งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อ ๔ อย่าด่วนเชื่อ ตามตำราหรืออ้างในคัมภีร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อ ๔ อย่าด่วนเชื่อ ตามตำราหรืออ้างในคัมภีร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อ ๔ อย่าด่วนเชื่อ ตามตำราหรืออ้างในคัมภีร์
(ถ้าใครเอาตำรามาอ้างให้เราฟัง เราก็อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะตำราแท้ที่จริงก็อาจจะผิด) มิเช่นนั้นจะเกิดผลเสียหายดังนี้ เช่น การที่เราเอาข้อมูลหรือข้อความในตำรามาใช้ในการอ้างอิงมาใช้ในการเรียนรู้นั้น ในบางที่คำราที่เอามานั้นผู้เขียน หรือ ผู้แปลอาจจะแปลหรือเขียนข้อความนั้นๆผิดไปจากข้อเท็จจริงหรืออาจจะเสนอประเด็นต่างๆในตำราเล่มนั้นผิดไปอาจเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเกิดจากการเข้าใจผิดของผู้เขียนเอง ทำให้ผู้ที่ได้ใช้ตำรานั้นได้รับข้อมูลหรือความรู้ที่ผิดๆไปด้วยดังนั้นการที่เราจะเชื่อถือข้อความใดๆในตำรานั้นๆก็ควรนำตำราเล่มอื่นๆมาเปรียบเทียบว่าข้อความนั้นมีความถูกต้องมากแค่ไหน

2 เช่น ในกรณีของความผิดพลาดของหนังสือ ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น และ หนังสือ ฟิสิกส์นิวตัน
โดยมีความผิดพลาดตามที่ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ได้กล่าวไว้ดังนี้ -ฟิสิกส์นิวตัน อาทิเช่นการใช้คำที่แสดงถึงความไม่เข้าใจในความหมายที่แท้จริงในทางวิชาการอีกจำนวนหนึ่ง เช่น "Young's modulus เป็นการวัดขนาดความแข็งของวัตถุ" ซึ่งที่ถูกต้องได้แก่ "ค่ามอดุลัสของยัง (Young's modulus) เป็นสมบัติทางกลแบบหนึ่งของวัสดุที่คำนวณได้จากความชันของเส้นกราฟระหว่างความเค้นกับความเครียดในช่วงยืดหยุ่น -ไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น อาทิเช่น“แสงจะเดินทางช้าลงได้ที่อุณหภูมิใกล้ศูนย์องศาสัมบูรณ์ (-273 องศาเซลเซียส) ซึ่งยังไม่มีห้องทดลองที่ไหนทำได้ และถึงทำได้มนุษย์ก็จะเสียชีวิตในเวลาไม่นานเมื่อเข้าไปอยู่ในที่อุณหภูมิต่ำขนาดนั้น” จาก

3 นาย สิรวิชญ์ แก้วผลึก ม.5/10 เลขที่2


ดาวน์โหลด ppt ข้อ ๔ อย่าด่วนเชื่อ ตามตำราหรืออ้างในคัมภีร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google