งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Ultassound ในการประเมิณคุณภาพซากขณะมีชีวิตในโคเนื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Ultassound ในการประเมิณคุณภาพซากขณะมีชีวิตในโคเนื้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Ultassound ในการประเมิณคุณภาพซากขณะมีชีวิตในโคเนื้อ
น.ส.ชญาดา นิลสาตร์

2 ส่วนประกอบของร่างกายโคเนื้อ

3

4 วิธีการประเมินคุณภาพซาก
1. การประเมินคุณภาพซากมีชีวิต 2. การประเมินคุณภาพซากไม่มีชีวิต 2.1 คิดจากปริมาณผลผลิต 2.2 คิดจากคุณภาพผลผลิต

5

6

7

8

9 หมายเหตุ 1ปี 2ปี 3ปี 4-7ปี * 8ปีขึ้นไป น้ำหนักตัว คะแนนสภาพร่างกาย
* 8ปีขึ้นไป น้ำหนักตัว (ปอนด์) คะแนนสภาพร่างกาย ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์คะแนนสภาพร่างกายที่ช่วงอายุต่าง ๆ กับน้ำหนักตัว ที่มา: Ping et al. (2003)

10 หมายเหตุ 1ปี 2ปี 3ปี 4-7ปี + 8ปีขึ้นไป ความหนาไขมันซี่โครง
ปีขึ้นไป ความหนาไขมันซี่โครง (ซม.) คะแนนสภาพร่างกาย ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์คะแนนสภาพร่างกายที่ช่วงอายุต่าง ๆ กับน้ำหนักตัว ที่มา : Ping et al. (2003)

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Ultassound ในการประเมิณคุณภาพซากขณะมีชีวิตในโคเนื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google