งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Ultassound ในการ ประเมิณคุณภาพซากขณะมีชีวิต ในโคเนื้อ น. ส. ชญาดา นิลสาตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Ultassound ในการ ประเมิณคุณภาพซากขณะมีชีวิต ในโคเนื้อ น. ส. ชญาดา นิลสาตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Ultassound ในการ ประเมิณคุณภาพซากขณะมีชีวิต ในโคเนื้อ น. ส. ชญาดา นิลสาตร์

2 ส่วนประกอบของร่างกายโคเนื้อ

3

4 วิธีการประเมินคุณภาพซาก 1. การประเมินคุณภาพซากมี ชีวิต 2. การประเมินคุณภาพ ซากไม่มีชีวิต 2.1 คิดจากปริมาณ ผลผลิต 2.2 คิดจาก คุณภาพผลผลิต

5

6

7

8

9 น้ำหนักตัว ( ปอนด์ ) คะแนนสภาพ ร่างกาย ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์คะแนนสภาพร่างกายที่ช่วงอายุต่าง ๆ กับน้ำหนักตัว ที่มา : Ping et al. (2003) หมายเหตุ 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4-7 ปี * 8 ปีขึ้น ไป น้ำหนักตัว

10 ความหนาไขมัน ซี่โครง ( ซม.) คะแนนสภาพร่างกาย ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์คะแนนสภาพร่างกายที่ช่วงอายุต่าง ๆ กับน้ำหนักตัว ที่มา : Ping et al. (2003) หมายเหตุ 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4-7 ปี + 8 ปี ขึ้นไป ความหนาไขมัน ซี่โครง

11


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Ultassound ในการ ประเมิณคุณภาพซากขณะมีชีวิต ในโคเนื้อ น. ส. ชญาดา นิลสาตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google