งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Google / Gmail Kulachatr C. Na Ayudhya

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Google / Gmail Kulachatr C. Na Ayudhya"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Google / Gmail Kulachatr C. Na Ayudhya
การฝึกปฏิบัติการ Google / Gmail Kulachatr C. Na Ayudhya Kulachatr C.NaAyudhya

2 “คิดอะไรไม่ออก บอกกู...เกิล”
“คิดอะไรไม่ออก บอกกู...เกิล” การใช้ Google สืบค้นจากคำ การสืบค้นจากคำทั่วไป (keywords) การสืบค้นเฉพาะประเภทของ File [xxxx filetype : ppt] การใช้ Google Maps การใช้ Google Set การใช้ Google Trends การใช้ Google Groups การใช้ Google Docs การใช้ Google Forms ต้องจดทะเบียน Gmail ก่อน Kulachatr C.NaAyudhya

3 การใช้ Google สืบค้นข้อมูลจากคำ
Maps รูปภาพ คัดเลือกเฉพาะเว็บไซต์ที่อยู่ในประเทศไทย สืบค้นเฉพาะหน้าที่เป็นภาษาไทย ค้นหาโดยทั่วไปจากทั่วโลก Kulachatr C.NaAyudhya

4 การใช้ Google Set http://labs.google.com/sets
หากท่านจะสืบค้นคำใดๆใน Google และอยากจะทราบว่าคำที่เราจะสืบค้นนี้ มันสอดคล้องกับคำอื่นๆที่ผู้ใช้ Google ใช้สืบค้นอย่างไร Google Sets เป็นการสร้างกลุ่มของคำที่สอดคล้องกับคำที่เราพิมพ์เข้าไป ซึ่งเราสามารถนำคำที่ปรากฎมาสืบค้น เพื่อหาข้อมูลที่ถูกใจเราได้ Kulachatr C.NaAyudhya

5 การใช้ Google Trends http://www.google.com/trends
ทดลอง - Manchester United Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea Chaingrai แต่ห้ามสะกดผิดน๊ะ Kulachatr C.NaAyudhya

6 บริษัทกูเกิล อิงค์ ประกาศถึง “ไซท์ไกสต์” การสำรวจเกี่ยวกับการค้นหาคำตอบ ต่อข้อสงสัยที่เกิดขึ้น “Zeitgeist” เป็นคำภาษาเยอรมัน หมายถึง “จิตวิญญาณแห่งกาลเวลา” บนอินเทอร์เน็ต ผ่านคำค้นหาจำนวนนับหลายล้านคำ ที่กูเกิ้ลได้รับในแต่ละวัน ด้วยการยึดวิธีในการนับคำค้นหาโดยสรุป เป็นจำนวนรวมที่จะไม่เปิดเผยที่มาของผู้ค้นหา โดยรวบรวมจากจำนวนคำนั้นๆ ที่มีการค้นหาจริงอยู่บ่อยครั้งตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง Kulachatr C.NaAyudhya

7 การใช้ Google Groups ชุมชนออนไลน์นั้น สามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบ สามารถนำมาใช้งานก็ได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการจัดการและวัตถุประสงค์ ปัจจุบันมีระบบช่วยสร้างชุมชนออนไลน์แบบอัตโนมัติอยู่มากมาย แต่ในบริบทของวิชานี้จะยก Google Groups เป็นตัวอย่าง เพราะเป็นเครื่องมือที่ฟรี และทุกๆท่านสามารถใช้ได้เพราะมี Gmail อยู่แล้ว ให้น.ศ.ที่ยังไม่มีบัญชี Gmail ให้สร้างบัญชี Gmail ที่นี่ เมื่อได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกแล้ว ให้ทดลองทำกิจกรรมดังนี้ ส่งเมล์แนะนำตัวเองมาที่ ให้เข้าไปในกลุ่ม แล้วเข้าไปที่การสนทนา  ลองตอบข้อความของเพื่อนๆสัก 1 ข้อความ เปลี่ยนรูปตนเองให้ถูกต้อง Upload file ขึ้นกลุ่ม 1 file (ให้กล่าวเกี่ยวกับประโยชน์ของ google groups ในเชิงการสื่อสารการตลาด) Kulachatr C.NaAyudhya

8 การใช้ Google Docs สร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอแบบออนไลน์
มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี สร้างเอกสารพื้นฐานแบบเริ่มต้นจากศูนย์ Google Docs สามารถทำงานพื้นฐานทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการทำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การเรียงลำดับตามคอลัมน์ การเพิ่มตาราง รูปภาพ ข้อคิดเห็น สูตร การเปลี่ยนแปลงแบบอักษร และอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อัปโหลดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว Google Docs รองรับรูปแบบไฟล์ที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ ได้แก่ DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV และ PPT เป็นต้น การใช้งาน Google docs / ต้องมี Gmail Account เริ่มเลย Kulachatr C.NaAyudhya

9 Google Mobile Kulachatr C.NaAyudhya


ดาวน์โหลด ppt Google / Gmail Kulachatr C. Na Ayudhya

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google