งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเบิกจ่าย การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเบิกจ่าย การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเบิกจ่าย การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ
โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ
- เมื่อส่วนราชการทำการตั้งเบิก จะต้องระบุข้อมูลที่กำหนดให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์ม ขบ.01, ขบ.02 หรือ ขบ.03 - ระบบจะทำการตรวจสอบที่ฐานการหักค่าปรับและจำนวนเงินค่าปรับที่หัก ไว้ในการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ - หากระบุข้อมูลฐานการหักค่าปรับและจำนวนเงินค่าปรับที่หักไว้ เพียงตัว ใดตัวหนึ่ง ระบบจะตรวจสอบและไม่สามารถทำการตั้งเบิกได้

3 ตัวอย่าง ขบ 02 กรณีที่ระบุฐานการคำนวณและจำนวนเงินที่หักไว้ (จำนวนเงินค่าปรับ)

4

5

6

7 เมื่อนำส่งข้อมูลเข้าระบบจะไม่สามารถทำการตั้งเบิกได้
ตัวอย่าง ขบ 02 กรณีที่ระบุฐานการคำนวณและจำนวนเงินที่หักไว้ (จำนวนเงินค่าปรับ) เพียงตัวใดตัวหนึ่ง เมื่อนำส่งข้อมูลเข้าระบบจะไม่สามารถทำการตั้งเบิกได้

8

9

10

11 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 1. เข้าสู่หน้าจอ Excel loader

12 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 2. เลือกไฟล์ ขบ
การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 2. เลือกไฟล์ ขบ.02 ที่ได้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด RUN เพื่อให้ระบบทำการ Encrypt ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการต้องการ

13 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 3
การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 3. ระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นกด RUN เพื่อให้ระบบทำการ Encrypt ข้อมูล

14 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 4
การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 4. เลือก การนำส่งแบบฟอร์ม-----> ขบ.02-รายการขอเบิกเงินงบประมาณ -----> เลือกไฟล์ที่ต้องการ กด Submit

15 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 5
การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 5. กด Next และ OK เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น (Pre verify)

16 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 6. เลือก ขบ
การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 6. เลือก ขบ.02 – รายการขอเบิกเงินงบประมาณ กด Submit

17 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 7

18 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 8

19 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ระบบเบิกจ่าย การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google