งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ถ้าใครเอาตำรามาอ้างให้เราฟัง เราก็อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะตำราแท้ที่จริงก็อาจจะผิด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ถ้าใครเอาตำรามาอ้างให้เราฟัง เราก็อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะตำราแท้ที่จริงก็อาจจะผิด )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ถ้าใครเอาตำรามาอ้างให้เราฟัง เราก็อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะตำราแท้ที่จริงก็อาจจะผิด )

2 เช่น ในกรณีของความผิดพลาดของหนังสือ ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น และ หนังสือ ฟิสิกส์ นิวตัน โดยมีความผิดพลาดตามที่ ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ ได้กล่าวไว้ดังนี้ - ฟิสิกส์นิวตัน อาทิเช่นการใช้คำที่แสดงถึงความไม่เข้าใจใน ความหมายที่แท้จริงในทางวิชาการอีกจำนวนหนึ่ง เช่น "Young's modulus เป็นการวัดขนาดความ แข็งของวัตถุ " ซึ่งที่ถูกต้องได้แก่ " ค่ามอดุลัสของยัง (Young's modulus) เป็นสมบัติทางกลแบบหนึ่ง ของวัสดุที่คำนวณได้จากความชันของเส้นกราฟ ระหว่างความเค้นกับความเครียดในช่วงยืดหยุ่น - ไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น อาทิเช่น “ แสงจะเดินทางช้าลงได้ที่อุณหภูมิ ใกล้ศูนย์องศาสัมบูรณ์ (-273 องศาเซลเซียส ) ซึ่งยัง ไม่มีห้องทดลองที่ไหนทำได้ และถึงทำได้มนุษย์ก็ จะเสียชีวิตในเวลาไม่นานเมื่อเข้าไปอยู่ในที่อุณหภูมิ ต่ำขนาดนั้น ” จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=295979 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=295979

3


ดาวน์โหลด ppt ( ถ้าใครเอาตำรามาอ้างให้เราฟัง เราก็อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะตำราแท้ที่จริงก็อาจจะผิด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google