งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายณรงค์ชัย มั่นศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายณรงค์ชัย มั่นศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายณรงค์ชัย มั่นศักดิ์
การใช้กากงาทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารไก่ (Sesame Meal as Soybean Meal Substitute) โดย นายณรงค์ชัย มั่นศักดิ์

2 กากงา ชนิดเมล็ดสีดำ ชนิดเมล็ดสีขาว

3 แหล่งที่มาของกากงา กากงาชนิดที่ผลิตในท้องถิ่น กากงาชนิดที่นำเข้า

4 คุณค่าทางโภชนาการของกากงา ชนิดที่ผลิตในท้องถิ่น ชนิดนำเข้า
คุณค่าทางโภชนาการของกากงา ชนิดที่ผลิตในท้องถิ่น ชนิดนำเข้า โปรตีน % ไขมัน % เยื่อใย % โปรตีน % ไขมัน 7.0 % เยื่อใย %

5 กากถั่วเหลือง คุณสมบัติของกากถั่วเหลือง ข้อจำกัดในการใช้กากถั่วเหลือง
ข้อแนะนำในการใช้กากถั่วเหลือง

6

7

8 การใช้กากงาเป็นอาหารไก่เนื้อ

9 การใช้กากงาเป็นอาหารไก่ไข่

10

11 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โดย นายณรงค์ชัย มั่นศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google