งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant http://www.entraining.net

2  คุณสมบัติหลักแห่ง การเป็นผู้นำ ทัศนคติที่ดี วินัยในตนเอง รับฟังอย่างตั้งใจ รู้จักแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ รับผิดชอบ วิสัยทัศน์

3  ทัศนคติที่ดี ทัศนคติเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ ทัศนคติของคุณกำหนดการกระทำ ของคุณ คนของคุณ คือกระจกสะท้อน ให้เห็น ถึงทัศนคติของคุณ การรักษาทัศนคติที่ดีไว้ง่ายกว่าการ รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ : หากเชื่อว่าทำได้ คุณก็ทำได้

4  วินัยในตัวเอง จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง และ นำให้ได้ตามนั้น ตั้งเป้าที่จะดำเนินชีวิตแบบมีวินัย กำจัดนิสัยชอบแก้ตัว งดให้รางวัล จนกระทั่งงานเสร็จ นึกถึงผลที่จะได้รับ : บุคคลแรกที่ต้องนำ คือตัว คุณเอง

5  รับฟังอย่างตั้งใจ ฟังลูกทีม ฟังลูกค้า ฟังคู่แข่ง ฟังที่ปรึกษา ฟังตัวเอง : จงฟังเพื่อเข้าถึงจิตใจคน

6  รู้จักแก้ปัญหา เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหา กล้าเผชิญสถานการณ์แห่งความจริง มองให้เห็นภาพโดยรวม จัดการปัญหาทีละอย่าง ไม่ยกเลิกเป้าหมายหลักในยามตกต่ำ : อย่าให้ปัญหาเป็นปัญหา

7  มนุษยสัมพันธ์ มีความคิดแบบผู้นำ – เข้าใจผู้อื่น มีจิตใจแบบผู้นำ – รักผู้อื่น ยื่นมือแบบผู้นำ - ช่วยเหลือผู้อื่น : ถ้าเข้ากันได้ ก็ไปกันได้

8  รับผิดชอบ ทำงานให้แล้วเสร็จ เต็มใจทำเกินกว่าที่กำหนดไว้ เต็มไปด้วยมาตรฐาน อันยอดเยี่ยม มีผลงาน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ เช่นไร : หากไม่แบกภาระ ก็ไม่ สามารถเป็นผู้นำได้

9  วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์เริ่มต้นจากภายใน วิสัยทัศน์นั้นมีผลพวงมาจากอดีต วิสัยทัศน์ช่วยเติมสิ่งที่ผู้อื่นขาดแคลน วิสัยทัศน์ช่วยคุณในการรวบรวม ทรัพยากร : คุณจะคว้าไว้ได้ เฉพาะสิ่งที่ คุณเห็นได้


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google