งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค.) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค. / ธ. ค.5 3) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค.) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค. / ธ. ค.5 3) เพิ่ม - ลด ( ต. ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค.) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค. / ธ. ค.5 3) เพิ่ม - ลด ( ต. ค. - ธ. ค.5 2/ 53) รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จั บ รับ แจ้ ง จั บ รับ แจ้ ง จั บ 1. คดี อุกฉกรรจ์ และสะเทือน ขวัญ 2243111 12975 75. 00 21 1.1 ฆ่าโดย เจตนา 113255107 66. 6 70. 00 25 1.2 ปล้น ทรัพย์ 22-2 1.3 ชิง ทรัพย์รวม 44-4 1.4 เรียก ค่าไถ่ 0 1.5 วางเพลิง 111122 10 0 100.0 2

3 ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค. ) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค./ ธ. ค. 53) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.- ธ. ค. 52/ 53) รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ 2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 2211211084716835 47. 6 51. 47 -16 2.1 ฆ่าโดย เจตนา 113255107 66. 6 700.0 25 2.2 ฆ่าโดย ไม่เจตนา 22-2 2.3 ทำให้ ตายโดย ประมาท 112233 100.0 1 2.4 พยายาม ฆ่า 61321510114 66. 6 36. 36 -3-4 2.5 ทำร้าย ร่างกาย 8613429253116 30. 7 51. 61 52 2.6 ข่มขืน 62223127135100 38.4 6 -4-18

4 ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค. ) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค./ ธ. ค. 53) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.- ธ. ค. 52/ 53) รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จั บ 3. คดี ประทุษร้าย ต่อทรัพย์ 141025106140633440 53. 9 112 3.1 ลัก ทรัพย์ 13921845285528 38. 1 50. 9 810 3.2 วิ่งราว ทรัพย์ 2-2 3.3 รีดเอา ทรัพย์ 3.4 กรรโชก ทรัพย์ 3.5 ชิง ทรัพย์ 44-4 - บาดเจ็บ 11 - ไม่ บาดเจ็บ 33-3 3.6 ปล้น ทรัพย์ 22-2 3.7 รับของ โจร 11121502 3.8 ทำเสีย ทรัพย์ 32866566. 6 83. 3 3-2

5 ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค. ) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค./ ธ. ค. 53) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.- ธ. ค.52 /5 3) รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ 4. คดีที่ น่าสนใจ 941582083615 53. 3 41. 67 619 4.1 โจรกรรม จักรยานย นต์ 21563112 18.1 8 35 4.2 โจรกรรม รถยนต์ 11121 50 2 4.3 โจรกรรม โค 4.7 ข่มชืน และฆ่า 1111100 11 4.9 ฉ้อโกง 117673118 85. 7 72.7 3 64 4.10 ยักยอก 511172113100 27.2 7 -44

6 ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค. ) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค.) เพิ่ม - ลด ( ต. ค./ ธ. ค. 53) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.- ธ. ค. 52/ 53) รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ รับ แจ้ ง จับ 5. คดีที่รัฐ เป็น ผู้เสียหาย 21 2 24 8 26 4 30 2 61 2 80 2 65 4 74 5 11 4 11 3 5242 5.1 อาวุธ ปืน 17 212277 606310 4 10 5 4-17 - อาวุธ ปืน 17 192077 5861105 2-19 - อาวุธ สงคราม 2222100 22 5.2 การ พนัน ( รวม ) 184822577121 5 5714 5 25 9 25 4 4-14 - พนัน ทั่วไป 144411464819 2 3312 1 418366-3-15 - การกิน รวบ 4411 23 24 100 71 5.3 ยาเสพ ติด 17718 3 22021 9 46050 6 53653 3 99 4376 5.4 ค้าประเวณี 141114400 1 5.5 มีวัตถุ ลามก 33-3


ดาวน์โหลด ppt ประเภท ความผิด พ. ย.53 ธ. ค.53 ต. ค.- ธ. ค. 52 ต. ค.- ธ. ค. 53 % จับ ( ธ. ค.) % จับ ( ต. ต.- ธ. ค. ) เพิ่ม - ลด ( ต. ค. / ธ. ค.5 3) เพิ่ม - ลด ( ต. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google