งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้กากงาทดแทนกากถั่ว เหลืองในอาหารไก่ (Sesame Meal as Soybean Meal Substitute) โดย นายณรงค์ชัย มั่นศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้กากงาทดแทนกากถั่ว เหลืองในอาหารไก่ (Sesame Meal as Soybean Meal Substitute) โดย นายณรงค์ชัย มั่นศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้กากงาทดแทนกากถั่ว เหลืองในอาหารไก่ (Sesame Meal as Soybean Meal Substitute) โดย นายณรงค์ชัย มั่นศักดิ์

2 กากงา ชนิดเมล็ดสีดำ ชนิดเมล็ดสีขาว

3 แหล่งที่มาของกากงา กากงาชนิดที่ผลิตในท้องถิ่น กากงาชนิดที่นำเข้า

4 คุณค่าทางโภชนาการของกากงา ชนิดที่ผลิตในท้องถิ่น ชนิด นำเข้า โปรตีน 29.6 % ไขมัน 34.5 % เยื่อใย 10.0 % โปรตีน 44.8 % ไขมัน 7.0 % เยื่อใย 13.6 %

5 กากถั่วเหลือง คุณสมบัติของกากถั่วเหลือง ข้อจำกัดในการใช้กากถั่วเหลือง ข้อแนะนำในการใช้กากถั่วเหลือง

6

7

8 การใช้กากงาเป็นอาหารไก่เนื้อ

9 การใช้กากงาเป็นอาหารไก่ไข่

10

11


ดาวน์โหลด ppt การใช้กากงาทดแทนกากถั่ว เหลืองในอาหารไก่ (Sesame Meal as Soybean Meal Substitute) โดย นายณรงค์ชัย มั่นศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google