งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 อุดมคติของ ชีวิต. ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาย่อมจะ ว่ายทวนน้ำเสมอ ปลาที่ลอยตามน้ำมีแต่ ปลาตาย มนุษย์จะต้องต่อสู้อุปสรรค เหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 อุดมคติของ ชีวิต. ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาย่อมจะ ว่ายทวนน้ำเสมอ ปลาที่ลอยตามน้ำมีแต่ ปลาตาย มนุษย์จะต้องต่อสู้อุปสรรค เหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 อุดมคติของ ชีวิต

2 ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาย่อมจะ ว่ายทวนน้ำเสมอ ปลาที่ลอยตามน้ำมีแต่ ปลาตาย มนุษย์จะต้องต่อสู้อุปสรรค เหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำ ผู้ที่ปล่อย โชคชะตาไปตามเหตุการณ์ ก็เหมือน ปลาที่ตายแล้ว...

3

4

5 คริสต์ ศาสนา ศาสนา อิสลาม

6

7 การกระทำทุกอย่างของมนุษย์นั้นเพื่อตัวเองทั้งสิ้น

8

9 มนุษย์  ใจ สัตว์  กาย มนุษย์  ใจ สัตว์  กาย

10

11 2. ความอยากที่เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ 1. ความอยากที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นสิ่ง จำเป็น 1. ความอยากที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นสิ่ง จำเป็น 3. ความอยากที่มิได้เป็นไปตาม ธรรมชาติและไม่จำเป็นสำหรับมนุษย์

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 อุดมคติของ ชีวิต. ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาย่อมจะ ว่ายทวนน้ำเสมอ ปลาที่ลอยตามน้ำมีแต่ ปลาตาย มนุษย์จะต้องต่อสู้อุปสรรค เหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google