งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน เพื่อปรับ หมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ / หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการได้บันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน เพื่อปรับ หมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ / หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการได้บันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน เพื่อปรับ หมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ / หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการได้บันทึก รายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ และพบภายหลังว่า มีการเบิกผิด แหล่งของเงินหรือเบิกผิดหมวดรายจ่าย รหัส งบประมาณ และ / หรืองาน คำสั่งงาน (Transaction code) ที่ใช้ในการ บันทึกรายการ คือ ZGL_J 7

2 เอกสารขอเบิกที่ บันทึกผิด ยังติด Block อยู่ ปลด Block แล้ว และ / หรือจ่ายเงิน แล้ว กลับรายการขอเบิก ZFB08 ปรับปรุงหมวด รายจ่าย ZGL_J7 Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง Cr. คชจ. + รหัสที่ ผิด ระบบปรับปรุงบัญชี TE/TR ให้โดยอัตโนมัติ

3  ส่วนราชการบันทึกรายการโดยอ้างอิง เลขที่เอกสารขอเบิกที่ผิด เอกสารที่ตัดงบใหม่ Dr. ค่าใช้จ่าย + รหัสที่ถูกต้อง XXX Cr. ปรับหมวดรายจ่าย (5301010101) XXX การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสาร + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ( 2 หลัก ) ตัวอย่างเช่น 2014 + 3100000020 + 02 ปรับปรุงหมวดรายจ่าย ZGL_J7 A Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง XXX Cr. คชจ. + รหัสที่ ผิด XXX เอกสารที่คืนงบเดิม Dr. ปรับหมวดรายจ่าย (5301010101) XXX Cr. ค่าใช้จ่าย + รหัสที่ผิด XXX

4 ตัวอย่างงบทดลอง

5 เอกสารคืน งบประมาณเก่า

6 เอกสารตัด งบประมาณใหม่

7 เอกสารคืน งบประมาณเก่า 1 เอกสารตัด งบประมาณใหม่ 1


ดาวน์โหลด ppt การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน เพื่อปรับ หมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ / หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการได้บันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google