งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Communication arts theory Audio-visual communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Communication arts theory Audio-visual communication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Communication arts theory Audio-visual communication

2 2 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Content: 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

3 3 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก การออกแบบกราฟิก [1] องค์ประกอบ งานกราฟิก [2] การจัดวาง องค์ประกอบ 1. องค์ประกอบ งานกราฟิก -จุด เส้น ระนาบ (point-line-flat) -รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร (figure) -มุมมอง (perspective) -พื้นผิว (texture) -ขนาด (scale) -สี (color) Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

4 4 2.1จุด เส้น ระนาบ (point-line-flat) จุด ไม่มีรูปทรง ไม่มีมิติ หรือ มิติ=0 จุด มีความหมาย เมื่อทำให้ปรากฏบนที่ว่าง จุด มีแรงผลัก แรงดูด ซึ่งกันและกัน เมื่อมันรวมกลุ่มกัน จุด ในจินตภาพ หรือจุดสมมุติ ใช้แทนตำแหน่ง ที่เกิดจากแกน x และ แกน y ตัดกัน และ ใช้กำหนดตำแหน่งสมมุติในความคิด จุด ที่นำมาต่อเรียงกันในแนวระนาบ จะเป็น เส้น (ระนาบ horizontal, vertical) จุด ที่นำมาเรียงกันในทุกทิศทาง จะเกิดรูปทรง และจุดที่นำมาเรียงกัน นั้น มีสีที่แตกต่างกัน จะเกิดรูปภาพ ที่มีความหมาย 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

5 5 2.1จุด เส้น ระนาบ (point-line-flat) เส้น ทางทฤษฎี คือ จุดที่ต่อเรียงกันในแนวระนาบ หรือ เป็นทางยาว ไม่ มีความกว้าง มีแต่ความยาว มีมิติ = 1 เส้น แสดงขอบเขตของรูปทรง เส้น ที่เกิดจากจุดที่เคลื่อนไหวได้ จะเกิดภาพเคลื่อนไหว เส้น ที่ให้ความหมาย และความรู้สึก มีหลายลักษณะ คือ ตรง โค้ง หัก มุม คลื่น ฟันปลา ก้นหอย หนา สี คม มัว ประ เส้น ถูกวางได้หลายทิศทาง คือ ระนาบ (horizontal) ดิ่ง (vertical) เฉียง แนวลึก 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

6 6 2.1จุด เส้น ระนาบ (point-line-flat) เส้น ทางจินตภาพ หรือ เส้นสมมุติ เกิดจาก จุดสองจุดที่เรียงกันห่างๆ ตั้งแต่ 2 จุด ขึ้นไป (ระยะห่าง ระยะหนึ่ง) ได้แก่ เส้นแกนของรูปทรง เส้นรอบของรูปทรง เส้น โครงสร้าง หรือ เส้นที่ก่อให้เกิดมิติ โครงสร้างองค์ประกอบ (2 มิติ) โครงสร้างปริมาตร (3 มิติ) เส้น ให้ความรู้สึกที่แตกต่าง ตามลักษณะ (ตรง โค้ง หยัก) ทิศทาง ระนาบ (นอน ดิ่ง เฉียง) โครงสร้าง (2 มิติ, 3 มิติ) 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

7 7 2.1จุด เส้น ระนาบ (point-line-flat) ระนาบ คือ พื้นผิวที่ขยายออกไปแนวกว้าง แนวยาว เกิดระนาบ 2 มิติ ทรงเหลี่ยม ระนาบ คือ พื้นผิวที่ขยายออกไปทุกทิศทาง เกิดระนาบ 2 มิติ ทรงใดๆ ระนาบ คือ พื้นผิวที่ขยายออกจากศูนย์กลาง ไปทุกทิศทางเท่าๆ กัน เกิดระนาบ 2 มิติ ทรงกลม ถ้าการขยายออกไปอย่างมีสัดส่วน เกิด ระนาบ 2 มิติ ทรงรี ระนาบ ที่เกิดจากพื้นผิว ที่ไม่มั่นคง เกิดระนาบคลื่น ระนาบขรุขระ 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

8 8 2.1จุด เส้น ระนาบ (point-line-flat) ระนาบ ที่มีพื้นผิวด้านหนึ่ง แผ่ขยายไปจรดอีกด้านหนึ่ง จะไม่เหลือ ช่องว่าง เกิดระนาบ 3 มิติ ระนาบ 2 ระนาบ ขึ้นไป วางซ้อนกัน หลายๆ ชั้น ทำให้เกิด รูปทรง ระนาบ ทางสถาปัตยกรรม มีขนาดพื้นผิว การจัดวาง และสัดส่วน หลากหลาย เช่น เพดาน ของประตู พื้น ระนาบ ทางจินตภาพ หรือ สมมุติ ไม่มีตำแหน่งที่แท้จริง สัมผัสไม่ได้ ด้วยสายตา และผัสสะทั้งห้า ระนาบ ในคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เส้น (line) และ สี (fill) ระนาบ มีหลายลักษณะ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ เรียบ ขรุขระ ทึบ โปร่ง แสง 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

9 9 2.2 รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร (figure) วัตถุทางกราฟิก ในทางทฤษฎี คือรูปทรง 3 มิติ พื้นผิวกระดาษ สามารถสร้าง ทัศนียภาพ (perspective) ให้ดูเป็น 3 มิติ ได้ (แต่แท้จริง ตัวมันเอง มี 2 มิติ) ซึ่งสามารถสร้าง อารมณ์ จำลอง ได้ 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

10 10 2.2 รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร (figure) รูปร่าง เกิดจาก เส้นแบบต่างๆ ต่อกันจนเป็นรูปร่าง 2 มิติ รูปร่าง ทางกายภาพ (physical) คือ สิ่งที่มองเห็นทั่วไป ด้วยสายตา เช่น คน ดอกไม้ รถยนต์ (สายตามองเห็นเป็น 3 มิติ) รูปร่าง ทางจินตภาพ (imagine) หรือ free form คือ รูปทรงที่มนุษย์ สมมุติขึ้นในจิต ใช้สื่อความหมาย และ อารมณ์รู้สึก รูปทรง คือ รูปร่างของวัตถุ สิ่งของ ที่เป็น 3 มิติแท้ (และมองเห็นเป็น 3 มิติด้วย) มี ปริมาตร-น้ำหนัก-ระยะ/ขนาด รูปทรง ไม่มีในทางจินตภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ไร้ชีวิต และ มี ชีวิต หรือ แบ่งเป็น 6 ชนิด (สังขารธรรม 6) วัตถุ พืช สัตว์ มนุษย์ เทพ ธรรม 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

11 11 2.2 รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร (figure) ปริมาตร คือ สิ่งบ่งบอก ลักษณะทางกายภาพ ของรูปทรง ปริมาตร ทางกราฟิก เกิดจากการใส่ สี พื้นผิว เส้น ให้วัตถุนั้น ดูมีน้ำหนัก มีขนาด ระยะ ปริมาตร ทางกราฟิก ส่งผลต่ออารมณ์ รู้สึก และ สื่อความหมาย 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

12 12 2.3 มุมมอง (perspective) perspective คือ การเลียนแบบ สิ่งที่ตามองเห็น โดยคำนึงถึง ปริมาตร ขนาด ระยะ perspective ทางกราฟิก ส่งผลต่อ อารมณ์ รู้สึก เสมือนจริง (ไม่ใช่ของจริง) perspective ไม่มีในโลกของความเป็นจริง เพราะสิ่งที่เห็นนั้น แท้จริงคือ isometric 3 มิติ 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

13 13 2.4 พื้นผิว (texture) พื้นผิว แบ่งออกเป็น 2 คือ พื้นผิวทางกายภาพ (กายสัมผัส) และ พื้นผิว ที่มองเห็นด้วยตา (จักขุสัมผัส) พื้นผิว คือ การถักทอลวดลาย บนพื้นระนาบของวัตถุ หรือ สสาร (มีชีวิต และ ไม่มีชีวิต) พื้นผิว ทางกายภาพ บ่งบอก คุณสมบัติภายนอกของวัตถุ หรือ สสาร แต่ ปิดบังลักษณะ ที่มันห่อหุ้มอยู่ พื้นผิว ทางจินตภาพ สามารถสื่อความหมาย ส่งผลต่อ อารมรณ์ รู้สึก พื้นผิว ทางกราฟิก สร้างการรับรู้ทางสายตา ผ่านไปสู่ อารมณ์ รู้สึก 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

14 14 2.4 พื้นผิว (texture) พื้นผิว บ่งบอกลักษณะทางธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ พื้นผิว จริงของวัตถุ ที่สัมผัสได้ด้วยมือ และ สายตา พร้อมกัน มีอิทธิพล ต่อ อารมณ์ รู้สึก ในระดับสูง พื้นผิว รูปธรรม เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ขีด ขูด เขียน ตัด ปะ และ การกระทำของธรรมชาติ เช่น รอยไฟไหม้ รอยฉีกขาด รอยทุบ กระแทก พื้นผิว กลมกลืน พื้นผิวขัดแย้ง 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

15 15 2.5 ขนาด (scale) ขนาด บ่งบอก ชนิด ประเภทของ งานกราฟิก scale เป็นกฏเกณฑ์ ใช้อ้างอิง เปรียบเทียบ ปริมาตร ขนาด ระยะ เช่น มาตราส่วนในแผ่นที่ ภาพถ่ายผลมะม่วงที่ถ่ายเทียบกับหน้าคน scale มาตรฐานที่แน่นอน (ระบบเมตริก) scale มาตรฐานบริบท เช่น มด กับ มนุษย์ มีความรู้สึก ที่ต่างจาก มด กับ โลก scale ถูกนำไปใช้ หลายหน้าที่ ขึ้นอยู่กับ เวลา-สถานที่-บุคคล สัดส่วนของ scale บ่งบอก กริยา (อ้วน ผอม กว้าง แคบ) 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

16 16 2.6 สี (color) สี เป็นตัวแสดง อารมณ์ สี ทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สีของแสง (มีแม่สีเป็น แดง เขียว น้ำเงิน และ สีของวัตถุ (มีแม่สีเป็น เหลือง น้ำเงิน แดง) สีมีน้ำหนัก (value) คือ สว่าง มืด สีมีความเข้ม (intensity) คือ สด ผสมกับสีอื่นให้เข้ม หรือจาง แม่สี จะถูกผสมให้เป็นสีต่างๆ วางสีตรงกันข้าม คู่กัน ทำให้เกิดความสดใส เรียกว่า คู่สี วรรณะสี สีอุ่น สีเย็น 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

17 17 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

18 18 2.6 สี (color) การนำสีไปใช้ในงาน ออกแบบกราฟิก -เลือกตามหลักจิตวิทยา และ ตามความหมาย ดำ=ความตาย ขาว=กลาง อ่อนน้อม บริสุทธิ์ ชมพู=สนใจ น้ำเงิน=พอใจ เขียว=เคารพตัวเอง เหลือง=พัฒนา ฟ้า=สร้างสรรค์ แดง=จริงจัง เชื่อมั่น 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

19 19 2.6 สี (color) -เลือกตามยุคและแฟชั่น ส้ม=กระตือรือร้น ชมพู=บริสุทธิ์ ม่วง=หรูหรา แดง=พลัง กิเลส รัก กล้า อันตราย เหลือง=ร่าเริง สนุก เทา,เงิน=ปลอดภัย น่าเชื่อถือ ดำ=คลาสิก น้ำเงิน=มั่นคง มั่นใจ เทคโนโลยี เขียว=ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม eco-design น้ำตาล=สบายๆ สไตล์คลาสิก 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

20 20 ส้ม=กระตือรือร้น ชมพู=บริสุทธิ์ ม่วง=หรูหรา แดง=พลัง กิเลส รัก กล้า อันตราย เหลือง=ร่าเริง สนุก เทา,เงิน=ปลอดภัย น่าเชื่อถือ ดำ=คลาสิก น้ำเงิน=มั่นคง มั่นใจ เทคโนโลยี เขียว=ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม eco-design น้ำตาล=สบายๆ สไตล์คลาสิก ดำ=ความตาย ขาว=กลาง อ่อนน้อม บริสุทธิ์ ชมพู=สนใจ น้ำเงิน=พอใจ เขียว=เคารพตัวเอง เหลือง=พัฒนา ฟ้า=สร้างสรรค์ แดง=จริงจัง เชื่อมั่น

21 21 สีกับแฟชั่น Shopaholics Color Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

22 22 2. การจัดวาง องค์ประกอบ งานกราฟิก -จังหวะ และ สมดุล -สมมาตร อสมมาตร -ซ้ำ เปลี่ยนแปลง -จังหวะ และ เวลา -จังหวะ และ ระยะ -พื้นหลัง และ ภาพ -การใช้กรอบ (foreground) -การจัดลำดับ -เลเยอร์ -โปร่ง ทึบ -ระบบสัญลักษณ์ -ระบบกริด 2Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

23 23 The Future of Thailand ?

24 24 End

25 25 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 3Composition องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิก การออกแบบกราฟิก [1] องค์ประกอบ งานกราฟิก [2] การจัดวาง องค์ประกอบ 1. องค์ประกอบ งานกราฟิก -จุด เส้น ระนาบ (point-line-flat) -รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร (figure) -มุมมอง (perspective) -พื้นผิว (texture) -ขนาด (scale) -สี (color) 2.1จุด เส้น ระนาบ (point-line-flat) จุด ไม่มีรูปทรง ไม่มีมิติ หรือ มิติ=0 จุด มีความหมาย เมื่อทำให้ปรากฏบนที่ว่าง จุด มีแรงผลัก แรงดูด ซึ่งกันและกัน เมื่อมันรวมกลุ่มกัน จุด ในจินตภาพ หรือจุดสมมุติ ใช้แทนตำแหน่ง ที่เกิดจากแกน x และ แกน y ตัดกัน และ ใช้กำหนดตำแหน่งสมมุติในความคิด จุด ที่นำมาต่อเรียงกันในแนวระนาบ จะเป็น เส้น (ระนาบ horizontal, vertical) จุด ที่นำมาเรียงกันในทุกทิศทาง จะเกิดรูปทรง และจุดที่นำมาเรียงกัน นั้น มีสีที่แตกต่างกัน จะเกิดรูปภาพ ที่มีความหมาย เส้น ทางทฤษฎี คือ จุดที่ต่อเรียงกันในแนวระนาบ หรือ เป็นทางยาว ไม่ มีความกว้าง มีแต่ความยาว มีมิติ = 1 เส้น แสดงขอบเขตของรูปทรง เส้น ที่เกิดจากจุดที่เคลื่อนไหวได้ จะเกิดภาพเคลื่อนไหว เส้น ที่ให้ความหมาย และความรู้สึก มีหลายลักษณะ คือ ตรง โค้ง หัก มุม คลื่น ฟันปลา ก้นหอย หนา สี คม มัว ประ เส้น ถูกวางได้หลายทิศทาง คือ ระนาบ (horizontal) ดิ่ง (vertical) เฉียง แนวลึก เส้น ทางจินตภาพ หรือ เส้นสมมุติ เกิดจาก จุดสองจุดที่เรียงกันห่างๆ ตั้งแต่ 2 จุด ขึ้นไป (ระยะห่าง ระยะหนึ่ง) ได้แก่ เส้นแกนของรูปทรง เส้นรอบของรูปทรง เส้น โครงสร้าง หรือ เส้นที่ก่อให้เกิดมิติ โครงสร้างองค์ประกอบ (2 มิติ) โครงสร้างปริมาตร (3 มิติ) เส้น ให้ความรู้สึกที่แตกต่าง ตามลักษณะ (ตรง โค้ง หยัก) ทิศทาง ระนาบ (นอน ดิ่ง เฉียง) โครงสร้าง (2 มิติ, 3 มิติ) ระนาบ คือ พื้นผิวที่ขยายออกไปแนวกว้าง แนวยาว เกิดระนาบ 2 มิติ ทรงเหลี่ยม ระนาบ คือ พื้นผิวที่ขยายออกไปทุกทิศทาง เกิดระนาบ 2 มิติ ทรงใดๆ ระนาบ คือ พื้นผิวที่ขยายออกจากศูนย์กลาง ไปทุกทิศทางเท่าๆ กัน เกิดระนาบ 2 มิติ ทรงกลม ถ้าการขยายออกไปอย่างมีสัดส่วน เกิด ระนาบ 2 มิติ ทรงรี ระนาบ ที่เกิดจากพื้นผิว ที่ไม่มั่นคง เกิดระนาบคลื่น ระนาบขรุขระ ระนาบ ที่มีพื้นผิวด้านหนึ่ง แผ่ขยายไปจรดอีกด้านหนึ่ง จะไม่เหลือ ช่องว่าง เกิดระนาบ 3 มิติ ระนาบ 2 ระนาบ ขึ้นไป วางซ้อนกัน หลายๆ ชั้น ทำให้เกิด รูปทรง ระนาบ ทางสถาปัตยกรรม มีขนาดพื้นผิว การจัดวาง และสัดส่วน หลากหลาย เช่น เพดาน ของประตู พื้น ระนาบ ทางจินตภาพ หรือ สมมุติ ไม่มีตำแหน่งที่แท้จริง สัมผัสไม่ได้ ด้วยสายตา และผัสสะทั้งห้า ระนาบ ในคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เส้น (line) และ สี (fill) ระนาบ มีหลายลักษณะ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ เรียบ ขรุขระ ทึบ โปร่ง แสง 1.2รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร (figure) วัตถุทางกราฟิก ในทางทฤษฎี คือรูปทรง 3 มิติ พื้นผิวกระดาษ สามารถสร้าง ทัศนียภาพ (perspective) ให้ดูเป็น 3 มิติ ได้ (แต่แท้จริง ตัวมันเอง มี 2 มิติ) ซึ่งสามารถสร้าง อารมณ์จำลอง ได้ รูปร่าง เกิดจาก เส้นแบบต่างๆ ต่อกันจนเป็นรูปร่าง 2 มิติ รูปร่าง ทางกายภาพ (physical) คือ สิ่งที่มองเห็นทั่วไป ด้วยสายตา เช่น คน ดอกไม้ รถยนต์ (สายตามองเห็นเป็น 3 มิติ) รูปร่าง ทางจินตภาพ (imagine) หรือ free form คือ รูปทรงที่มนุษย์ สมมุติขึ้นในจิต ใช้สื่อความหมาย และ อารมณ์รู้สึก รูปทรง คือ รูปร่างของวัตถุ สิ่งของ ที่เป็น 3 มิติแท้ (และมองเห็นเป็น 3 มิติด้วย) มี ปริมาตร-น้ำหนัก-ระยะ/ขนาด รูปทรง ไม่มีในทางจินตภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ไร้ชีวิต และ มี ชีวิต หรือ แบ่งเป็น 6 ชนิด (สังขารธรรม 6) วัตถุ พืช สัตว์ มนุษย์ เทพ ธรรม ปริมาตร คือ สิ่งบ่งบอก ลักษณะทางกายภาพ ของรูปทรง ปริมาตร ทางกราฟิก เกิดจากการใส่ สี พื้นผิว เส้น ให้วัตถุนั้น ดูมี น้ำหนัก มีขนาด ระยะ ปริมาตร ทางกราฟิก ส่งผลต่ออารมณ์ รู้สึก และ สื่อความหมาย 1.3มุมมอง (perspective) perspective คือ การเลียนแบบ สิ่งที่ตามองเห็น โดยคำนึงถึง ปริมาตร ขนาด ระยะ perspective ทางกราฟิก ส่งผลต่อ อารมณ์ รู้สึก เสมือนจริง (ไม่ใช่ของ จริง) perspective ไม่มีในโลกของความเป็นจริง เพราะสิ่งที่เห็นนั้น แท้จริง คือ isomatric 3 มิติ 1.4พื้นผิว (texture) พื้นผิว แบ่งออกเป็น 2 คือ พื้นผิวทางกายภาพ (กายสัมผัส) และ พื้นผิว ที่มองเห็นด้วยตา (จักขุสัมผัส) พื้นผิว คือ การถักทอลวดลาย บนพื้นระนาบของวัตถุ หรือ สสาร (มีชีวิต และ ไม่มีชีวิต) พื้นผิว ทางกายภาพ บ่งบอก คุณสมบัติภายนอกของวัตถุ หรือ สสาร แต่ ปิดบังลักษณะ ที่มันห่อหุ้มอยู่ พื้นผิว ทางจินตภาพ สามารถสื่อความหมาย ส่งผลต่อ อารมรณ์ รู้สึก พื้นผิว ทางกราฟิก สร้างการรับรู้ทางสายตา ผ่านไปสู่ อารมณ์ รู้สึก พื้นผิว บ่งบอกลักษณะทางธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ พื้นผิว จริงของวัตถุ ที่สัมผัสได้ด้วยมือ และ สายตา พร้อมกัน มีอิทธิพล ต่อ อารมณ์ รู้สึก ในระดับสูง พื้นผิว รูปธรรม เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ขีด ขูด เขียน ตัด ปะ และ การกระทำของธรรมชาติ เช่น รอยไฟไหม้ รอยฉีกขาด รอยทุบ กระแทก พื้นผิว กลมกลืน พื้นผิวขัดแย้ง 1.5ขนาด (scale) ขนาด บ่งบอก ชนิด ประเภทของ งานกราฟิก scale เป็นกฏเกณฑ์ ใช้อ้างอิง เปรียบเทียบ ปริมาตร ขนาด ระยะ เช่น มาตราส่วนในแผ่นที่ ภาพถ่ายผลมะม่วงที่ถ่ายเทียบกับหน้าคน scale มาตรฐานที่แน่นอน (ระบบเมตริก) scale มาตรฐานบริบท เช่น มด กับ มนุษย์ มีความรู้สึก ที่ต่างจาก มด กับ โลก scale ถูกนำไปใช้ หลายหน้าที่ ขึ้นอยู่กับ เวลา-สถานที่-บุคคล สัดส่วนของ scale บ่งบอก กริยา (อ้วน ผอม กว้าง แคบ 1.6สี (color) สี เป็นตัวแสดง อารมณ์ สี ทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สีของแสง (มีแม่สีเป็น แดง เขียว น้ำเงิน และ สีของวัตถุ (มีแม่สีเป็น เหลือง น้ำเงิน แดง) สีมีน้ำหนัก (value) คือ สว่าง มืด สีมีความเข้ม (intensity) คือ สด ผสมกับสีอื่นให้เข้ม หรือจาง แม่สี จะถูกผสมให้เป็นสีต่างๆ วางสีตรงกันข้าม คู่กัน ทำให้เกิดความสดใส เรียกว่า คู่สี วรรณะสี สีอุ่น สีเย็น การนำสีไปใช้ในงาน ออกแบบกราฟิก -เลือกตามหลักจิตวิทยา และ ตามความหมาย ดำ=ความตาย ขาว=กลาง อ่อนน้อม บริสุทธิ์ ชมพู=สนใจ น้ำเงิน=พอใจ เขียว=เคารพตัวเอง เหลือง=พัฒนา ฟ้า=สร้างสรรค์ แดง=จริงจัง เชื่อมั่น -เลือกตามยุคและแฟชั่น ส้ม=กระตือรือร้น ชมพู=บริสุทธิ์ ม่วง=หรูหรา แดง=พลัง กิเลส รัก กล้า อันตราย เหลือง=ร่าเริง สนุก เทา,เงิน=ปลอดภัย น่าเชื่อถือ ดำ=คลาสิก น้ำเงิน=มั่นคง มั่นใจ เทคโนโลยี เขียว=ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม eco-design น้ำตาล=สบายๆ สไตล์คลาสิก ------------------------------------ 2. การจัดวาง องค์ประกอบ งานกราฟิก -จังหวะ และ สมดุล -สมมาตร อสมมาตร -ซ้ำ เปลี่ยนแปลง -จังหวะ และ เวลา -จังหวะ และ ระยะ -พื้นหลัง และ ภาพ -การใช้กรอบ (foreground) -การจัดลำดับ -เลเยอร์ -โปร่ง ทึบ -ระบบสัญลักษณ์ -ระบบกริด มีต่อ ------------------------------------ การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -ภาพประกอบ (illustration, picture) -ภาพถ่าย (photo) -ข้อความ เนื้อหา -ฟอนต์ รูปแบบ -ไดอะแกรม -วัสดุสื่อ -ขั้นตอนก่อนพิมพ์ ความต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt 1 Communication arts theory Audio-visual communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google