งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใครสนใจ อยากรู้ต้องตามมาค่ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใครสนใจ อยากรู้ต้องตามมาค่ะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใครสนใจ อยากรู้ต้องตามมาค่ะ
My Story มีเรื่องราวบางอย่างของฉัน เก็บไว้ในนี้... ใครสนใจ อยากรู้ต้องตามมาค่ะ

2 Content About me Contact me My family Gallery My friends Education
Favorites

3 A bout me ชื่อ พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ ใครๆก็เรียก กิ๊ก (กุ๊กกิ๊ก)
ชื่อ พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ ใครๆก็เรียก กิ๊ก (กุ๊กกิ๊ก) ลืมตาดูโลก 7 พ.ย. 2526 อายุ 24 ปี บ้านเกิด เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ (ยโสธร)

4 My family รับราชการครู จรัญ สิทธิศาสตร์ ตัวฉันเอง วรรณใส สิทธิศาสตร์
ปริยดา สิทธิศาสตร์

5 My Education ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแจนแลน มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนค้อวังวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน ระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6 My Favorites

7 My friend

8

9 Gallery

10

11 หอพักสดศรี ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Contact Me Tell หอพักสดศรี ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

12 The End


ดาวน์โหลด ppt ใครสนใจ อยากรู้ต้องตามมาค่ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google