งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลเยี่ยมดูงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลเยี่ยมดูงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลเยี่ยมดูงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
สรุปผลเยี่ยมดูงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 29 พฤศจิกายน 2556

2 การลงแพ้ยา การลงแพ้ยามี 2 หน้าจอ
1. หน้าจอเวชระเบียน : ขึ้น Pop up แจ้งเตือน แต่สามารถสั่งใช้ยาได้ 2. หน้าจอห้องยา : ขึ้น Pop up แจ้งเตือน และห้ามสั่งใช้ยาได้

3 การลงแพ้ยา รายการยาที่มีใน รพ. จะต้องใช้ชื่อ Generic เดียวกันในทุกตัวยา ทั้งยาเดี่ยวและยาผสม ในทุก Dosage form ยาที่ Inactive ให้ลบข้อมูล (ภญ.สุธาลินี) ฐานข้อมูลแพ้ยา (8,000 ราย) ให้ทบทวน (ภญ.สุชีรา)

4 การลงแพ้ยา จัดทำ ADR group : รอนำเสนอ MSO (ภญ.นริศรา)
หน้าจอแพ้ยา : ไม่ต้องลงข้อมูลทุกช่อง ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้

5

6 กลุ่มยา POP-UP Fluoroquinolone Penicillin Norfloxacin Amoxycillin
Ofloxacin Ciprofloxacin Levofloxacin Penicillin Amoxycillin Amoxycillin+Clavulanic acid Ampicillin Ampicillin+Sulbactam Benzathine Penicillin G Cloxacillin Dicloxacillin Penicillin G sodium Penicllin V Piperacillin+Tazobactam Aromatic anticonvulsants Phenytoin Carbamazepine Phenobarbital

7 กลุ่มยา POP-UP Aspirin Aspirin+Clopidogrel Aspirin+Dipyridamole
Bismuth subsalicylate Cephalosporin R1: Amoxicillin, Ampicillin, Cephalexin R1: Cefotaxime, Ceftriaxone R2: Cefdinir, Cefixime Structure Arylpropionic acids: Ibuprofen, Naproxen, Loxoprofen, Nimesulide Anthranilic acids: Mefenamic acid, Floctafenine Specific COX-II inhibitors: Celecoxib, Etoricoxib, Parecoxib

8 กลุ่มยา POP-UP NSAIDs Pseudoallergy +/- Paracetamol
Aspirin (Aspirin+Clopidogrel, Aspirin+Dipyridamole, Bismuth subsalicylate) Ibuprofen Diclofenac Indomethacin Mefenamic acid Floctafenine Loxoprofen Nimesulide Naproxen Sulfa Sulfamethoxazole+Trimethoprim Silver sulfadiazine (Flamazine) Sulfadiazine Sulfasalazine Sulfinpyrazone

9 การลงแพ้ยา กรณีผูกแพ้ยาแบบกลุ่ม และ Pop up : จะใช้เครื่องหมาย “ * ” ในยาที่แพ้ ส่วนยาที่ผูกกลุ่มจะไม่มี “ * ” **Norfloxacin** - MP rash Ciprofloxacin – MP rash Levofloxacin – MP rash

10

11 การลงแพ้ยา การผูกกลุ่มแพ้ยา : จะห้ามการสั่งใช้ยาทั้งกลุ่มยา
หากแพทย์ ยืนยันการสั่งใช้ยา ต้องประสานผู้มีรหัสปลดล๊อค (ภญ.นริศรา-263, ภญ.สุชีรา-287, ภญ.มัชมน-263)

12 การลงแพ้ยา หน้าจอเวชระเบียนได้ทำการลงประวัติไปแล้ว 35% (หมวด ก – ธ)
หน้าจอห้องยา เริ่มลง น – ฮ ก่อน Pop up แจ้งเตือนแพ้ยา จะดึงข้อมูลจากหน้าจอห้องยาก่อน

13 ขั้นตอนการลงแพ้ยา ข้อเสนอ : อาสาสมัครหน่วยงานละ 1 คน ยกเว้น OPD 2 คน
รวมทั้งหมด 9 คน

14 การคิด P4P ลงประวัติแพ้ยา
หน้าจอเวชระเบียน : ราย x 3 x 1 หน้าจอห้องยา : ราย x (10-15) x 1.25 (ข้อเสนอ)  ยังไม่ได้ข้อสรุป รอเก็บเวลาจริงและนำมาเฉลี่ย

15 Drug Interaction (DI) ทบทวนคู่ยา DI 4 คู่กลุ่มยา (รอนำเสนอ MSO)

16 Fatal DI - PDE-inhibitor + Nitrate >> 5 คู่ Sildenafil
ISOSORBIDEDINITRATE Risk : Severe hypotension or shock Monitor : Blood pressure สังเกตอาการ : ความดันโลหิตลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ช็อคและเสียชีวิต ไม่ควรใช้ร่วมกัน ISOSORBIDEMONONITRATE NITROGLYCERINETTS GLYCERYLTRINITRATE50MG/10ML SOD.NITROPRUSSIDE

17 Non-Fatal DI Warfarin + NSIADs >> 11 คู่ Warfarin Aspirin
Risk : increase or decrease warfarin level Monitor : INR level สังเกตอาการ : Warfarin bleeding-จุดจ้ำเลือด ปัสสาวะสีผิดปรกติ เลือดไหลไม่หยุดThromboembolism-แน่นหน้าอก ปวดศรีษะ ขาบวม Ibuprofen Diclofenac Indomethacin Mefenamic acid Floctafenine Loxoprofen Naproxen Celecoxib Etoricoxib Parecoxib

18 Non-Fatal DI Ergot derivatives + PIs,NNRTIs >> 8 คู่
Thioridazine + Fluoxetine >> 1 คู่ Ergotamine Nevirapine Risk:Increase ergot toxicity - Peripheral ischemia สังเกตอาการ : คลื่นไส้ อาเจียน ชาปลายมือปลายเท้า สีเขียวคล้ำ Efavirenz GPOvir-Z Indinavir Ritonavir Kaletar Atazanavir GPOvir-S Fluoxetine Thioridazine Risk:Increase thioridazine level ; prolongation of QT interval อาจเกิด torsade de pointes สังเกตอาการ : หัวใจเต้นผิดจังหวะ ใจสั่น กล้ามเนื้อเกร็ง น้ำลายไหล หน้ามืดขณะเปลี่ยนท่า

19 Drug Interaction (DI) การสั่งใช้คู่ Fatal DI >> บันทึกข้อมูลไม่ได้ ต้องปลคล็อคเหมือนแพ้ยา การสั่งใช้คู่ Non-fatal DI >> บันทึกข้อมูลได้ พร้อมออกฉลากเตือน DI

20 Drug Interaction (DI)

21 Drug Interaction (DI) Model รพ.นราธิวาส
IPD >> เภสัชกรติดตาม DI ที่หอผู้ป่วย OPD >> counseling เมื่อจ่ายยา

22 Drug Interaction (DI) การติดตาม DI ผู้ป่วยใน
งานบริบาลฯ >> รับผิดชอบ 4 ward (อายุรกรรมชาย-หญิง, ศัลยกรรมชาย, จส.สามัญ) IPD1 & IPD2 >> ตาม ward รับผิดชอบ

23 Drug Interaction (DI) ขั้นตอนการทำ DI
เภสัชกรพบแพทย์สั่งคู่ยาที่กำหนด >> consult + F/U monitor บันทึกข้อมูล ส่งสรุป ภญ.ศรีสมร ทุกวันที่ 5 ของเดือน

24 Drug Interaction (DI) Note: IPD >> ครอบคลุมตลอดการ Admit
OPD >> เฉพาะในใบสั่งยาเดียวกัน

25 Drug Interaction (DI) การคิด P4P บันทึก DI >> ราย x 2 x1
OPD counseling >> ราย x 10 x 1.5 (เทคนิคพิเศษ) ติดตาม DI ที่ ward >> ราย x 15 x1.25 (DUE ATB) >> ราย x 7 x 2 (case F/U บริบาล) เฉพาะ การติดตาม DI ที่ ward ยังไม่ได้ข้อสรุป


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลเยี่ยมดูงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google