งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับกิจกรรม กิจกรรมฐานสำหรับ MBA10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับกิจกรรม กิจกรรมฐานสำหรับ MBA10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับกิจกรรม กิจกรรมฐานสำหรับ MBA10
13:00-14:00 จัดกลุ่มโดยคณะของวิทยากร 14:00-16:30 เข้าฐาน (วิทยากร 6 ฐาน, รุ่นพี่ 1 ฐาน) 16:30-17:00 สรุปกิจกรรมพร้อมกับดูรูป (ต้องให้โรงแรมเตรียม projector) พูนสวัสดิ์ สราญฤทธิไกร บริษัท ศูนย์การพัฒนาและฝึกอบรม จำกัด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

2 สหบาทา เรียนรู้การวางแผน การประสานสามัคคี ความพร้อมเพียง การสื่อข้อความ การทำงานด้วยจังหวะที่เหมาะสม มีระบบ ระเบียบที่สมาชิกทุกคนในทีม เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติ

3 ตกตะปูสามัคคี เรียนรู้การประสานบทบาทของตนกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ด้วยความสอดคล้องต้องกันและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จในการเอาชนะทีมที่แข่งขัน ด้วยการวางแผน การลงมือปฏิบัติภายใต้การสั่งการ การสื่อข้อความของผู้นำตลอดจนปรับปรุงวิธีการทำงาน

4 ด้วยรักและห่วงใย เรียนรู้การวางแผน การจัดสรรกำลังคน การช่วยเหลือ การเอื้ออาทร และความร่วมมือร่วมใจเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายของทีมงาน ซึ่งต้องอาศัยความไว้วางใจระหว่างกัน TRUST in TEAM ใน เป้าหมายท้าทาย ต้องร่วมใจกันเป็นทีม จึงจะประสบความสำเร็จ

5 SIX CREATIVE BALL เรียนรู้การประสานงาน การรวมกลุ่ม และระดมความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการเล่นโดยไม่ยึดติดับสิ่งที่เคยปฏิบัติมา เพื่อได้มาซึ่งแนวทางใหม่ๆในการทำงาน ช่วยกันหาวิธีที่จะส่งบอลรอบวงให้เร็วที่สุด

6 ไททานิค(เรือบก) เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน การกำหนดทิศทาง การเคลื่อนที่ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของทีม การหล่อหลอมพลังของทีม และการจัดระบบในการทำงาน

7 เติมให้เต็ม เรียนรู้ถึงความสามัคคี การเสียสละเพื่อให้ทีมงานประสบความสำเร็จ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ ปัญหา ยกระดับสู่การประหยัด พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย เป็นเกณฑ์ในการตัดสินการแพ้ชนะ

8 สะพานบอล (รุ่นพี่) เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การส่งมอบงานระหว่างกัน การสื่อสารที่ดี และการกำหนดทิศทาง การเคลื่อนที่ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของทีม การจัดระบบในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt ลำดับกิจกรรม กิจกรรมฐานสำหรับ MBA10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google