งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1. Page 2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1. Page 2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1

2 Page 2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

3 Page 3 ( หน่วย : ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 2, , รายจ่ายลงทุน ภาพรวม 2, , ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มิ. ย

4 Page 4งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ ( หน่วย : ล้าน บาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มิ. ย ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) 46.76

5 Page 5

6 Page 6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ภาพรวม 1, ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มิ. ย. 2553

7 Page 7 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ( หนี้นอกระบบ )

8 Page 8 รายงานผลการเจรจาหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ( หน่วย : ล้านบาท ) ธนาคาร มูลหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่านขั้นตอนการ เจรจาหนี้แล้ว รายเงินรายเงิน ธ.ก.ส.ธ.ก.ส ออมสิน กรุงไทย SMEs อิสลาม รวม 1, ,

9 Page 9 รายงานผลการเจรจาหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ( หน่วย : ล้าน บาท ) ธนาคาร มูลหนี้ 50,001 – 200,000 บาท ผ่านขั้นตอนการ เจรจาหนี้แล้ว รายเงินรายเงิน ธ.ก.ส.ธ.ก.ส. 1, , ออมสิน 1, กรุงไทย SMEs อิสลาม รวม 3, ,

10 Page 10 รายงานผลการเจรจาหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ( หน่วย : ล้าน บาท ) ธนาคาร มูลหนี้เกิน 200,000 บาท ผ่านขั้นตอนการ เจรจาหนี้แล้ว รายเงินรายเงิน ธ.ก.ส.ธ.ก.ส ออมสิน กรุงไทย SMEs อิสลาม รวม

11 Page 11


ดาวน์โหลด ppt Page 1. Page 2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google