งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK315Kulachatrakul Na Audhya 1 MK315 Marketing Information System Ch 5 MK315 Marketing Information System Ch 5 Marketing Research system By Aj-Kulachatr.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK315Kulachatrakul Na Audhya 1 MK315 Marketing Information System Ch 5 MK315 Marketing Information System Ch 5 Marketing Research system By Aj-Kulachatr."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK315Kulachatrakul Na Audhya 1 MK315 Marketing Information System Ch 5 MK315 Marketing Information System Ch 5 Marketing Research system By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 MK315Kulachatrakul Na Audhya 2 Marketing Information System Marketing Information System Marketing Research System ภาพรวมการวิจัยตลาด – ประเภทของงานวิจัย – ขั้นตอนการวิจัย – ประโยชน์ของงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

3 MK315Kulachatrakul Na Audhya 3 Marketing Information System Marketing Information System Marketing Research System ให้นักศึกษาอธิบายความหมายต่อไปนี้ –การวิจัยการตลาด –ขั้นตอนการวิจัยตลาด –ประโยชน์ของการวิจัยตลาด ให้ทำลงใน Discussion Forum ยกตัวอย่างงานวิจัยตลาดมาคนละ 1 เรื่อง –อ่านผลวิเคราะห์และสรุป –จัดทำเป็นรายงานคนละ 1 ฉบับ ให้ทำส่งเป็นรายงานลงใน work bin


ดาวน์โหลด ppt MK315Kulachatrakul Na Audhya 1 MK315 Marketing Information System Ch 5 MK315 Marketing Information System Ch 5 Marketing Research system By Aj-Kulachatr.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google