งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติ ปี 2552 การผลิตภาพยนตร์ สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 13 – 20 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติ ปี 2552 การผลิตภาพยนตร์ สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 13 – 20 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติ ปี 2552 การผลิตภาพยนตร์ สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 13 – 20 กรกฎาคม 2552

2 วัตถุประสงค์: แนวคิดสร้างสรรค์ การ “สรรสร้าง” องค์ความรู้ ปรัชญาแนวคิด สู่สังคม ผ่านสื่อภาพยนตร์ ภายใต้องค์ประกอบแห่งศิลปะ ความงาม และสาระความรู้ ทักษะปฏิบัติการผลิต (production) ทั้งส่วนบุคคล และทีมงานการผลิต

3 ฐานที่ 1 การคัดเลือกและจัดทำบทภาพยนตร์ อ.ไพจิตร ศุภวารี อ.สู่ดิน ชาวหินฟ้า ฐานที่ 2 การกำกับงานสร้าง อ.ศุกล พงศทัต อ.สุภาภรณ์ แสงทอง อ.บดินทร์ ดุ๊ก อ.ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์ ฐานที่ 3 การตัดต่อ ลำดับภาพ คุณต่อศักดิ์ วงษ์ไกร และทีมงาน

4 กิจกรรม–ฐานงาน ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์จ.13 ก.ค. พัฒนาการและแนวโน้มของภาพยนตร์ ไทยและศิลปะภาพยนตร์ –เรียนรู้จาก “ฆาตกรรมมืด”อ.สู่ดิน –ทีมงานสร้างอ.บดินทร์

5 กิจกรรม–ฐานงาน ฐานที่ 1 การคัดเลือก จัดทำบทภาพยนตร์วัน เดือน ปี –เรื่องย่อสู่โครงเรื่อง (synopsis) –ขยายโครงเรื่อง (treatment Outline) –บทภาพยนตร์ (screenplay script) –การขยายบทภาพยนตร์สำหรับถ่ายทำ (treatment screenplay) อ.14 ก.ค. ประชุมสรุปงาน –สร้างบทถ่ายทำ (shooting script) พ.15 ก.ค. ประชุมสรุปงาน –Storyboard –Breakdown พฤ.16 ก.ค. ประชุมสรุปงาน

6 กิจกรรม–ฐานงาน ฐานที่ 2 การกำกับงานสร้างวัน เดือน ปี –พื้นฐานการแสดง– กล้อง มุมกล้อง อุปกรณ์ –แสง ฉาก– เสื้อผ้า หน้า ผม อ.14 ก.ค. ประชุมสรุปงาน –คัดเลือกนักแสดง –ซ้อมการแสดง ตามบทที่ได้รับ พ.15 ก.ค. ประชุมสรุปงาน –ซ้อมกล้อง ซ้อมกำกับ –ติดต่อประสานงาน สถานที่ถ่ายทำ กองถ่ายทำ –เตรียม เสื้อผ้า อุปกรณ์ ฉาก แสง เทคนิคพิเศษ พฤ. 16 ก.ค. ประชุมสรุปงาน

7 กิจกรรม–ฐานงาน ฐานที่ 3 การตัดต่อ ลำดับภาพวัน เดือน ปี –โปรแกรม *Premiere *Photoshop *Audition อ.14 ก.ค. ประชุมสรุปงาน –โปรแกรม *Premiere *Photoshop *Audition –การเตรียมภาพ เสียง ประกอบ (ตามบท) พ.15 ก.ค. ประชุมสรุปงาน –การเตรียมภาพ เสียง ประกอบ (ตามบท) –การทำ CG ขั้นพื้นฐาน (ตามบท) พฤ.16 ก.ค. ประชุมสรุปงาน

8 กิจกรรม–ฐานงาน ฐานที่ 1 การคัดเลือก จัดทำบทภาพยนตร์วัน เดือน ปี –เรื่องย่อสู่โครงเรื่อง (synopsis) –ขยายโครงเรื่อง (treatment Outline) –บทภาพยนตร์ (screenplay script) –การขยายบทภาพยนตร์สำหรับถ่ายทำ (treatment screenplay) อ.13 ก.ค. ประชุมสรุปงาน –สร้างบทถ่ายทำ (shooting script) พ.14 ก.ค. ประชุมสรุปงาน –Storyboard –Breakdown พฤ.15 ก.ค. ประชุมสรุปงาน


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติ ปี 2552 การผลิตภาพยนตร์ สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 13 – 20 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google