งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 อุดมคติของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 อุดมคติของชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 อุดมคติของชีวิต

2 ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาย่อมจะว่ายทวนน้ำเสมอ ปลาที่ลอยตามน้ำมีแต่ปลาตาย มนุษย์จะต้องต่อสู้อุปสรรคเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำ ผู้ที่ปล่อยโชคชะตาไปตามเหตุการณ์ ก็เหมือนปลาที่ตายแล้ว . . .

3

4 อุดมคติของชีวิต ความสุขในโลกหน้า ความสุขในโลกนี้

5 ความสุขในโลกหน้า คริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลาม
การมีชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาในพระเจ้า อยู่ด้วยความดี จะได้อยู่ในสวรรค์เมื่อตายไป

6 ความสุขในโลกนี้ อัตนิยม มิลล์ ซินนิค เอ็กซิสเท็นเซียลลิสม์ โซฟิสต์
โสเครติส สโตอิค มนุษย์นิยม จารวาก เอพิคิวรัส ประโยชน์นิยม

7 การกระทำทุกอย่างของมนุษย์นั้นเพื่อตัวเองทั้งสิ้น
อัตนิยม : ความสุขของฉันคนเดียว ทอมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) (1588 – 1679) การกระทำทุกอย่างของมนุษย์นั้นเพื่อตัวเองทั้งสิ้น

8 “มนุษย์เป็นเครื่องวัดสรรพสิ่ง” (Man is the measure of all things)
โซฟิสต์ (Sophists) : ทำตามใจฉันนั้นคือความสุข โพรธาโกรัส (กคศ 485? – 411?) “มนุษย์เป็นเครื่องวัดสรรพสิ่ง” (Man is the measure of all things)

9 หาความสุขในโลกให้เต็มที่
จารวาก : ความสุขทางโลก หาความสุขในโลกให้เต็มที่ มิลล์ : ความสุขทางใจ มนุษย์  ใจ สัตว์  กาย

10 มนุษย์สามารถเข้าถึงความจริงได้ด้วยเหตุผล
โสเครติส : ความสุขทางปัญญา มนุษย์สามารถเข้าถึงความจริงได้ด้วยเหตุผล เอพิคิวรัส : ความสุขอยู่ที่การประมาณตน มนุษย์สามารถเข้าถึงความจริงได้ด้วยเหตุผล

11 เอพิคิวรัส : ความสุขอยู่ที่การประมาณตน
1. ความอยากที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นสิ่ง จำเป็น 2. ความอยากที่เป็นไปตามธรรมชาติแต่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ 3. ความอยากที่มิได้เป็นไปตามธรรมชาติและไม่จำเป็นสำหรับมนุษย์

12 ซินนิค : ความสุขอยู่ที่ความไม่ต้องการอะไร
“มนุษย์ควรหากินอย่างสุนัข หิวก็กิน อยากนอนที่ไหนก็นอน” สโตอิค : ความสุขอยู่ที่ความพอใจในสิ่งที่มี ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเย้ายวนต่างๆ มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะเพิกเฉยต่ออิทธิพลภายนอกทั้งร้าย ดี-ชั่ว อยู่ที่ตัวเราเอง

13 ประโยชน์นิยม : ความสุขของคนจำนวนมากที่สุด
สิ่งที่ควรทำคือสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขมากที่สุดและเกิดทุกข์น้อยที่สุดแก่คนจำนวนมากที่สุด เอ็กซิสเท็นเซียลลิสม์ : เสรีภาพ ซาร์ตร์ (1905) การกลับมาสู่ตัวเราก็คือ การตระหนักถึงธาตุแท้ของมนุษย์ และธาตุแท้ของมนุษย์นั้นก็คือ “เสรีภาพ”

14 มนุษย์นิยม : ความสุขคือการสร้างสมดุลให้แก่ชีวิต
เสนอให้มนุษย์มองชีวิตอย่างรอบด้าน ไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง มีลักษณะเป็นการลอมชอมระหว่างทัศนะต่างๆ หรือระหว่างสิ่ง 3 สิ่ง คือ ความสุข ความสงบ และความรู้สึก

15 จบแล้วครับ ..


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 อุดมคติของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google