งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My Story มีเรื่องราว บางอย่าง ของฉัน เก็บไว้ในนี้... ใครสนใจ อยากรู้ต้อง ตามมาค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My Story มีเรื่องราว บางอย่าง ของฉัน เก็บไว้ในนี้... ใครสนใจ อยากรู้ต้อง ตามมาค่ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My Story มีเรื่องราว บางอย่าง ของฉัน เก็บไว้ในนี้... ใครสนใจ อยากรู้ต้อง ตามมาค่ะ

2 Content About me My family Education My friends Contact me Favorites Gallery

3 A bout me ชื่อ พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ ใครๆก็เรียก กิ๊ก ( กุ๊กกิ๊ก ) ลืมตาดูโลก 7 พ. ย. 2526 อายุ 24 ปี บ้านเกิด เมืองบั้งไฟ โก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวหอม มะลิ ( ยโสธร )

4 My family รับ ราชการ ครู จรัญ สิทธิ ศาสตร์ วรรณใส สิทธิ ศาสตร์ รับ ราชการ ครู ปริยดา สิทธิ ศาสตร์ ตัวฉันเอง

5 My Education ประถมศึกษา โรงเรียน บ้านแจนแลน มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน ค้อวังวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ยโสธรพิทยาคม ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน ระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยา สิ่งแวดล้อม สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี

6 My Favorites

7

8

9

10

11 Contact Me Tell 0897108212 E-mail D4910435@g.sut.ac.th หอพักสดศรี ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา

12 The End


ดาวน์โหลด ppt My Story มีเรื่องราว บางอย่าง ของฉัน เก็บไว้ในนี้... ใครสนใจ อยากรู้ต้อง ตามมาค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google