งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินงบประมาณจังหวัดสตูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินงบประมาณจังหวัดสตูล
สรุปผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 Free Powerpoint Templates

2 การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม
มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาสที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 10.00 20.00 2 35.00 44.00 3 4 72.00 93.00 61.00 68.00

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ รายจ่ายประจำ 2,174.22 1,849.28 85.06 รายจ่ายลงทุน 1,247.36 894.47 ภาพรวม 3,421.57 2,743.75 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 มิ.ย 71.71 80.19

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท)
( ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 130.47 25.60 19.62 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 มิ.ย

5 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบไทยเข้มแข็ง(TKK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ของวงเงินตามแผนที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

6 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 มิ.ย. 2554
ผลการเบิกจ่ายเงินงบไทยเข้มแข็งจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ รายจ่ายประจำ 735.63 521.67 70.91 รายจ่ายลงทุน 1,272.97 1,095.55 86.06 ภาพรวม 2,008.61 1,617.22 80.51 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 มิ.ย

7 สำนักงานคลังจังหวัดสตูล
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสตูล โทร :


ดาวน์โหลด ppt เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google