งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 อำนาจเจริญ มุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 อำนาจเจริญ มุกดาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 อำนาจเจริญ มุกดาหาร

2 คำขวัญ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน

3 พื้นที่ จ.มุกดาหาร ภัยชีวภาพ ภัยธรรมชาติ หนาว อุทกภัย แล้ง ไฟป่า
พื้นที่ จ.มุกดาหาร ภัยธรรมชาติ หนาว อุทกภัย แล้ง ไฟป่า ภัยชีวภาพ ไข้เลือดออก หวัดใหญ่ หวัดนก เลบโต พิษสุนัขบ้า เห็ดพิษ

4 พื้นที่ จ.มุกดาหาร ภัยมนุษย์ก่อขึ้น ภัยสารเคมี อุบัติเหตุจราจร ไฟไหม้
พื้นที่ จ.มุกดาหาร ภัยสารเคมี โรงน้ำแข็ง (แอมโมเนีย) ยาฆ่าแมลง โรงงานน้ำตาล ภัยมนุษย์ก่อขึ้น อุบัติเหตุจราจร ไฟไหม้

5 ระบุภัยสุขภาพที่มีโอกาสเกิด
Item ประเภทของภัยสุขภาพ ภัยสุขภาพ Risk Analysis โอกาส ผลกระทบ 1 ภัยธรรมชาติ ภัยหนาว 4 2 อุทกภัย 3 แล้ง ไฟป่า ภัยชีวภาพ ไข้เลือดออก หวัดใหญ่ หวัดนก เลบโต พิษสุนัขบ้า เห็ดพิษ ภัยสารเคมี โรงงานน้ำแข็ง ยาฆ่าแมลง โรงงาน้ำตาล ภัยมนุษย์ก่อขึ้น อุบัติเหตุจราจร ไฟไหม้

6 Risk Martrix Table 4.1 4.2 ภัยหนาว อุบัติเหตุ 4.3 ไข้เลือดออก 4.4 3.1
3.2 อุทกภัย ภัยแล้ง 3.3 พิษสุนัขบ้า เห็ดพิษ 3.4 2.1 2.2 ไฟป่า เลบโต ยาฆ่าแมลง ไฟไหม้ โรงงานน้ำตาล 2.3 หวัดใหญ่ หวัดนก 2.4 1.1 โรงน้ำแข็ง 1.2 1.3 1.4

7 Work 2 ความเสี่ยง : อุบัติเหตุจราจรทางบก
ความเสี่ยง : อุบัติเหตุจราจรทางบก ชื่อการฝึกซ้อม : การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อประเมินระบบการเตรียมความพร้อมฯ ในการรับมืออุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 3.2 เพื่อทบทวนบทบาทภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ในการรับมืออุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555

8 ต่อ 4. ตัวชี้วัด : มีความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี อย่างมีประสิทธิภาพ 5. รูปแบบการฝึกซ้อม : แบบ Funtional exercise

9 6. ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม :
6.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 6.2 หัวหน้าส่วนราชการ - ตำรวจ เทศบาล อปจ. อปท. - นายอำเภอ ประชาสัมพันธ์ นายสถานีเดินรถ - ปภ สื่อมวลชน หัวหน้าด่านสะพาน - ขนส่งจังหวัด มูลนิธิการกุศล สพท. 6.3 หน่วยงานสาธารณสุข - นพ.สสจ.มุกดาหาร ผอก.รพ.มุกดาหาร ผอก.รพช , รพ.สต 6.4 ตัวแทนภาคประชาชน - อสม ผู้นำชุมชน

10 ต่อ 7. สถานการณ์สมมุติ เวลาประมาณ น. เกิดเหตุรถบัสทัศนศึกษากลับจาก การแสวงบุญที่พระธาตุพนม จ.นครพนม ชนกับ รถตู้ผู้แสวงโชคกลับจากคาสิโน สปป.ลาว มีผู้บาดเจ็บจำนวน 39 คน เสียชีวิต จำนวน 2 คน

11 8. คณะกรรมการวางแผนฝึกซ้อม
ปภ.จ.มุกดาหาร ประธาน คณะทำงานจาก สสจ.มุกดาหาร คณะทำงานจาก รพ.มุกดาหาร คณะทำงานจาก ขนส่งมุกดาหาร คณะทำงานจาก ประชาสัมพันธ์มุกดาหาร

12 9. คณะกรรมการประเมินผลการฝึกซ้อม
สคร.7 อุบลฯ ปภ.เขต สกลนคร สพท.มุกดาหาร ปภ.มุกดาหาร

13 10. เอกสารการฝึกซ้อม สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางบก จ.มุกดาหาร ปีที่ผ่านมา 3-5 ปี หนังสือเชิญ , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วาระและรายงานการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคน คู่มือการซ้อมแผน , (บทบาทหน้าที่) Flowchart กำหนดการ ขอบเขต สถานที่ เอกสารหลักฐานการเงิน สิ่งสนับสนุนต่างๆ ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือขอบคุณ แบบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบสรุปถอดบทเรียน

14 11. คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประเมินผลการฝึกซ้อม
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 2.ปภ.มุกดาหาร 3.นพ.สสจ.มห. , ขนส่งมุกดาหาร , นายอำเภอ , ประชาสัมพันธ์ 4.หัวหน้าด่าน ตม.มุกดาหาร 11. คณะกรรมการประเมินผลการฝึกซ้อม 1.สคร.7 อุบล สพท.มุกดาหาร 2.ปภ.เขต สกลนคร 4.ปภ.มุกดาหาร คณะทำงานสนับสนุนการปฎิบัติการ 1.ปภ.มุกดาหาร มูลนิธิ 2.อบจ. อปท ตำรวจ 3.สสจ.มุกดาหาร 6.รพ.มุกดาหาร คณะประชาสัมพันธ์ 1.ประชาสัมพันธ์มุกดาหาร 2.สื่อมวลชน 3.งาน สป.สสจ.มุกดาหาร คณะวิชาการฝึกซ้อม 1.นพ.สสจ.มห. 2.ปภ.มุกดาหาร 3.ฝ่าย คร. สสจ.มุกดาหาร 4.ตำรวจ ขนส่ง คณะควบคุมการฝึกซ้อม 1.ผอ.รพ.มุกดาหาร 2.ผอก.รพช / EMS 4.นพ.สสจ.มห. คณะอำนวยความสะดวก 1.ตำรวจ 2.ขนส่ง จ.มุกดาหาร 3.นายสถานีเดินรถ 4.ปภ. อปพร

15 12. การถอดบทเรียน 1.ขั้นตอนการวางแผน การฝึกซ้อม 2.กระบวนการฝึกซ้อม
1.ขั้นตอนการวางแผน การฝึกซ้อม 2.กระบวนการฝึกซ้อม 3.สิ่งที่สามารถนำไปใช้ในอนาคต 4.บทเรียนการเรียนรู้ ,ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการแต่ละหน่วยงาน 5.นำบทเรียนที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป

16


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 อำนาจเจริญ มุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google