งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 SOURCE PROCESS data -scan information -analysis message -content media -produce channel -setting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 SOURCE PROCESS data -scan information -analysis message -content media -produce channel -setting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 SOURCE PROCESS data -scan information -analysis message -content media -produce channel -setting

2 2 data -scan – text, image, video-clip, sound-clip, document – surroundings, atmospheres information – analysis – by objective (context, issue) – by creativity intelligence positive thinking message -content – body text – image & clip – sound SOURCE PROCESS กระบวนการข้อมูล word claus e paragraph article

3 3 media produce – print – multimedia – e-media* – broadcast (tv, rdo, internet*, mobile) – speech – activities (exhibition, show, seminar, drama) channel setting – person – media (press, www, broadcast) – event SOURCE PROCESS กระบวนการข้อมูล book file

4 4 Introduction to Information Science 4 level of data to knowledge

5 5 ตัวอย่างการหาข้อมูล: แกงเลียง

6 6 definition / brainstorm tools 1. data < ผัก ปลา เครื่องปรุง เตา หม้อ มีด เขียง หิว ฯลฯ 2. information < ต้องการ แกงเลียง ต้องใช้อะไรบ้าง 3. message < ลงมือ ปรุงแกงเลียง ชิม OK 4. media < แกงเลียง พร้อมรับประทาน 5. channel < บริการ แกงเลียง ตามสั่ง

7 7 level of DATA to knowledge & intelligence 1. data < ผัก ปลา เครื่องปรุง เตา หม้อ มีด เขียง หิว ฯลฯ 2. information < ต้องการ แกงเลียง ต้องใช้อะไรบ้าง 3. message knowledge 4. media knowledge, KM 5. channel intelligence, wisdom word clause paragraph article book, file methodology learning

8 8 Knowledge Spiral โดย IKUJIRO NONAGA และ TAKRUCHI

9 9 การสร้าง mind map (1)ค้นหา ความสัมพันธ์ ของความคิดหลัก และ ความคิดรอง (2)คิดคำพูดสั้นๆ กระชับ (มักใช้ icon แทน) (3)เส้นความคิดหลัก) จากศูนย์กลาง จะโยงสัมพันธ์ ไปยังเส้นความคิดย่อย definition / mind map

10 10 ตัวอย่างการหาข้อมูล: คนคนหนึ่ง

11 11 definition / mind map / ตัวอย่างการวิเคราะห์ คนหนึ่ง จากรูปธรรม ไปสู่ นามธรรม

12 12 สมชาย หล่อ เป็นคนดี รวย เก่ง รูปธรรม ต้องการ วิเคราะห์

13 13 สมชาย หล่อ เป็นคนดี รวย เก่ง รูปธรรม ข้อมูลระบบ

14 14 สมชาย หล่อ เป็นคนดี รวย เก่ง รูปธรรม (โครงสร้าง-รูปแบบ) Who are you? Satisfy or not? Get, Good, God What, How many Your competence?

15 15 สมชาย บุคลิกภาพ คุณธรรม ฐานะทางสังคม ความสามารถ นามธรรม (สาระเด่น) Think off Touch by TASTE TRUST TRUTH Image by TIME TEST TANGIBILITY รายได้ หลักทรัพย์ การศึกษา อาชีพ สมรส / โสด ศาสนา วัย เพศ Have – No have Yes – No บัณฑิต มหาบัณฑิต

16 16 สมชาย บุคลิกภาพ คุณธรรม ฐานะทางสังคม ความสามารถ ความเป็นจริง (ปัจจุบัน) Strong (Physical) Health (Psychological) –ดี ถูก จริง ประโยชน์ เป็นไปได้ –ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ –สะอาด สร้างสรร สันติภาพ Trendy Variety Professional Validity Sufficiency Creativity Ability Competence Calculate Logics–Algorithm Analysis Techniques Decision–Design–estimated Administration คน องค์กร Adaptability เหตุการณ์ Providing เงิน เครื่องมือ วัตถุดิบ มหาบัณฑิต นามธรรม (สาระซ่อน)

17 17 สมชาย BRAND VIRTUE TRUST VALUE สิ่งที่คาดหวัง (อนาคต–ทำนาย) Disobedience–Violent Sharpness–Approximately Individual–Public สมบูรณ์–สมดุล–สุขภาวะ Stability (เสถียรภาพ) –emotion –lifestyle –standpoint –Philosophy–Intelligence –Vision–Mission –Aim–Policy –Analysis System –Adjudicatability -Meditative (ไตร่ตรอง) -Visible Person อนัตตตา – อนิจจตา – ทุกขตา – nothing – time – change (not-self – impermanent – oppression) มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต นามธรรม (สาระซ่อน) Judgment–Exactly Perfect–Immortal –Mystic Loyalty–Peace


ดาวน์โหลด ppt 1 SOURCE PROCESS data -scan information -analysis message -content media -produce channel -setting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google