งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รายงาน เรื่อง ผลดีของการออกกำลังกาย เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นาย สุชาติ บาตู รหัส โปรแกรม รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2527 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 ผลดีของการออกกำลังกาย
ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดความเครียด ช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกาย ในขณะที่ออกกำลังกายอุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มขึ้น สารพิษจะถูกระบายออกมาพร้อมกับเหงื่อ ลดจำนวนไขมันภายในร่างกาย ถ้ามีจำนวนมากเกินไปอาจเป็นสาเหตุทำลายสุขภาพได้เพราะเป็นที่สะสมของสารพิษ การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้ระบบการเผาผลาญอาหารทำงานได้ดีขึ้น ช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงขึ้น เพิ่มการเผาผลาญภายในร่างกาย หมายถึงการลดแคลอรี่ได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มออกซิเจนในเซลล์ กล้ามเนื้อของผู้ที่ออกกำลังกายสามารถดูดออกซิเจนจากการไหลเวียนของเลือดได้ดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกาย ช่วยให้กระดูกแข็งแรง และหนาขึ้นเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อ เสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายให้แข็งแรง ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ทำให้ลดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เช่น การเขียวช้ำ การออกกำลังกายอาจแค่ถลอกเท่านั้น ช่วยให้ไขข้อทำงานคล่องตัวยิ่งขึ้นเป็นการดูแลไขข้อไม่ให้เกิดการติดขัด ลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง เพราะการออกกำลังกายจะช่วยจะช่วยในเรื่องการเคลื่อนไหวของปลายลำไส้ใหญ่ ซึ่งช่วยให้ระบบย่อยอาหาร และขจัดของเสียออกจากร่างกายได้ดีขึ้น ช่วยลดความเหนื่อยหน่าย เมื่อยล้า ไม่ท้อแท้ง่าย หากมีร่างกายที่สมบูรณ์ก็จะไม่ท้อแท้อะไรง่าย ๆ ท้ายสุด การออกกำลังกายก็จะทำให้จิตใจของเราปลอดโปร่ง มีเหตุมีผล คิดอ่านอย่างมีแบบแผน

3 การกีฬาแห่งประเทศไทยและ Seiger and system ได้อธิบายผลดีของการออกกำลังกายต่อระบบต่าง ๆของร่างกายไว้ดังนี้ 1.ระบบหายใจ 1.1ความจุปอดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปอดขยายใหญ่ขึ้น การฟอกเลือดทำได้ดีขึ้น 1.2 กล้ามเนื้อในการหายใจแข็งแรงขึ้น 1.3 ปริมาณออกซิเจนต่อการหายใจ ขณะออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 2.ระบบไหลเวียน 2.1 หัวใจ - กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น - หัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะหัวใจห้องล่างซ้าย - ปริมารที่เลือดออกจากหัวใจมากขึ้น - อัตราการเต้นของหัวใจลดลง

4 - ไขมันดี (High – Density Lipoproteins = HDL)เพิ่มขึ้น
2.2 หลอดเลือด - ขนาดของหลอดเลือดขยายใหญ่ขึ้น - การยืดหยุ่นของหลอดเลือดดีขึ้น - ความดันเลือดอยู่ในภาวะปกติ 2.3 เลือด - การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น - จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น - ไขมันดี (High – Density Lipoproteins = HDL)เพิ่มขึ้น 3.ระบบกล้ามเนื้อ 1.ขนาดของกล้ามเนื้อใหญ่และแข็งแรงมากขึ้น 2.จำนวนเส้นใยของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น 3.ความทนทานของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

5 4.ระบบโครงร่าง 5.ระบบอื่น ๆ 1.กระดูกแข็งแรงเพิ่มขึ้น
2.ข้อต่อต่าง ๆแข็งแรงขึ้น 3.ลดปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก 5.ระบบอื่น ๆ ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตสมวัยระบบต่อมไร้ท่อฮอร์โมนหลังเป็นปกติทำให้ระบบต่าง ๆของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพดีขึ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ ทำให้สร้างพลังและการขับถ่ายของเสียดีขึ้น

6 แบบฝึกหัด 1) Respirator System คืออะไร ตอบ ระบบหายใจ
2) การออกกำลังกายจะทำให้ระบบกล้ามเนื้อเป็นอย่างไร ตอบ ขนาดของกล้ามเนื้อใหญ่และแข็งแรงขึ้น 3) การออกกำลังกายให้ผลดีอย่างไร ตอบ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความอ้วน 4) ปริมาณออกซิเจนต่อการหายใจขณะออกกำลังกายเพิ่มขึ้นคือประโยชน์ของระบบใด 5) การออกกำลังกายทำให้ระบบโครงร่างดีอย่างไร ตอบ กระดูกแข็งแรงขึ้น ข้อต่อต่าง ๆ แข็งแรงขึ้น

7 อ้างอิง สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2542) วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต กรุงเทพ : เธิร์ดเวฟ เอดดูเคชั่น สถาบันราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547) วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (400105)


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google