งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Information Technology for W eb A pplication D evelopment แนะนำ ตลาดหลอแหล สะพานสูง น่าทำเว็บไซต์แนะนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Information Technology for W eb A pplication D evelopment แนะนำ ตลาดหลอแหล สะพานสูง น่าทำเว็บไซต์แนะนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Information Technology for W eb A pplication D evelopment แนะนำ ตลาดหลอแหล สะพานสูง น่าทำเว็บไซต์แนะนำ

2 2 WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ความสำคัญของ web application analysis & system design [1]ทราบความต้องการของ user | customer [2]ทราบขั้นตอนของ web application development [3]บ่งบอกประสิทธิภาพของ web application system [4]ช่วยให้ web application developer ทำงานได้ ง่าย รวดเร็ว ประหยัด [5]ลดความซ้ำซ้อนของ program, data, control

3 3 WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของ web application development System Development Life Cycle : SDLC *phase time control *easy for education & planning *old project or new project [1]project selection & system requirement คัดเลือกโครงการ [2]analysis วิเคราะห์ระบบ [3]logical design ออกแบบตรรกะ [4]physical design ออกแบบกายภาพ [5]system implementation พัฒนาและติดตั้งระบบ [6]system maintenance ซ่อมบำรุง

4 4 WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของ web application development System Development Life Cycle : SDLC system REQUIREMENT & ANALYSIS system DESIGN system IMPLEMENTATION system MAINTENANCE

5 5 system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ ของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis [1]data requirement การเก็บรวบรวมข้อมูลของ Clay House Resort [2]system analysis วิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน [3]factors in web application องค์ประกอบของระบบงาน [4]process modeling แบบจำลองการทำงานของระบบ [5]data modeling แบบจำลองข้อมูลของระบบ system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS

6 6 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis การเก็บรวบรวมข้อมูลของ Clay House Resort Data Requirement [1]data requirement of Executive [2]data of Employee [3]requirement of Customer system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS

7 7 ที่ทำงานของท่านมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่?

8 8 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Data Requirement [1]data requirement of Executive system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS -ทำรายงานสรุปช้า -ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสูง -รักษาข้อมูลไม่ดี มักไม่ปลอดภัย -สิ้นเปลืองพื้นที่เก็บเอกสาร -จองห้องพักทำไม่ได้ตลอด 24 ชม.

9 9 Good Fast Cheap Good Fast Expensive Company Owner Customers

10 10 ตัวท่านเองมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่?

11 11 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Data Requirement [2]data of Employee system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS -ข้อมูลในหน้ากระดาษไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ -เปลืองเวลาในการค้นหา -อาจเก็บข้อมูล (กระดาษ) ผิดพลาด -ข้อมูลสูญหาย

12 12 ท่านทราบหรือไม่ว่า ลูกค้า คิดอย่างไรกับบริการของท่าน?

13 13 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Data Requirement [3]requirement of Customer system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS -ไม่สามารถสั่งจองห้องพักได้ตลอดเวลา -จองทางโทรศัพท์ ไม่เห็นตัวอย่างห้องพักที่ต้องการเลือก -ไม่สามารถรู้ข้อมูลจากบริษัท (ข้อมูลใหม่ๆ) -ให้บริการเชื่องช้า -ตัดสินใจไม่ได้ (ทำให้ไปเลือกบริการเจ้าอื่น)

14 14 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis การวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน System Analysis [1]data requirement of Executive [2]data of Employee [3]requirement of Customer system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS

15 15 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ requirement of Executive system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS ?

16 16 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis System Analysis [1]data requirement of Executive system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS -ต้องการรายงานสรุปที่ถูกต้อง รวดเร็ว -ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระยะยาว -ต้องการความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล -ต้องการผลกำไรจากการดำเนินงาน -มีการแจ้งข่าวสารให้ลูกค้าทราบ

17 17 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ desire of Employee system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS ?

18 18 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis System Analysis [2]data of Employee system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS -ต้องการระบบงานแบบ multi user -สามารถ ค้นหา แก้ไข ลบทิ้ง สร้างใหม่ ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลการจอง และข้อมูลลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว -พนักงานสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ -ลดเวลาในการจัดการรายละเอียดห้องพัก -ต้องการรู้ความต้องการของลูกค้า

19 19 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ data of Customer system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS ?

20 20

21 21 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis System Analysis [3]requirement of Customer system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS -สามารถจองห้องพักได้ตลอดเวลาที่ต้องการ -สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้ -เห็นตัวอย่างห้องพักและรายละเอียด ก่อนการจอง -สามารถค้นหาตัวอย่างห้องพักได้อย่างรวดเร็ว -สามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้อย่างรวดเร็ว

22 22 Executive --->Requirement Employee --->Desire Customer --->Data Factors in Web Application

23 23 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis องค์ประกอบของโปรแกรมระบบงาน Factors in Web Application [1]customer | user : front end ลูกค้าและสมาชิก [2]system control : back end ผู้ดูแลระบบ system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS

24 24 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Factors in Web Application [1]customer | user : front end ลูกค้าและสมาชิก system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS -ลูกค้าติดต่อจองห้องพักได้ตลอดเวลา -ผู้ที่สนใจจองห้องพัก จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน -สมาชิกต้องเข้าระบบก่อนการจอง -มีบริการ Guestbook ให้ผู้ชมเว็บแสดงความคิดเห็นได้ -มีระบบปฏิทินเหตุการณ์ ให้ดูกิจกรรมปัจจุบัน ย้อนหลัง -มีระบบข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย -มีระบบการคำนวณค่าใช้จ่าย ก่อนการจอง -สมาชิกดูตัวอย่างและรายละเอียดห้องพักได้ ก่อนการจอง -สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ได้

25 25 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Factors in Web Application [2]system control : back end ผู้ดูแลระบบ system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS ผู้ดูแลระบบมีใครบ้าง -Administrator -Webmaster -Operator -Assistant -Web Designer -Programmer

26 26 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Factors in Web Application [2]system control : back end ผู้ดูแลระบบ system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS -ต้อง login เข้าระบบก่อนการใช้งาน -เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับห้องพักและการบริการอื่นๆ ได้ -ลบข้อมูลใน Guestbook ที่ไม่เหมาะสมได้ -จัดการข่าวสารประจำวันได้ -แจ้งเหตุการณ์สำคัญล่วงหน้า เก็บข้อมูลย้อนหลัง -ดูข้อมูลการจองห้องพักของสมาชิกได้ -เพิ่มรายการพิเศษสำหรับการจองห้องพักได้ -พิมพ์รายงานสรุปให้ผู้บริหารได้

27 27 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis Factors in Web Application ระบบต่างๆ สำหรับ : front end + back end = 9 ระบบ system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS -ระบบ Login -ระบบ Logout -ระบบ Member Registry (Singn up) -ระบบ Guestbook -ระบบ Information & News -ระบบ Calendar & Events -ระบบ Facility Service (VIP & Exclusive) -ระบบ Rest Room [ -search -booking reserve ] -ระบบ Payment & Account [-bank -credit card]

28 28 system MAINTENANCE system IMPLEMENTATION WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน Clay House Resort system Requirement & Analysis แบบจำลองการทำงานของระบบงาน Process Application Modeling [1]context diagram [2]data flow diagram system DESIGN system REQUIREMENT & ANALYSIS

29 29 C l a y House Resort Customer/User Customer User รายการข้อมูล Administrator Webmaster Operator รายการการจัดการ Administrator Webmaster Operator Customer/User usr-psw Room list Show Empty Facility list Show News list Show Calendar Show Search Result Guestbook Show Customer/User Booking Desire Facility Desire Search Rule Name, Password Payment Singe Guestbook Admin. Guestbook Rest Room Info. & News Facility Calendar Booking Reserve Name, Password Admin. us-psw Guestbook Get Data Rest Room List Info. & News Get Detail Facility Get Data Calendar Get Data Booking Reserve Desire Data Admin. Menu context diagram

30 30 WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ END of Chapter I web application development System Development Life Cycle :SDLC system requirement & analysis

31 31 WEB APPLICATION DEVELOPMENT................ ขั้นตอนของ web application development System Development Life Cycle : SDLC [1]project selection & system requirement [2]analysis [3] logical design [4] physical design [5]system implementation [6]system maintenance


ดาวน์โหลด ppt 1 Information Technology for W eb A pplication D evelopment แนะนำ ตลาดหลอแหล สะพานสูง น่าทำเว็บไซต์แนะนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google