งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้วง 1 ต. ค. 52 – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภทความผิดเกิดจับ ผู้ต้อง หาเกิดจับ ผู้ต้อ งหา 1. คดีอุกฉกรรจ์, สะเทื่อนขวัญ 3 2 211 2 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้วง 1 ต. ค. 52 – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภทความผิดเกิดจับ ผู้ต้อง หาเกิดจับ ผู้ต้อ งหา 1. คดีอุกฉกรรจ์, สะเทื่อนขวัญ 3 2 211 2 1.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้วง 1 ต. ค. 52 – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภทความผิดเกิดจับ ผู้ต้อง หาเกิดจับ ผู้ต้อ งหา 1. คดีอุกฉกรรจ์, สะเทื่อนขวัญ ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา 1.2 ปล้นทรัพย์ 1.3 ชิงทรัพย์ ( รวม ) 1.4 ลักพาเรียกค่า ไถ่ 1.5 วางเพลิง รวม สรุปคดีอาญา 5 กลุ่ม ของสภ. เชียงคำ

2 ห้วง 1 ต. ค.52 – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภทความผิดเกิดจับ ผู้ต้อง หาเกิดจับ ผู้ต้อ งหา 2. คดีวีวิต ร่างกาย และเพศ 2.1 ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา ฆ่าผู้อื่นโดยไม่ เจตนา 2.3 กระทำให้ตาย โดยประมาท 2.4 พยายามฆ่า 2.5 ทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำ ชำเรา รวม

3 ห้วง 1 ต. ค. – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภท ความผิดเกิดจับ ผู้ต้องห าเกิดจับผู้ต้องหา 3. คดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์ 3.1 ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ 3.3 รีดเอาทรัพย์ 3.4 กรรโชก ทรัพย์ 3.5 ชิงทรัพย์ ( รวม ) บาดเจ็บ ไม่ บาดเจ็บ 3.6 ปล้นทรัพย์ 3.7 รับของโจร 3.8 ทำให้เสีย ทรัพย์ รวม

4 ห้วง 1 ต. ค. – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภท ความผิดเกิดจับ ผู้ต้องห าเกิดจับ ผู้ต้องห า 4. คดีที่น่าสนใจ 4.1 โจรกรรม รถจักรยานยนต์ 4.2 โจรกรรม รถยนต์ 4.3 โจรกรรมโค - กระบือ 4.4 โจรกรรม เครื่องมือเกษตร 5.5 ปล้น - ชิง รถยนต์โดยสาร 4.6 ปล้น - ชิง รถยนต์แท๊กซี่ 4.7 ข่มขืนและฆ่า 4.8 ลักพาเรียกค่า ไถ่ 4.9 ฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอก ทรัพย์ รวม

5 ห้วง 1 ต. ค. – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภท ความผิดจับ ผู้ต้อง หาจับผู้ต้องหา 5. คดีที่รัฐเป็น ผู้เสียหาย / ราย อาวุธปืนธรรมดา อาวุธปืนสงคราม การพนัน - การพนัน ทั่วไป การพนันสลาก กินรวบ ยาเสพติด ปรามการค้า ประเวณี 5.5 มีและเผยแพร่ วัตถุลามก รวม


ดาวน์โหลด ppt ห้วง 1 ต. ค. 52 – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภทความผิดเกิดจับ ผู้ต้อง หาเกิดจับ ผู้ต้อ งหา 1. คดีอุกฉกรรจ์, สะเทื่อนขวัญ 3 2 211 2 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google