งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kulachatr C.NaAyudhya การฝึกปฏิบัติการ Google / Gmail Kulachatr C. Na Ayudhya.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kulachatr C.NaAyudhya การฝึกปฏิบัติการ Google / Gmail Kulachatr C. Na Ayudhya."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kulachatr C.NaAyudhya การฝึกปฏิบัติการ Google / Gmail Kulachatr C. Na Ayudhya

2 “คิดอะไรไม่ออก บอกกู...เกิล” การใช้ Google สืบค้นจากคำ – การสืบค้นจากคำทั่วไป (keywords) – การสืบค้นเฉพาะประเภทของ File [ xxxx filetype : ppt] การใช้ Google Maps –http://maps.google.co.th/http://maps.google.co.th/ การใช้ Google Set –http://labs.google.com/setshttp://labs.google.com/sets การใช้ Google Trends –http://www.google.com/trendshttp://www.google.com/trends การใช้ Google Groups การใช้ Google Docs การใช้ Google Forms ต้องจดทะเบียน Gmail ก่อน

3 Kulachatr C.NaAyudhya การใช้ Google สืบค้นข้อมูลจากคำ ค้นหาโดยทั่วไปจากทั่วโลก สืบค้นเฉพาะหน้าที่ เป็นภาษาไทย คัดเลือกเฉพาะเว็บไซต์ที่อยู่ ในประเทศไทย รูปภาพ Maps

4 Kulachatr C.NaAyudhya การใช้ Google Set –http://labs.google.com/setshttp://labs.google.com/sets –หากท่านจะสืบค้นคำใดๆใน Google และอยากจะทราบว่าคำที่เราจะสืบค้นนี้ มันสอดคล้องกับคำอื่นๆที่ผู้ใช้ Google ใช้สืบค้นอย่างไร –Google Sets เป็นการสร้างกลุ่มของคำ ที่สอดคล้องกับคำที่เราพิมพ์เข้าไป ซึ่งเรา สามารถนำคำที่ปรากฎมาสืบค้น เพื่อหา ข้อมูลที่ถูกใจเราได้

5 Kulachatr C.NaAyudhya การใช้ Google Trends http://www.google.com/trendshttp://www.google.com/trends หากท่านต้องการดูว่า คำบางคำนั้น มีผู้สืบค้น ผ่าน Google ในช่วงเวลาหนึ่งๆมากเท่าไร และสามารถดูข้อมูลเชิงเปรียบเทียบได้ ทดลอง - Manchester United -Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea แต่ห้ามสะกดผิดน๊ะ

6 Kulachatr C.NaAyudhya การใช้ Google Groups ให้น.ศ.ที่ยังไม่มีบัญชี Gmail ให้สร้างบัญชี Gmail ที่นี่Gmail ที่นี่ เมื่อได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกแล้ว ให้ทดลองทำกิจกรรมดังนี้ ส่งเมล์แนะนำตัวเองมาที่ –สาขาการจัดการธุรกิจ nu-bm@googlegroups.comnu-bm@googlegroups.com –สาขาการเงิน nu-fn@googlegroups.comnu-fn@googlegroups.com ให้เข้าไปในกลุ่ม http://groups.google.co.th/group/nu-bm หรือ nu-fn แล้วเข้า ไปที่การสนทนา ลองตอบข้อความของเพื่อนๆสัก 1 ข้อความhttp://groups.google.co.th/group/nu-bm เปลี่ยนรูปตนเองให้ถูกต้อง Upload file ขึ้นกลุ่ม 1 file (ให้กล่าวเกี่ยวกับประโยชน์ของ google groups ในเชิงธุรกิจ) ชุมชนออนไลน์นั้น สามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบ สามารถนำมาใช้งานก็ได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการจัดการและวัตถุประสงค์ ปัจจุบันมีระบบช่วยสร้างชุมชนออนไลน์แบบอัตโนมัติอยู่ มากมาย แต่ในบริบทของวิชานี้จะยก Google Groups เป็นตัวอย่าง เพราะเป็นเครื่องมือที่ฟรี และ ทุกๆท่านสามารถใช้ได้เพราะมี Gmail อยู่แล้ว

7 Kulachatr C.NaAyudhya การใช้ Google Docs สร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอแบบออนไลน์ มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี 1.สร้างเอกสารพื้นฐานแบบเริ่มต้นจากศูนย์ Google Docs สามารถทำงานพื้นฐานทุกประเภทได้อย่าง ง่ายดาย รวมถึงการทำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การ เรียงลำดับตามคอลัมน์ การเพิ่มตาราง รูปภาพ ข้อคิดเห็น สูตร การเปลี่ยนแปลงแบบอักษร และอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 2.อัปโหลดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว Google Docs รองรับรูปแบบไฟล์ที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ ได้แก่ DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV และ PPT เป็นต้น การใช้งาน Google docs / ต้องมี Gmail Account เริ่มเลยเริ่มเลย


ดาวน์โหลด ppt Kulachatr C.NaAyudhya การฝึกปฏิบัติการ Google / Gmail Kulachatr C. Na Ayudhya.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google