งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คำ พ้อง นำเสนอโดย กลุ่ม ๑. คำพ้อง คือ คำพ้อง คือ คำที่มีลักษณะ เหมือนกัน หรือซ้ำกัน เช่น เขียนเหมือนกัน หรือออก เสียงเหมือนกัน หรือ เหมือนกันทั้งรูปและเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คำ พ้อง นำเสนอโดย กลุ่ม ๑. คำพ้อง คือ คำพ้อง คือ คำที่มีลักษณะ เหมือนกัน หรือซ้ำกัน เช่น เขียนเหมือนกัน หรือออก เสียงเหมือนกัน หรือ เหมือนกันทั้งรูปและเสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คำ พ้อง นำเสนอโดย กลุ่ม ๑

2 คำพ้อง คือ คำพ้อง คือ คำที่มีลักษณะ เหมือนกัน หรือซ้ำกัน เช่น เขียนเหมือนกัน หรือออก เสียงเหมือนกัน หรือ เหมือนกันทั้งรูปและเสียง แต่ มีความหมายต่างกัน ซึ่งจะ พิจารณาตามเนื้อความของคำ ที่เกี่ยวข้องกับคำพ้อง หรือ คำที่เขียนต่างกัน แต่มี ความหมายเหมือนกัน ความหมายของ คำพ้อง

3 คำพ้องแบ่งเป็น ๔ ชนิดคือ ๑. คำพ้องรูป ๒. คำพ้องเสียง ๓. คำพ้องรูป พ้อง เสียง ๔. คำพ้องความ ชนิดของคำ พ้อง

4 คำพ้องรูปคือ คำที่เขียนรูป เดียวกัน แต่มีการสะกด ออกเสียงที่ต่างกัน และมี ความหมายที่แตกต่างกัน เวลาอ่านจะต้องสังเกต ความหมายของคำในประโยค จึงจะอ่านได้ถูกต้อง ๑. คำพ้องรูป

5 ที่ริมเชิงเสลาภูผา ใหญ่ ล้วนกอไผ่ ลำสล้างเสลาเห็น หัดโบกปูนใบเสมา กว่าจะเป็น หน้าโฮเต็ลปลูกเสมาดูเพรา ตา ตัวอย่าง คำพ้องรูป

6 เสลาอ่านว่า เส – ลา หมายถึง เขา, หิน อ่านว่า สะ – เหฺลา หมายถึง สวยงาม, ชื่อต้นไม้ เสมา อ่านว่า เส – มา หมายถึง รูปเครื่องหมายคล้ายใบโพธิ์ ใช้บอกเขตพระ อุโบสถ อ่านว่า สะ – เหฺมา หมายถึง ชื่อ ต้นไม้ชนิดหนึ่ง การอ่าน คำพ้องรูป

7 คำพ้องเสียง คำพ้องเสียง คือ คำที่ออก เสียงเหมือนกัน แต่เขียนไม่เหมือนกัน และมี ความหมายต่างกัน ๒. คำพ้อง เสียง

8 ข้าได้เช่านาวาให้ค่า เช่า ริมศาลเจ้าเจ๊กบ้ามันฆ่าหมู กำไว้มั่นแล้วไม่ทำกำม์ของ กู จะทนสู้บาปกรรมไปทำไม การอ่านคำ พ้องเสียง

9 กรรมหมายถึง การกระทำ, การงาน, บาป ซึ่งทำให้ได้รับผลร้าย เช่น คนไทยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม กำหมายถึง ทำนิ้วมือให้งอจนจด อุ้งมือ, ซี่ล้อรถ หรือเกวียน เช่น ให้นักเรียนทุกคนกำมือไว้ กำม์หมายถึง การกระทำ, การงาน, บาป, การกระทำซึ่งทำให้ได้รับผลร้าย “ กำม์ ” เป็นภาษาเก่าที่เขียนไว้ในสมุดไทย ซึ่งเป็นผลงานเจ้าฟ้ากุ้ง ในสมัยอยุธยา ปัจจุบัน เขียนว่า กรรม ตัวอย่างคำ พ้องเสียง

10 “ คำพ้องรูป – พ้องเสียง ” คือ คำที่เขียนเหมือนกัน และอ่านออก เสียงเหมือนกัน แต่มีความหมาย ต่างกัน ๓. คำพ้องรูป พ้องเสียง

11 ขันน้ำใสไก่ขันขัน ชะเนาะ คนหัวเราะเจ้าสำนวนก็ ชวนขัน กันกันผมให้เขาเรารัก กัน ยิ้มเห็นฟันอย่าฟันให้ บรรลัย การอ่าน คำพ้องรูป พ้อง เสียง

12 กัน ๑ หมายถึง คำใช้แทนผู้ พูดเพศชาย พูดกับผู้เสมอหรือผู้น้อย ในทำนองกันเอง เช่น วันนี้กันไม่ไป ด้วยนะ กัน ๒ หมายถึง คำประกอบ ท้ายกริยาของผู้กระทำตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไปแสดงการกระทำร่วมกัน เช่น พวกเราจงมาปรึกษาหารือกัน กัน ๓ หมายถึง กีดขวางไว้ ไม่ให้เข้าไปหรือออกไป หรือไม่ให้ เกิดมีขึ้น เช่น จงกันเขาอย่าให้เข้ามา พบฉัน กัน ๔ หมายถึง โกนให้เป็น เขตเสมอ เช่น เขากันคิ้วให้ฉัน ตัวอย่าง คำพ้องรูป พ้องเสียง

13 “ คำพ้องความ ” คือ คำที่ เขียนไม่เหมือนกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน ใช้ในโอกาสต่างกัน หรืออาจ เรียกอีกอย่างว่า คำ ไวพจน์ ๔. คำพ้อง ความ

14 ชีวิต = ชีพ ชีวี ชีวา ชีวาตม์ ชีวัน ชีวาลัย ต้นไม้ = พฤกษ์ พฤกษา พฤกษาชาติ รุกข์ รุกขา รุกข ชาติ ใจ = ฤดี ฤทัย หทัย หฤทัย จิต มโน กมล ตัวอย่างคำ พ้องความ

15 จบการ นำเสนอค่ะ

16 ประวัติ ส่วนตัว ชื่อ..... นางสุนีย์.... นามสกุล..... แจ้ง ใจ..... สังกัด... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๘... สถานที่ทำงานโรงเรียน... วัดสันติกา รามวิทยา... อำเภอ.... ปากท่อ.... จังหวัด..... ราชบุรี.... รูปถ่าย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คำ พ้อง นำเสนอโดย กลุ่ม ๑. คำพ้อง คือ คำพ้อง คือ คำที่มีลักษณะ เหมือนกัน หรือซ้ำกัน เช่น เขียนเหมือนกัน หรือออก เสียงเหมือนกัน หรือ เหมือนกันทั้งรูปและเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google