้นฟูได้เลย หากไม่มีการกำหนด จำนวนนักท่องเที่ยว *เริ่ม 1 ก.ค. 2551 กำหนดวางมาตรการการลดผลกระทบ แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเวศ *เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะโลกร้อน *รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

40 40 กรณีศึกษา: ปัญหาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (โดย... นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ อธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ) 1. จำนวนนักท่องเที่ยว (ในช่วงวันหยุด) จำนวนนักท่องเที่ยว= วันละ 30,000 - 40,000 คน รองรับได้= วันละ 3,000 - 4,000 คน จำนวนรถยนต์= วันละ 4,000 - 5,000 คัน รองรับได้ = วันละ 1,000 - 2,000 คัน 2. ขยะล้น อุทยาน ปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

41 41 ปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

42 42 ข.มาตราการ กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว เริ่ม วันที่ 1 ก.ค. 2551 1. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง -พักค้างคืน ไม่เกิน = 1,134 คน -ไปกลับ ไม่เกิน= 850 คน 2. อุทยานแห่งชาติ ดอยผ้าห่มปก -พักค้างคืน ไม่เกิน = 1,004 คน -ไปกลับ ไม่เกิน= 2,500 คน 3. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ -พักค้างคืน ไม่เกิน = 800 คน -ไปกลับ ไม่เกิน= 2,500 คน ปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

43 43 ข.มาตราการ กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว เริ่ม วันที่ 1 ก.ค. 2551 4. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย -พักค้างคืน ไม่เกิน = 850 คน -ไปกลับ ไม่เกิน= 2,900 คน 5. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง -พักค้างคืน ไม่เกิน = 5,300 คน -ไปกลับ ไม่เกิน= - คน 6. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ -พักค้างคืน ไม่เกิน = 2,650 คน -ไปกลับ ไม่เกิน= 3,235 คน ปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

44 44 ข.มาตราการ กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว เริ่ม วันที่ 1 ก.ค. 2551 7. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ -พักค้างคืน ไม่เกิน = 742 คน -ไปกลับ ไม่เกิน= 2,200 คน 8. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน -พักค้างคืน ไม่เกิน = 1,500 คน -ไปกลับ ไม่เกิน= 1,500 คน 9. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ -พักค้างคืน ไม่เกิน = 620 คน -ไปกลับ ไม่เกิน= 6,520 คน ปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

45 45 ข.มาตราการ กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว เริ่ม วันที่ 1 ก.ค. 2551 10. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน -พักค้างคืน ไม่เกิน = 180 คน -ไปกลับ ไม่เกิน= 1,410 คน ปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

46 46 ของฝากจากใจ "ความรัก" มิใช่ความถูกต้อง ไม่ใช่ความยุติธรรม (รักมักลำเอียง) แต่ ความรัก ก็เป็นอารมณ์ที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข" แต่ถ้าจะทำให้ "ความรัก" เป็น "ความถูกต้อง" ต้องอ่าน "ความรักสิบมิติ" http://www.asoke.info/09Communication/DharmaPublicize/Book/book009/index.html http://www.asoke.info/09Communication/DharmaPublicize/Book/book009/index.html มนุษย์มี อารมณ์ (motive) เป็นแรงผลักดันให้เกิด พฤติกรรม (behavior) คอมพิวเตอร์มี โปรแกรม (software) เป็นแรงผลักดันให้เกิด การตอบสนอง (interactive output) ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ สู่ดิน: 2550

47 47


ดาวน์โหลด ppt 1 mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment Sudin Chaohinfa Administration Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google