งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลเยี่ยมดูงาน โรงพยาบาลนราธิวาส ราชนครินทร์ 29 พฤศจิกายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลเยี่ยมดูงาน โรงพยาบาลนราธิวาส ราชนครินทร์ 29 พฤศจิกายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลเยี่ยมดูงาน โรงพยาบาลนราธิวาส ราชนครินทร์ 29 พฤศจิกายน 2556

2 การลงแพ้ยา การลงแพ้ยามี 2 หน้าจอ 1. หน้าจอเวชระเบียน : ขึ้น Pop up แจ้งเตือน แต่ สามารถสั่งใช้ยาได้ 2. หน้าจอห้องยา : ขึ้น Pop up แจ้งเตือน และ ห้ามสั่งใช้ยาได้

3 การลงแพ้ยา รายการยาที่มีใน รพ. จะต้องใช้ชื่อ Generic เดียวกันในทุกตัวยา ทั้งยาเดี่ยวและยาผสม ใน ทุก Dosage form ยาที่ Inactive ให้ลบข้อมูล ( ภญ. สุธาลินี ) ฐานข้อมูลแพ้ยา (8,000 ราย ) ให้ทบทวน ( ภญ. สุชีรา )

4 การลงแพ้ยา จัดทำ ADR group : รอนำเสนอ MSO ( ภญ. นริศรา ) หน้าจอแพ้ยา : ไม่ต้องลงข้อมูลทุกช่อง ก็ สามารถบันทึกข้อมูลได้

5

6 กลุ่มยา POP- UP Penicillin Amoxycillin Amoxycillin+Clavulanic acid Ampicillin Ampicillin+Sulbactam Benzathine Penicillin G Cloxacillin Dicloxacillin Penicillin G sodium Penicllin V Piperacillin+Tazobactam Fluoroquinolone Norfloxacin Ofloxacin Ciprofloxacin Levofloxacin Aromatic anticonvulsants Phenytoin Carbamazepine Phenobarbital

7 Structure Arylpropionic acids: Ibuprofen, Naproxen, Loxoprofen, Nimesulide Anthranilic acids: Mefenamic acid, Floctafenine Specific COX-II inhibitors: Celecoxib, Etoricoxib, Parecoxib Aspirin Aspirin+Clopidogrel Aspirin+Dipyridamole Bismuth subsalicylate Cephalosporin R1: Amoxicillin, Ampicillin, Cephalexin R1: Cefotaxime, Ceftriaxone R2: Cefdinir, Cefixime Cephalosporin R1: Amoxicillin, Ampicillin, Cephalexin R1: Cefotaxime, Ceftriaxone R2: Cefdinir, Cefixime กลุ่มยา POP- UP

8 NSAIDs Pseudoallergy +/- Paracetamol Aspirin (Aspirin+Clopidogrel, Aspirin+Dipyridamole, Bismuth subsalicylate) Ibuprofen Diclofenac Indomethacin Mefenamic acid Floctafenine Loxoprofen Nimesulide Naproxen กลุ่มยา POP- UP Sulfa Sulfamethoxazole+Trimethoprim Silver sulfadiazine (Flamazine) Sulfadiazine Sulfasalazine Sulfinpyrazone Sulfa Sulfamethoxazole+Trimethoprim Silver sulfadiazine (Flamazine) Sulfadiazine Sulfasalazine Sulfinpyrazone

9 การลงแพ้ยา กรณีผูกแพ้ยาแบบกลุ่ม และ Pop up : จะใช้ เครื่องหมาย “ * ” ในยาที่แพ้ ส่วนยาที่ผูกกลุ่มจะไม่มี “ * ” **Norfloxacin** - MP rash Ciprofloxacin – MP rash Levofloxacin – MP rash

10

11 การลงแพ้ยา การผูกกลุ่มแพ้ยา : จะห้ามการสั่งใช้ยาทั้งกลุ่ม ยา หากแพทย์ ยืนยันการสั่งใช้ยา ต้องประสานผู้มี รหัสปลดล๊อค ( ภญ. นริศรา -263, ภญ. สุชี รา -287, ภญ. มัชมน -263)

12 หน้าจอเวชระเบียนได้ทำการลงประวัติไปแล้ว 35% ( หมวด ก – ธ ) หน้าจอห้องยา เริ่มลง น – ฮ ก่อน Pop up แจ้งเตือนแพ้ยา จะดึงข้อมูลจาก หน้าจอห้องยาก่อน การลงแพ้ยา

13 ขั้นตอนการลงแพ้ยา ข้อเสนอ : อาสาสมัครหน่วยงานละ 1 คน ยกเว้น OPD 2 คน รวมทั้งหมด 9 คน

14 การคิด P4P ลงประวัติแพ้ยา หน้าจอเวชระเบียน : ราย x 3 x 1 หน้าจอห้องยา : ราย x (10-15) x 1.25 ( ข้อเสนอ )  ยังไม่ได้ข้อสรุป รอเก็บเวลาจริงและนำมาเฉลี่ย

15 Drug Interaction (DI) ทบทวนคู่ยา DI 4 คู่กลุ่มยา ( รอนำเสนอ MSO) คู่ DI เดิมที่ขึ้นอยู่ปัจจุบัน ( ของปัตตานี ) ลบทิ้ง ทั้งหมด

16 - PDE-inhibitor + Nitrate >> 5 คู่ SildenafilISOSORBIDEDINITRATE Risk : Severe hypotension or shock Monitor : Blood pressure สังเกตอาการ : ความดันโลหิต ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ช็อคและ เสียชีวิต ไม่ควรใช้ร่วมกัน Sildenafil ISOSORBIDEMONONITRATE SildenafilNITROGLYCERINETTS Sildenafil GLYCERYLTRINITRATE50 MG/10ML SildenafilSOD.NITROPRUSSIDE Fatal DI

17 Non-Fatal DI Warfarin + NSIADs >> 11 คู่

18 Non-Fatal DI Ergot derivatives + PIs,NNRTIs >> 8 คู่ Thioridazine + Fluoxetine >> 1 คู่

19 Drug Interaction (DI) การสั่งใช้คู่ Fatal DI >> บันทึกข้อมูลไม่ได้ ต้องปลคล็อคเหมือนแพ้ยา การสั่งใช้คู่ Non-fatal DI >> บันทึกข้อมูลได้ พร้อมออกฉลากเตือน DI

20 Drug Interaction (DI)

21 Model รพ. นราธิวาส IPD >> เภสัชกรติดตาม DI ที่หอผู้ป่วย OPD >> counseling เมื่อจ่ายยา

22 Drug Interaction (DI) การติดตาม DI ผู้ป่วยใน งานบริบาลฯ >> รับผิดชอบ 4 ward ( อายุรก รรมชาย - หญิง, ศัลยกรรมชาย, จส. สามัญ ) IPD1 & IPD2 >> ตาม ward รับผิดชอบ

23 Drug Interaction (DI) ขั้นตอนการทำ DI เภสัชกรพบแพทย์สั่งคู่ยาที่กำหนด >> consult + F/U monitor บันทึกข้อมูล ส่งสรุป ภญ. ศรีสมร ทุกวันที่ 5 ของเดือน

24 Drug Interaction (DI) Note: IPD >> ครอบคลุมตลอดการ Admit OPD >> เฉพาะในใบสั่งยาเดียวกัน

25 Drug Interaction (DI) การคิด P4P บันทึก DI >> ราย x 2 x1 OPD counseling >> ราย x 10 x 1.5 ( เทคนิค พิเศษ ) ติดตาม DI ที่ ward >> ราย x 15 x1.25 (DUE ATB) >> ราย x 7 x 2 (case F/U บริบาล ) เฉพาะ การติดตาม DI ที่ ward ยังไม่ได้ข้อสรุป


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลเยี่ยมดูงาน โรงพยาบาลนราธิวาส ราชนครินทร์ 29 พฤศจิกายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google