งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาร มณ์ ๑. ความสามารถในการ ร้องให้ ๒. เริ่มมีจุดหมาย ๓. เริ่มรู้จักแสดงความ ซับซ้อน ๔. เรียนรู้การควบคุม ๕. เรียนรู้การแยกแยะ พัฒนาการทาง อารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาร มณ์ ๑. ความสามารถในการ ร้องให้ ๒. เริ่มมีจุดหมาย ๓. เริ่มรู้จักแสดงความ ซับซ้อน ๔. เรียนรู้การควบคุม ๕. เรียนรู้การแยกแยะ พัฒนาการทาง อารมณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาร มณ์

3 ๑. ความสามารถในการ ร้องให้ ๒. เริ่มมีจุดหมาย ๓. เริ่มรู้จักแสดงความ ซับซ้อน ๔. เรียนรู้การควบคุม ๕. เรียนรู้การแยกแยะ พัฒนาการทาง อารมณ์

4 ตัวอย่าง “ นายพรศักดิ์คงต้อง F แน่ๆ เพราะ เขาไม่เคยเข้าเรียนเลย ” ผู้ที่ไม่เคยเข้าเรียนปรัชญาทุกคนเป็น ผู้ที่ต้องได้ F ( ข้ออ้าง ) นายพรศักดิ์เป็นผู้ไม่เคยเข้าเรียน ปรัชญา ( ข้ออ้าง ) ดังนั้นนายพรศักดิ์ เป็นผู้ที่ต้องได้ F ( ข้อสรุป ) เหตุผล คือ สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อยืนยัน ว่าข้อสรุปเป็นจริง

5 การอ้าง เหตุผล อุปนัย (INDUCTION) นิรนัย (DEDUCTION)

6 การอ้างเหตุผลที่ ผิดพลาด ๑. การใช้ภาษาอย่างไม่ รัดกุมในการอ้างเหตุผล ๒. สิ่งที่นำมาอ้างเป็นเหตุผล บกพร่อง ๓. วิธีการอ้างเหตุผลไม่ ถูกต้อง ๔. การอ้างสิ่งที่ไม่ใช่เหตุผล มาเป็นเหตุผล

7 ๑. ถ้าฝนตก ดังนั้น ถนนเปียก เมื่อวานมีฝนตก ดังนั้นเมื่อวานถนน ต้องเปียก ๒. ถ้าฝนตก ดังนั้น ถนนเปียก เมื่อวานไม่มีฝน ตก ดังนั้นเมื่อวาน ถนนต้องไม่เปียก การอ้าง เหตุผล แบบวาง เงื่อนไข

8 ๓. ถ้าฝนตก ดังนั้น ถนนเปียก เมื่อวานถนนเปียก ดังนั้นเมื่อวานต้อง มีฝนตก ๔. ถ้าฝนตก ดังนั้น ถนนเปีย เมื่อวานถนนไม่ เปียก ดังนั้นเมื่อวาน ต้องไม่มีฝนตก

9 วิธีจัดการกับความโกรธ ๑. ระบายออก ๒. ควบคุมเอาไว้ - โดยการทำงาน - ความรัก - โดยการทำลายข้าวของ - มองโลกในแง่ดี - โดยการเล่นกีฬา - ใช้หลักปรัชญา การควบคุมอารมณ์ อย่างมีเหตุผล

10 ขงจื้อ “ อย่าทำกับผู้อื่นซึ่ง ท่านไม่อยากให้ ผู้อื่นทำกับท่าน ” ( ๕๑๑ – ๔๗๙ ปีก่อน ค. ศ.) ( ๔ oo ปี ก่อน ค. ศ.) เล่าจื้อแห่ง ลัทธิเต๋า “ ทำร้ายคนอื่น เท่ากับทำร้าย ตนเอง ”

11 พระคริสต ธรรมคัมภีร์ “ ถ้าผู้ใดตบแก้ม ซ้ายของท่าน จงหันแก้มขวาให้ เขาตบ ” ( ๔ ปีก่อนค. ศ. - ค. ศ. ๓ o)

12 พุทธธรรม “ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ ความชั่วด้วยความดี ความเห็นแก่ตัวด้วย การให้และความเท็จ ด้วยความจริง ” ( ๕๔๓ ปี ก่อน ค. ศ.)

13 จบแล้ว จ้า !!!


ดาวน์โหลด ppt อาร มณ์ ๑. ความสามารถในการ ร้องให้ ๒. เริ่มมีจุดหมาย ๓. เริ่มรู้จักแสดงความ ซับซ้อน ๔. เรียนรู้การควบคุม ๕. เรียนรู้การแยกแยะ พัฒนาการทาง อารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google