งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

One Team One Boat กิจกรรมฐานสำหรับ MBA10 ลำดับกิจกรรม 13:00-14:00 จัดกลุ่มโดยคณะของวิทยากร 14:00-16:30 เข้าฐาน ( วิทยากร 6 ฐาน, รุ่นพี่ 1 ฐาน ) 16:30-17:00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "One Team One Boat กิจกรรมฐานสำหรับ MBA10 ลำดับกิจกรรม 13:00-14:00 จัดกลุ่มโดยคณะของวิทยากร 14:00-16:30 เข้าฐาน ( วิทยากร 6 ฐาน, รุ่นพี่ 1 ฐาน ) 16:30-17:00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 One Team One Boat กิจกรรมฐานสำหรับ MBA10 ลำดับกิจกรรม 13:00-14:00 จัดกลุ่มโดยคณะของวิทยากร 14:00-16:30 เข้าฐาน ( วิทยากร 6 ฐาน, รุ่นพี่ 1 ฐาน ) 16:30-17:00 สรุปกิจกรรมพร้อมกับดูรูป ( ต้องให้ โรงแรมเตรียม projector) พูนสวัสดิ์ สราญฤทธิไกร บริษัท ศูนย์การพัฒนาและฝึกอบรม จำกัด โทรศัพท์มือถือ 083 701 5552 โทรศัพท์ 0-2987 7469 Email : poonsawad9@gmail.compoonsawad9@gmail.com

2 One Team One Boat สหบาทา เรียนรู้การวางแผน การประสาน สามัคคี ความพร้อมเพียง การ สื่อข้อความ การทำงานด้วย จังหวะที่เหมาะสม มีระบบ ระเบียบที่สมาชิกทุกคนในทีม เกิดความเข้าใจ และสามารถ ปฏิบัติ

3 One Team One Boat ตกตะปูสามัคคี เรียนรู้การประสานบทบาทของ ตนกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ด้วยความสอดคล้องต้องกัน และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จในการ เอาชนะทีมที่แข่งขัน ด้วยการ วางแผน การลงมือปฏิบัติ ภายใต้การสั่งการ การสื่อ ข้อความของผู้นำตลอดจน ปรับปรุงวิธีการทำงาน

4 One Team One Boat ด้วยรักและห่วงใย เรียนรู้การวางแผน การจัดสรร กำลังคน การช่วยเหลือ การ เอื้ออาทร และความร่วมมือร่วม ใจเพื่อความสำเร็จตาม เป้าหมายของทีมงาน ซึ่งต้อง อาศัยความไว้วางใจระหว่างกัน TRUST in TEAM ใน เป้าหมาย ท้าทาย ต้องร่วมใจกันเป็นทีม จึงจะประสบความสำเร็จ

5 One Team One Boat SIX CREATIVE BALL เรียนรู้การประสานงาน การ รวมกลุ่ม และระดมความคิดเชิง สร้างสรรค์ ในการเล่นโดยไม่ ยึดติดับสิ่งที่เคยปฏิบัติมา เพื่อ ได้มาซึ่งแนวทางใหม่ๆในการ ทำงาน ช่วยกันหาวิธีที่จะส่งบอลรอ บวงให้เร็วที่สุด

6 One Team One Boat ไททานิค ( เรือบก ) เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การ จัดคนให้เหมาะสมกับงาน การ กำหนดทิศทาง การเคลื่อนที่ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของทีม การหล่อหลอมพลังของทีม และการจัดระบบในการทำงาน

7 One Team One Boat เติมให้เต็ม เรียนรู้ถึงความสามัคคี การ เสียสละเพื่อให้ทีมงานประสบ ความสำเร็จ ด้วยความคิด สร้างสรรค์ในการแก้ ปัญหา ยกระดับสู่การประหยัด พลังงาน และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม การลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย เป็นเกณฑ์ในการ ตัดสินการแพ้ชนะ

8 One Team One Boat สะพานบอล ( รุ่นพี่ ) เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การ ส่งมอบงานระหว่างกัน การ สื่อสารที่ดี และการกำหนด ทิศทาง การเคลื่อนที่ เพื่อไปสู่ จุดมุ่งหมายของทีม การ จัดระบบในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt One Team One Boat กิจกรรมฐานสำหรับ MBA10 ลำดับกิจกรรม 13:00-14:00 จัดกลุ่มโดยคณะของวิทยากร 14:00-16:30 เข้าฐาน ( วิทยากร 6 ฐาน, รุ่นพี่ 1 ฐาน ) 16:30-17:00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google