งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ Internal Training & Coaching

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ Internal Training & Coaching"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ Internal Training & Coaching
โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

2  คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ
ทัศนคติที่ดี วินัยในตนเอง รับฟังอย่างตั้งใจ รู้จักแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ รับผิดชอบ วิสัยทัศน์

3  ทัศนคติที่ดี : หากเชื่อว่าทำได้ คุณก็ทำได้
ทัศนคติเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ ทัศนคติของคุณกำหนดการกระทำของคุณ คนของคุณ คือกระจกสะท้อน ให้เห็นถึงทัศนคติของคุณ การรักษาทัศนคติที่ดีไว้ง่ายกว่าการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่

4  วินัยในตัวเอง : บุคคลแรกที่ต้องนำ คือตัวคุณเอง
จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง และนำให้ได้ตามนั้น ตั้งเป้าที่จะดำเนินชีวิตแบบมีวินัย กำจัดนิสัยชอบแก้ตัว งดให้รางวัล จนกระทั่งงานเสร็จ นึกถึงผลที่จะได้รับ

5  รับฟังอย่างตั้งใจ : จงฟังเพื่อเข้าถึงจิตใจคน ฟังลูกทีม ฟังลูกค้า
ฟังคู่แข่ง ฟังที่ปรึกษา ฟังตัวเอง

6  รู้จักแก้ปัญหา : อย่าให้ปัญหาเป็นปัญหา เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหา
กล้าเผชิญสถานการณ์แห่งความจริง มองให้เห็นภาพโดยรวม จัดการปัญหาทีละอย่าง ไม่ยกเลิกเป้าหมายหลักในยามตกต่ำ

7  มนุษยสัมพันธ์ : ถ้าเข้ากันได้ ก็ไปกันได้
มีความคิดแบบผู้นำ – เข้าใจผู้อื่น มีจิตใจแบบผู้นำ – รักผู้อื่น ยื่นมือแบบผู้นำ - ช่วยเหลือผู้อื่น

8  รับผิดชอบ : หากไม่แบกภาระ ก็ไม่สามารถเป็นผู้นำได้ ทำงานให้แล้วเสร็จ
เต็มใจทำเกินกว่าที่กำหนดไว้ เต็มไปด้วยมาตรฐาน อันยอดเยี่ยม มีผลงาน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร

9  วิสัยทัศน์ : คุณจะคว้าไว้ได้ เฉพาะสิ่งที่คุณเห็นได้
วิสัยทัศน์เริ่มต้นจากภายใน วิสัยทัศน์นั้นมีผลพวงมาจากอดีต วิสัยทัศน์ช่วยเติมสิ่งที่ผู้อื่นขาดแคลน วิสัยทัศน์ช่วยคุณในการรวบรวมทรัพยากร


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ Internal Training & Coaching

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google