งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง ผลดีของการออกกำลังกาย เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นาย สุชาติ บาตู รหัส 404607062 โปรแกรม รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง ผลดีของการออกกำลังกาย เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นาย สุชาติ บาตู รหัส 404607062 โปรแกรม รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง ผลดีของการออกกำลังกาย เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นาย สุชาติ บาตู รหัส 404607062 โปรแกรม รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อ คุณภาพชีวิต รายวิชา 4000105 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2527 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 ผลดีของการออกกำลัง กาย ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดความเครียด ช่วยขจัดสารพิษออก จากร่างกาย ในขณะที่ออกกำลังกายอุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มขึ้น สารพิษจะถูกระบายออกมาพร้อมกับเหงื่อ ลดจำนวนไขมันภายใน ร่างกาย ถ้ามีจำนวนมากเกินไปอาจเป็นสาเหตุทำลายสุขภาพได้ เพราะเป็นที่สะสมของสารพิษ การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้ ระบบการเผาผลาญอาหารทำงานได้ดีขึ้น ช่วยให้ปอดและหัวใจ แข็งแรงขึ้น เพิ่มการเผาผลาญภายในร่างกาย หมายถึงการลดแคลอรี่ ได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มออกซิเจนในเซลล์ กล้ามเนื้อของผู้ที่ออกกำลังกาย สามารถดูดออกซิเจนจากการไหลเวียนของเลือดได้ดีกว่าคนที่ไม่ ออกกำลังกาย ช่วยให้กระดูกแข็งแรง และหนาขึ้นเช่นเดียวกับ กล้ามเนื้อ เสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายให้แข็งแรง ช่วยให้การ ไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ทำให้ลดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เช่น การเขียวช้ำ การออกกำลังกายอาจแค่ถลอกเท่านั้น ช่วยให้ไขข้อ ทำงานคล่องตัวยิ่งขึ้นเป็นการดูแลไขข้อไม่ให้เกิดการติดขัด ลด อัตราเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง เพราะการออกกำลังกายจะช่วยจะช่วย ในเรื่องการเคลื่อนไหวของปลายลำไส้ใหญ่ ซึ่งช่วยให้ระบบย่อย อาหาร และขจัดของเสียออกจากร่างกายได้ดีขึ้น ช่วยลดความ เหนื่อยหน่าย เมื่อยล้า ไม่ท้อแท้ง่าย หากมีร่างกายที่สมบูรณ์ก็จะไม่ ท้อแท้อะไรง่าย ๆ ท้ายสุด การออกกำลังกายก็จะทำให้จิตใจของเรา ปลอดโปร่ง มีเหตุมีผล คิดอ่านอย่างมีแบบแผน

3 การกีฬาแห่งประเทศไทยและ Seiger and system ได้ อธิบายผลดีของการออกกำลังกายต่อระบบต่าง ๆของ ร่างกายไว้ดังนี้ 1. ระบบหายใจ 1.1 ความจุปอดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปอดขยายใหญ่ขึ้น การฟอกเลือดทำได้ดีขึ้น 1.2 กล้ามเนื้อในการหายใจแข็งแรงขึ้น 1.3 ปริมาณออกซิเจนต่อการหายใจ ขณะออกกำลัง กายเพิ่มขึ้น 2. ระบบไหลเวียน 2.1 หัวใจ - กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น - หัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะหัวใจห้อง ล่างซ้าย - ปริมารที่เลือดออกจากหัวใจมากขึ้น - อัตราการเต้นของหัวใจลดลง

4 2.2 หลอดเลือด - ขนาดของหลอดเลือดขยายใหญ่ขึ้น - การยืดหยุ่นของหลอดเลือดดีขึ้น - ความดันเลือดอยู่ในภาวะปกติ 2.3 เลือด - การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น - จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น - ไขมันดี (High – Density Lipoproteins = HDL) เพิ่มขึ้น 3. ระบบกล้ามเนื้อ 1. ขนาดของกล้ามเนื้อใหญ่และแข็งแรงมากขึ้น 2. จำนวนเส้นใยของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น 3. ความทนทานของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

5 4. ระบบโครงร่าง 1. กระดูกแข็งแรงเพิ่มขึ้น 2. ข้อต่อต่าง ๆแข็งแรงขึ้น 3. ลดปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก 5. ระบบอื่น ๆ ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การ เจริญเติบโตสมวัยระบบต่อมไร้ท่อฮอร์โมนหลังเป็นปกติทำให้ระบบ ต่าง ๆของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ ทำให้สร้างพลัง และการขับถ่ายของเสียดีขึ้น

6 แบบฝึกหัด 1) Respirator System คืออะไร ตอบ ระบบหายใจ 2) การออกกำลังกายจะทำให้ระบบกล้ามเนื้อเป็นอย่างไร ตอบ ขนาดของกล้ามเนื้อใหญ่และแข็งแรงขึ้น 3) การออกกำลังกายให้ผลดีอย่างไร ตอบ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความอ้วน 4) ปริมาณออกซิเจนต่อการหายใจขณะออกกำลังกาย เพิ่มขึ้นคือประโยชน์ของระบบใด ตอบ ระบบหายใจ 5) การออกกำลังกายทำให้ระบบโครงร่างดีอย่างไร ตอบ กระดูกแข็งแรงขึ้น ข้อต่อต่าง ๆ แข็งแรงขึ้น

7 อ้างอิง สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2542) วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต กรุงเทพ : เธิร์ดเวฟ เอดดูเคชั่น สถาบันราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (2547) วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (400105) www.google.ac.th


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง ผลดีของการออกกำลังกาย เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นาย สุชาติ บาตู รหัส 404607062 โปรแกรม รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google