งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SUPERCONDU CTORS จัดทำโดย 1.. SUPERCONDUCTORS ซูเปอร์คอนดัคเตอร์ นั้น แต่ก่อน รู้จักกันใน สภาพ ของสารตัวนำ จำพวกโลหะ ซึ่งจะปล่อย ให้กระแสไฟฟ้า ไหลผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SUPERCONDU CTORS จัดทำโดย 1.. SUPERCONDUCTORS ซูเปอร์คอนดัคเตอร์ นั้น แต่ก่อน รู้จักกันใน สภาพ ของสารตัวนำ จำพวกโลหะ ซึ่งจะปล่อย ให้กระแสไฟฟ้า ไหลผ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SUPERCONDU CTORS จัดทำโดย 1.

2 SUPERCONDUCTORS ซูเปอร์คอนดัคเตอร์ นั้น แต่ก่อน รู้จักกันใน สภาพ ของสารตัวนำ จำพวกโลหะ ซึ่งจะปล่อย ให้กระแสไฟฟ้า ไหลผ่าน โดย ไม่สูญเสียความร้อน และไม่ต้านทาน การไหล ของ กระแสไฟฟ้าได้ ความเป็นมา ก็เฉพาะ เมื่อสารตัวนำ นั้นอยู่ใน อุณหภูมิ ที่ต่ำ มากๆ ชนิดที่เรียกว่า ติดลบ 273 องศาเซลเซียส หรือลบ 460 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ ที่ เรียกกันว่า ศูนย์องศาสัมบูรณ์ หรือ ศูนย์องศาเคลวิน ซึ่ง ถือกันว่า เป็นอุณหภูมิ ที่ปราศจาก ความ ร้อนโดยสิ้นเชิง

3 SUPERCONDUCTORS ในยุคแรก ของการ พัฒนา ตัวนำยิ่งยวด นั้น เริ่มขึ้น เมื่อนัก ฟิสิกส์ ชาวเนเธอแลนด์ ชื่อ ไฮค์ คาเมอร์ลิงห์ ออนเนส (Heike Kamerlingh Onnes) แห่ง มหาวิทยาลัย ลีเดน (Leiden Unive rsity) ได้ค้นพบ สภาวะ การนำ ไฟฟ้ายิ่งยวด ในปี ค. ศ.1911 ซึ่งเขา ได้ใช้โลหะ ปรอท เป็นตัวนำ โดยการแช่แข็ง ไว้ในฮีเลียมเหลว ซึ่งมีอุณหภูมิ 4.2 องศาเคลวิน ( ลบ 452 องศา ฟาเรนไฮต์ ) และได้พบว่า ปรอทที่ อยู่ในสภาพแช่แข็งนี่ทำหน้าที่ เป็นซูเปอร์คอนดัคเตอร์ได้ ยุคแรก การค้นพบ และวิจัย

4 SUPERCONDUCTORS ยุคที่สองของการพัฒนา ซูเปอร์คอนดัคเตอร์ เริ่มขึ้น เมื่อ วันที่ 27 มกราคม ค. ศ.1986 เมื่อ คาร์ อเล็ก มูลเลอร์ และโจอันเนส จอร์จ เบดนอร์ซ นักวิจัย แห่ง ห้องปฏิบัติการของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิวสิเนส แม ชีน หรือที่รู้จักกันในนามของ ไอบีเอ็ม ได้ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาสร้างสารตัวนำ ไฟฟ้า ยิ่งยวดรุ่นใหม่ขึ้น และ สามารถ ทำลายสถิติ อุณหภูมิ ที่ ทำให้ เกิดการ นำไฟฟ้ายิ่งยวด ได้ คือ ทำได้สูงถึง 30 องศา เคลวิน ( ลบ 406 องศาฟาเรน ไฮต์ ยุคที่สอง การพัฒนา

5 SUPERCONDUCTORS ในปี ค. ศ. 1911 ออนเนส (L. Onnes) หลังจากที่ พบว่า ค่าความต้านทานไฟฟ้า ของปรอท ลดลงเป็นศูนย์อย่าง ทันทีทันใด ที่อุณหภูมิ 4.2 K แล้วนั้น เขายังพบว่า ค่า ความต้านทาน ไฟฟ้า ยังคงเป็นศูนย์ ที่ อุณหภูมิต่ำกว่า 4.2K ออนเนส จึงได้ ประกาศว่า ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4.2 K และ เรียกสภาพใหม่นั้นว่า สภาพการนำไฟฟ้า ยิ่งยวด สภาพความนำไฟฟ้ายิ่งยวด

6 SUPERCONDUCTORS กฎเกี่ยวกับการเกิดสภาพการนำไฟฟ้า ยิ่งยวด ได้ว่า 1. สภาพการ นำไฟฟ้ายิ่งยวด จะปรากฏ ในธาตุ 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ - กลุ่ม่ธาตุ ในหมู่หัวต่อ (transition element) และ - กลุ่มในธาตุหมู่ IIB, IIIA, IVA 2. สภาพ การนำไฟฟ้ายิ่งยวด จะไม่ปรากฏใน - สารแม่เหล็กเฟอร์โร (ferromagnetic), - สาร แม่เหล็กแอนติเฟอร์โร (antiferromagnetic) - สารฉนวน, สารกึ่งตัวนำ, ธาตุในหมู่ IA, IIA และ กลุ่มธาตุหายาก (rare earth element) 3. สภาพ การนำไฟฟ้ายิ่งยวด จะเกิด เมื่ออิเล็กตรอน วงนอกสุด ของอะตอม อยู่ระหว่าง 2.8 เท่านั้น สภาพความนำไฟฟ้ายิ่งยวด

7 SUPERCONDUCTORS ค่าสนามแม่เหล็กวิกฤติ จากการ ผ่าน สนามแม่เหล็ก ไปยัง ตัวนำ ไฟฟ้ายิ่งยวด ออนเนส พบว่า สนามแม่เหล็ก สามารถ ทำลายสภาพ การนำ ไฟฟ้า ยิ่งยวด ให้ กลายเป็น สภาพปกติ (normal state) ได้ค่า สนามแม่เหล็ก ที่น้อยที่ สุด สามารถ ทำลาย สภาพการนำไฟฟ้า ยิ่งยวด ได้พอดี จะเรียกว่า สนามแม่เหล็กวิกฤติ (Critical magnetic field) สนามแม่เหล็ก วิกฤติ จะขึ้น กับอุณหภูมิ ด้วย คือที่ อุณหภูมิ วิกฤติ ค่า สนามแม่เหล็กวิกฤติ จะเป็นศูนย์

8 SUPERCONDUCTORS ชนิดของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด สภาพ การนำไฟฟ้ายิ่งยวด สภาพปกติจะสามารถแบ่ง ได้ 3 สถานะคือ - สถานะปานกลาง (intermediate state) - สถานะผสม (mixedstate) - สถานะผิวนำไฟฟ้ายิ่งยวด (surface conductivity) ค่าสภาพ แม่เหล็ก ของสาร ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด ใน บริเวณ ที่มีค่า ความเข้มสนาม แม่เหล็กต่างๆ กัน ผลที่ ได้ จะแบ่งสาร ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด ต่างๆออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดชนิดที่ 1 หรือ อย่างอ่อน ส่วนใหญ่ จะเป็นพวกธาตุต่างๆ ซึ่งจะมีสนามแม่เหล็กวิกฤติ มีค่า สูง 2. ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดชนิดที่ 2 หรืออย่างแข็ง ซึ่งส่วน ใหญ่เป็นพวกอัลลอยและสารประกอบ ซึ่งจะมี สนามแม่เหล็กวิกฤติ มีค่าต่ำ

9 SUPERCONDUCTORS ชนิดของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด

10 SUPERCONDUCTORS การประยุกต์ ใช้งานในปัจจุบัน ด้านการคมนาคม ด้านการแพทย์ ด้านพลังงาน ด้านการสื่อสาร ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt SUPERCONDU CTORS จัดทำโดย 1.. SUPERCONDUCTORS ซูเปอร์คอนดัคเตอร์ นั้น แต่ก่อน รู้จักกันใน สภาพ ของสารตัวนำ จำพวกโลหะ ซึ่งจะปล่อย ให้กระแสไฟฟ้า ไหลผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google