งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Marketing Plan for Software Business

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Marketing Plan for Software Business"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Marketing Plan for Software Business
อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University ,Chiangmai , Thailand

2 Mr. Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya
Profile Mr. Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya My Academic Profile B.Sc in Chemical Industrial CMU (Ceramic Technology ) , 1992 MBA. in Marketing PYU , 1998 MITM (Master of Information Technology and Management) , CMU , 2004 My Office : Marketing Department Business Administration Faculty Payap University

3 ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับ IT

4 เอกสารส่วนที่ 1 หลักการตลาด และ ภาพรวมการตลาด โดย อ
เอกสารส่วนที่ 1 หลักการตลาด และ ภาพรวมการตลาด โดย อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Kulachatr C. Na Ayudhya

5 ภาพรวมการตลาด และ ความสำคัญของการตลาด

6 มีความต้องการซอฟท์แวร์ที่ดี
ภาพรวมการตลาด ลูกค้าพอใจ มีความต้องการซอฟท์แวร์ที่ดี ผู้ประกอบการ โปรแกรมเมอร์ ต้องแสวงหา ความต้องการของตลาด ลูกค้า / กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าต้องการ ซอฟท์แวร์+บริการ การตั้งราคา ลูกค้าซื้อได้ “Marketing Channel” ขายตรง การกระจายสินค้า ลูกค้าหาซื้อง่าย ลูกค้าทราบข่าวสาร ออนไลน์ การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การใช้พนักงานขาย ลดแลกแจกแถม การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด ขายปลีกตามร้านค้า

7 หลักการตลาดอุตสาหกรรม (B2B Market)
สินค้าซอฟท์แวร์หรือการให้บริการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็น ตลาดอุตสาหกรรม (ตลาดที่ผู้ซื้อนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจอีกต่อหนึ่ง) ซึ่งจะต้องใช้ ซอฟท์แวร์ให้เหมาะสมกับระบบงานของธุรกิจ หรือเฉพาะกิจ (Ad hoc software) หลักทั่วไปของธุรกิจ B2B มีดังนี้ เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อน้อยราย แต่ซื้อครั้งละจำนวนมากหรือมูลค่าซื้อผลิตภัณฑ์สูง เป็นตลาดแห่งการเจรจา พูดคุยและออกแบบสั่งทำให้ได้ตามที่ผู้ซื้อต้องการ (on demand market) การตัดสินใจซื้อเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อ (Purchasing) เมื่อปิดการขายได้จะค่อนข้างผูกขาดและต้องการบริการหลังขาย

8 สภาพตลาดอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย
มูลค่าตลาด Software ของประเทศไทยปี (ประมาณการ 52) ตลาดซอฟท์แวร์มีมูลค่าสูงขึ้นแต่อัตราเติบโตลดลงในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่มีสัดส่วน 27-28% ของมูลค่า IT รวม

9 สภาพตลาดอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย
ตารางการซื้อซอฟท์แวร์เพื่อการใช้งานของภาคเศรษฐกิจในส่วนต่างๆ พบว่าภาคที่จ่ายเงินเพื่อซื้อซอฟท์แวร์ คือ ภาคอุตสาหกรรมเอกชน ตามด้วยภาครัฐและธุรกิจขนาดเล็กตามลำดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ซอฟท์แวร์ใช้เงินเพื่อการจัดซื้อสูงพอๆ กับ Hardware

10 สภาพตลาดอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย

11 สภาพตลาดอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย

12 สภาพตลาดอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย

13

14 จบส่วนที่ 1 Q&A อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ โทร ต่อ 409 มือถือ Website


ดาวน์โหลด ppt Marketing Plan for Software Business

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google