งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับ ความเห็นของตน เพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้น อาจจะผิดก็ได้ บางทีมีคนมาหลอกเรา โดย อาศัยความเชื่อของเราที่มีอยู่ก่อนแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับ ความเห็นของตน เพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้น อาจจะผิดก็ได้ บางทีมีคนมาหลอกเรา โดย อาศัยความเชื่อของเราที่มีอยู่ก่อนแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับ ความเห็นของตน เพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้น อาจจะผิดก็ได้ บางทีมีคนมาหลอกเรา โดย อาศัยความเชื่อของเราที่มีอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น ไม่ควรเชื่อตามที่คนอื่นยุยง ทางที่ดีควรศึกษาถึงเป้าหมายให้แน่ใจ ก่อนที่จะเชื่อ ความหมาย

4 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้พบ เจอแหล่งน้ำบาดาลซึ่งมีแร่ธาตุสำคัญอย่าง วา นาเดียม (vanadium) ที่ได้รับการยอมรับจาก นานาชาติแล้วว่า สามารถใช้รักษาบรรเทาอาการ โรคเบาหวานได้ รวมทั้งมีแร่ธาตุ ซีลีเนียม (selenium) ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ให้ความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และเพิ่มความปึ๋งปั๋งให้กับผู้ชาย ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าแร่ธาตุดังกล่าว จะพบเจอทุกบ่อน้ำ บาดาล แต่จะมีแค่ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะที่ที่มีหิน ภูเขาไฟ นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มี บริษัทเอกชนที่ผลิตน้ำแร่ออกมาขายมากมาย โดย มีโฆษณาอย่างชัดเจนว่า เป็นน้ำแร่ที่มีธาตุวา นาเดียมและซีลีเนียม บำบัดอาการเบาหวาน และ ช่วยให้เกิดความกระปรี้กระเปร่าในผู้ชาย แต่ทั้งนี้ ในประเทศไทยไม่สามารถโฆษณาระบุสรรพคุณ ดังกล่าวได้ เพราะขัดกับทางสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) อย่างไรก็ตาม ทาง ทส. จะต้องวางแผนการทำงานอย่างรัดกุม เพื่อให้ความรู้เรื่องน้ำแร่แก่ประชาชนชาวไทย ตะลึง พบแหล่งน้ำบาดาล รักษา เบาหวานช่วยชายปึ๋งปั๋ง

5 http://www.bugaboo.tv/watch/18627/%E0% B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0% B8%87_%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0 %B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0 %B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0 %B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E 0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E 0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E 0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E 0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E 0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E 0%B8%B6%E0%B9%8B%E0%B8%87%E0%B8%9B%E 0%B8%B1%E0%B9%8B%E0%B8%87.html

6 จัดทำโดย นางสาวกัณฐิกา มุสิก สถิตย์ชัย เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียนสตรีอ่างทอง


ดาวน์โหลด ppt มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับ ความเห็นของตน เพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้น อาจจะผิดก็ได้ บางทีมีคนมาหลอกเรา โดย อาศัยความเชื่อของเราที่มีอยู่ก่อนแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google