งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 เครื่องแต่งกายของ ชาวอังกฤษสมัยต่าง ๆ โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 เครื่องแต่งกายของ ชาวอังกฤษสมัยต่าง ๆ โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 เครื่องแต่งกายของ ชาวอังกฤษสมัยต่าง ๆ โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2

2 คลิกเม้าส์เพื่อ เปิดหน้า 3 การแต่งกาย ของ Queen Elizabeth I ( ค. ศ.1558- 1603) Earl Robert Devereux British Ambassadors 2

3 คลิกเม้าส์เพื่อ เปิดหน้า 4 Lady Elena LeeQueen Henrietta mariaTwo English LadiesLady Dorothy Mason Lord John Stuart and his brother Earl James HamiltonKing Charl I 3

4 การแต่งกายสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 4 English Family ( ค. ศ.1730-1740) The Bateson Children ( ค. ศ.1762) Mr and Mrs William Hallett ( ค. ศ.1785) คลิกเม้าส์เพื่อ เปิดหน้า 5

5 การแต่งกายสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 5 ค. ศ.1817 ค. ศ.1822 ค. ศ.1833 คลิกเม้าส์เพื่อ เปิดหน้า 6 ค. ศ.1841 ค. ศ.1859 ค. ศ.1868 ค. ศ.1873 ค. ศ.1883 ค. ศ.1896

6 การแต่งกายสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 20 6 ชาวกรุงลอนดอน ค. ศ.1909 ค. ศ.1911 Hobble Skirt สหรัฐอเมริกา ค. ศ.1912 ฝรั่งเศส ค. ศ.1920 ดาราฮอลลี วูด สหรัฐอเมริก า ค. ศ.1947 New Look ฝรั่งเศส สิ้นสุดการนำเสนอ - ดับเบิ้ลคลิ๊กซ้าย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 เครื่องแต่งกายของ ชาวอังกฤษสมัยต่าง ๆ โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google