งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Data base CFO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Data base CFO)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Data base CFO)

2

3 ใส่รหัสผ่านที่ได้รับของแต่ละ อปท. อบต.
เช่น User ID : loc (ทส.ต.แวงน่าง) Password ******** กด Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ

4 ข้อมูล 2 ส่วน รายปี และรายเดือน อปท.เพิ่มข้อมูล

5 คลิกเลือก

6 เลือกการกรอกข้อมูลรายเดือน โดย กด +
หน้าข้อความ

7 เลือกหัวข้อที่จะบันทึก

8

9 ระบุข้อมูล ของ อปท. อบต. จากลูกศรด้านขวา

10 กดบันทึกข้อมูลหรือกดยกเลิก

11 เลือกข้อมูลด้านรายจ่าย เพื่อบันทึกข้อมูลต่อไป

12 ระบุข้อมูล ของ อปท. อบต. จากลูกศรด้านขวา

13 กดบันทึกข้อมูลหรือกดยกเลิก

14 การกรอกข้อมูลในรายปี
การกรอกข้อมูลในรายปี บันทึกงบการเงินต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

15 เลือกการกรอกข้อมูลในแต่ละงบ

16 เลือก + ทุกครั้งนะค่ะ

17 ระบุข้อมูล ของ อปท. อบต. จากลูกศรด้านขวา
กลับสู่หน้าหลัก ระบุข้อมูล ของ อปท. อบต. จากลูกศรด้านขวา กดบันทึก

18 เลือกการกรอกข้อมูลในแต่ละงบ

19 การกรอกข้อมูลระบบพัสดุ
การกรอกข้อมูลระบบพัสดุ

20 เลือกการนำเข้ากลุ่มพัสดุ (1)
เลือกระบบงานพัสดุ เลือกการนำเข้ากลุ่มพัสดุ (1)

21 กด + เพื่อเพิ่มรายการ

22 เลือกข้อมูลตามหัวข้อ
เลือกรหัสกลุ่มพัสดุ

23 กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อม เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

24 กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO) สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม โทร ต่อ 26


ดาวน์โหลด ppt การเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Data base CFO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google