งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน เพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน เพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน เพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ
เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการได้บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และพบภายหลังว่า มีการเบิกผิดแหล่งของเงินหรือเบิกผิดหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรืองาน คำสั่งงาน(Transaction code) ที่ใช้ในการบันทึกรายการ คือ ZGL_J7

2 ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ ระบบปรับปรุงบัญชี TE/TR
เอกสารขอเบิกที่บันทึกผิด ปลด Block แล้ว และ/หรือจ่ายเงินแล้ว ยังติด Block อยู่ กลับรายการขอเบิก ZFB08 ปรับปรุงหมวดรายจ่าย ZGL_J7 Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง Cr. คชจ. + รหัสที่ผิด ระบบปรับปรุงบัญชี TE/TR ให้โดยอัตโนมัติ

3 ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน
A ปรับปรุงหมวดรายจ่าย ZGL_J7 ส่วนราชการบันทึกรายการโดยอ้างอิงเลขที่เอกสารขอเบิกที่ผิด การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสาร + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ( 2 หลัก) ตัวอย่างเช่น Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง XXX Cr. คชจ. + รหัสที่ผิด XXX เอกสารที่ตัดงบใหม่ Dr. ค่าใช้จ่าย + รหัสที่ถูกต้อง XXX Cr. ปรับหมวดรายจ่าย ( ) XXX เอกสารที่คืนงบเดิม Dr. ปรับหมวดรายจ่าย ( ) XXX Cr. ค่าใช้จ่าย + รหัสที่ผิด XXX

4 ตัวอย่างงบทดลอง

5 เอกสารคืนงบประมาณเก่า

6 เอกสารตัดงบประมาณใหม่

7 เอกสารคืนงบประมาณเก่า เอกสารตัดงบประมาณใหม่
1 เอกสารตัดงบประมาณใหม่ 1


ดาวน์โหลด ppt การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน เพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google