งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนประสบความสำเร็จมีวิธีคิด 7 ขั้นตอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนประสบความสำเร็จมีวิธีคิด 7 ขั้นตอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนประสบความสำเร็จมีวิธีคิด 7 ขั้นตอน
Internal Training & Coching

2 1.คิดถึงอนาคต “เขามีมุมมองถึงอนาคตที่ชัดเจนและน่าตื่นเต้นในสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับเขา”

3 2.คิดถึงเป้าหมาย “เขาจะเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนและวางแผนที่จะลงมือทำได้ทุกวันเขาคิดและพูดเกี่ยวกับเป้าหมายของเขาอยู่เสมอ”

4 “เขาจะกำหนดผลงานหลัก และตั้งมาตรฐานสำหรับการกระทำที่ดีเลิศในทุกๆด้าน
3.คิดถึงสิ่งที่ดีเลิศ “เขาจะกำหนดผลงานหลัก และตั้งมาตรฐานสำหรับการกระทำที่ดีเลิศในทุกๆด้าน

5 4.คิดถึงทางแก้ปัญหา “เขาจะคิดเกี่ยวกับวิธีแก้ตัวปัญหาแทนที่จะเป็นตัวปัญหา และเขาเชื่อว่ามีทางแก้ปัญหาทุกอย่าง เพียงแค่รอการค้นพบเท่านั้น”

6 “เขาวางแผนล่วงหน้าในแต่ละวัน จากนั้นก็จะทำงานตามเป้าหมาย”
5.คิดถึงผลที่ได้รับ “เขาวางแผนล่วงหน้าในแต่ละวัน จากนั้นก็จะทำงานตามเป้าหมาย”

7 6.คิดถึงความก้าวหน้า “เขารู้ว่าอนาคตจะเป็นของคนที่มีความสามารถและคนที่รู้มากกว่าคู่แข่งของเขา”

8 7.คิดถึงการกระทำ “เขาทำงานอย่างไม่ลดละ เขาทำงานในเวลาอันรวดเร็ว เขาทำได้มากกว่าที่คนทั่วไปทำ”


ดาวน์โหลด ppt คนประสบความสำเร็จมีวิธีคิด 7 ขั้นตอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google