งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๗ ศิลปะการควบคุมอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๗ ศิลปะการควบคุมอารมณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๗ ศิลปะการควบคุมอารมณ์
อย่างมีเหตุผล

2 อารมณ์ คือ ปฏิกิริยาที่เรามีต่อการรับรู้ และต่อจากนั้นจะระบายสีแต่งแต้มและกำหนดการมองโลกของเรา อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑. อารมณ์ที่เป็นไปในทางยินดี ๒. อารมณ์ที่เป็นไปในทางที่ไม่ยินดี

3 พัฒนาการทางอารมณ์ ๑. ความสามารถในการร้องให้ ๒. เริ่มมีจุดหมาย
๓. เริ่มรู้จักแสดงความซับซ้อน ๔. เรียนรู้การควบคุม ๕. เรียนรู้การแยกแยะ

4 คือ สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อยืนยันว่าข้อสรุปเป็นจริง
เหตุผล คือ สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อยืนยันว่าข้อสรุปเป็นจริง ตัวอย่าง “ นายพรศักดิ์คงต้อง F แน่ๆ เพราะเขาไม่เคยเข้าเรียนเลย ” ผู้ที่ไม่เคยเข้าเรียนปรัชญาทุกคนเป็นผู้ที่ต้องได้ F (ข้ออ้าง) นายพรศักดิ์เป็นผู้ไม่เคยเข้าเรียนปรัชญา (ข้ออ้าง) ดังนั้นนายพรศักดิ์ เป็นผู้ที่ต้องได้ F (ข้อสรุป)

5 การอ้างเหตุผล นิรนัย (DEDUCTION) อุปนัย (INDUCTION)

6 การอ้างเหตุผลที่ผิดพลาด
๑. การใช้ภาษาอย่างไม่รัดกุมในการอ้างเหตุผล ๒. สิ่งที่นำมาอ้างเป็นเหตุผลบกพร่อง ๓. วิธีการอ้างเหตุผลไม่ถูกต้อง ๔. การอ้างสิ่งที่ไม่ใช่เหตุผลมาเป็นเหตุผล

7 การอ้างเหตุผลแบบวางเงื่อนไข
๑. ถ้าฝนตก ดังนั้นถนนเปียก เมื่อวานมีฝนตก ดังนั้นเมื่อวานถนนต้องเปียก ๒. ถ้าฝนตก ดังนั้นถนนเปียก เมื่อวานไม่มีฝนตก ดังนั้นเมื่อวานถนนต้องไม่เปียก

8 ๓. ถ้าฝนตก ดังนั้นถนนเปียก
เมื่อวานถนนเปียก ดังนั้นเมื่อวานต้องมีฝนตก ๔. ถ้าฝนตก ดังนั้นถนนเปีย เมื่อวานถนนไม่เปียก ดังนั้นเมื่อวานต้องไม่มีฝนตก

9 การควบคุมอารมณ์อย่างมีเหตุผล วิธีจัดการกับความโกรธ
๑. ระบายออก ๒. ควบคุมเอาไว้ -โดยการทำงาน ความรัก -โดยการทำลายข้าวของ มองโลกในแง่ดี - โดยการเล่นกีฬา ใช้หลักปรัชญา

10 เล่าจื้อแห่งลัทธิเต๋า
“ทำร้ายคนอื่นเท่ากับทำร้ายตนเอง” ( ๔oo ปี ก่อน ค.ศ.) (๕๑๑ – ๔๗๙ ปีก่อน ค.ศ.) ขงจื้อ “อย่าทำกับผู้อื่นซึ่งท่านไม่อยากให้ผู้อื่นทำกับท่าน”

11 พระคริสตธรรมคัมภีร์ “ถ้าผู้ใดตบแก้มซ้ายของท่าน จงหันแก้มขวาให้เขาตบ”
(๔ ปีก่อนค.ศ. - ค.ศ. ๓o)

12 พุทธธรรม “พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ ความชั่วด้วยความดี ความเห็นแก่ตัวด้วยการให้และความเท็จด้วยความจริง” (๕๔๓ ปี ก่อน ค.ศ.)

13 จบแล้วจ้า!!!


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๗ ศิลปะการควบคุมอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google