งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค.) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค. / ธ. ค.5 3) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค.) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค. / ธ. ค.5 3) เพิ่ม - ลด ( ต. ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค.) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค. / ธ. ค.5 3) เพิ่ม - ลด ( ต. ค. - ธ. ค.5 2/ 53) รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จั บ รับ แจ้ ง จั บ รับ แจ้ ง จั บ 1. คดี อุกฉกรรจ์ และสะเทือน ขวัญ ฆ่าโดย เจตนา ปล้น ทรัพย์ ชิง ทรัพย์รวม เรียก ค่าไถ่ วางเพลิง

3 ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค. ) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค./ ธ. ค. 53) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.- ธ. ค. 52/ 53) รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ 2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ฆ่าโดย เจตนา ฆ่าโดย ไม่เจตนา ทำให้ ตายโดย ประมาท พยายาม ฆ่า ทำร้าย ร่างกาย ข่มขืน

4 ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค. ) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค./ ธ. ค. 53) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.- ธ. ค. 52/ 53) รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จั บ 3. คดี ประทุษร้าย ต่อทรัพย์ ลัก ทรัพย์ วิ่งราว ทรัพย์ รีดเอา ทรัพย์ 3.4 กรรโชก ทรัพย์ 3.5 ชิง ทรัพย์ บาดเจ็บ 11 - ไม่ บาดเจ็บ ปล้น ทรัพย์ รับของ โจร ทำเสีย ทรัพย์

5 ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค. ) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค./ ธ. ค. 53) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.- ธ. ค.52 /5 3) รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ 4. คดีที่ น่าสนใจ โจรกรรม จักรยานย นต์ โจรกรรม รถยนต์ โจรกรรม โค 4.7 ข่มชืน และฆ่า ฉ้อโกง ยักยอก

6 ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค. ) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค.) เพิ่ม - ลด ( ต. ค./ ธ. ค. 53) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.- ธ. ค. 52/ 53) รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ 5. คดีที่รัฐ เป็น ผู้เสียหาย อาวุธ ปืน อาวุธ ปืน อาวุธ สงคราม การ พนัน ( รวม ) พนัน ทั่วไป การกิน รวบ ยาเสพ ติด ค้าประเวณี มีวัตถุ ลามก 33-3


ดาวน์โหลด ppt ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค.) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค. / ธ. ค.5 3) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google