งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง ผลดีของการออกกำลังกาย เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นาย สุชาติ บาตู รหัส 404607062 โปรแกรม รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง ผลดีของการออกกำลังกาย เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นาย สุชาติ บาตู รหัส 404607062 โปรแกรม รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง ผลดีของการออกกำลังกาย เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นาย สุชาติ บาตู รหัส โปรแกรม รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อ คุณภาพชีวิต รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2527 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 ผลดีของการออกกำลัง กาย ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดความเครียด ช่วยขจัดสารพิษออก จากร่างกาย ในขณะที่ออกกำลังกายอุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มขึ้น สารพิษจะถูกระบายออกมาพร้อมกับเหงื่อ ลดจำนวนไขมันภายใน ร่างกาย ถ้ามีจำนวนมากเกินไปอาจเป็นสาเหตุทำลายสุขภาพได้ เพราะเป็นที่สะสมของสารพิษ การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้ ระบบการเผาผลาญอาหารทำงานได้ดีขึ้น ช่วยให้ปอดและหัวใจ แข็งแรงขึ้น เพิ่มการเผาผลาญภายในร่างกาย หมายถึงการลดแคลอรี่ ได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มออกซิเจนในเซลล์ กล้ามเนื้อของผู้ที่ออกกำลังกาย สามารถดูดออกซิเจนจากการไหลเวียนของเลือดได้ดีกว่าคนที่ไม่ ออกกำลังกาย ช่วยให้กระดูกแข็งแรง และหนาขึ้นเช่นเดียวกับ กล้ามเนื้อ เสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายให้แข็งแรง ช่วยให้การ ไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ทำให้ลดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เช่น การเขียวช้ำ การออกกำลังกายอาจแค่ถลอกเท่านั้น ช่วยให้ไขข้อ ทำงานคล่องตัวยิ่งขึ้นเป็นการดูแลไขข้อไม่ให้เกิดการติดขัด ลด อัตราเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง เพราะการออกกำลังกายจะช่วยจะช่วย ในเรื่องการเคลื่อนไหวของปลายลำไส้ใหญ่ ซึ่งช่วยให้ระบบย่อย อาหาร และขจัดของเสียออกจากร่างกายได้ดีขึ้น ช่วยลดความ เหนื่อยหน่าย เมื่อยล้า ไม่ท้อแท้ง่าย หากมีร่างกายที่สมบูรณ์ก็จะไม่ ท้อแท้อะไรง่าย ๆ ท้ายสุด การออกกำลังกายก็จะทำให้จิตใจของเรา ปลอดโปร่ง มีเหตุมีผล คิดอ่านอย่างมีแบบแผน

3 การกีฬาแห่งประเทศไทยและ Seiger and system ได้ อธิบายผลดีของการออกกำลังกายต่อระบบต่าง ๆของ ร่างกายไว้ดังนี้ 1. ระบบหายใจ 1.1 ความจุปอดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปอดขยายใหญ่ขึ้น การฟอกเลือดทำได้ดีขึ้น 1.2 กล้ามเนื้อในการหายใจแข็งแรงขึ้น 1.3 ปริมาณออกซิเจนต่อการหายใจ ขณะออกกำลัง กายเพิ่มขึ้น 2. ระบบไหลเวียน 2.1 หัวใจ - กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น - หัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะหัวใจห้อง ล่างซ้าย - ปริมารที่เลือดออกจากหัวใจมากขึ้น - อัตราการเต้นของหัวใจลดลง

4 2.2 หลอดเลือด - ขนาดของหลอดเลือดขยายใหญ่ขึ้น - การยืดหยุ่นของหลอดเลือดดีขึ้น - ความดันเลือดอยู่ในภาวะปกติ 2.3 เลือด - การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น - จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น - ไขมันดี (High – Density Lipoproteins = HDL) เพิ่มขึ้น 3. ระบบกล้ามเนื้อ 1. ขนาดของกล้ามเนื้อใหญ่และแข็งแรงมากขึ้น 2. จำนวนเส้นใยของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น 3. ความทนทานของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

5 4. ระบบโครงร่าง 1. กระดูกแข็งแรงเพิ่มขึ้น 2. ข้อต่อต่าง ๆแข็งแรงขึ้น 3. ลดปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก 5. ระบบอื่น ๆ ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การ เจริญเติบโตสมวัยระบบต่อมไร้ท่อฮอร์โมนหลังเป็นปกติทำให้ระบบ ต่าง ๆของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ ทำให้สร้างพลัง และการขับถ่ายของเสียดีขึ้น

6 แบบฝึกหัด 1) Respirator System คืออะไร ตอบ ระบบหายใจ 2) การออกกำลังกายจะทำให้ระบบกล้ามเนื้อเป็นอย่างไร ตอบ ขนาดของกล้ามเนื้อใหญ่และแข็งแรงขึ้น 3) การออกกำลังกายให้ผลดีอย่างไร ตอบ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความอ้วน 4) ปริมาณออกซิเจนต่อการหายใจขณะออกกำลังกาย เพิ่มขึ้นคือประโยชน์ของระบบใด ตอบ ระบบหายใจ 5) การออกกำลังกายทำให้ระบบโครงร่างดีอย่างไร ตอบ กระดูกแข็งแรงขึ้น ข้อต่อต่าง ๆ แข็งแรงขึ้น

7 อ้างอิง สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2542) วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต กรุงเทพ : เธิร์ดเวฟ เอดดูเคชั่น สถาบันราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (2547) วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (400105)


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง ผลดีของการออกกำลังกาย เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นาย สุชาติ บาตู รหัส 404607062 โปรแกรม รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google