งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้นิติบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ บริษัท หรือ ห้าง ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ถ้ามีสาขาที่ต่างประเทศต้องนำมารวมคำนวณกับในประเทศด้วย บริษัท หรือ ห้าง ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ นำกำไรสุทธิเฉพาะที่ได้จากการทำกิจกรรมในประเทศไทยมาคำนวณภาษี 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิ เรียกว่าเกณฑ์สิทธิ (ACRRUAL BASIS) LIFE INSURRANCE COMPANY กิจการฝากขาย กิจการให้เช่าทรัพย์สิน กิจการให้เช่าซื้อ ขายของเงินผ่อน กิจการก่อสร้าง 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
การคิดค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น อาคารถาวร ปีละ 5 % อาคารชั่วคราว 100 % ต้นทุนการได้มาของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้น ปีละ 5 % ต้นทุนการได้มาของสิทธิการเช่า ปีละ 10 % ต้นทุนการได้มาของสูตร กรรมสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ปีละ 10 % ทรัพย์สินอย่างอื่น ปีละ 20 % 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ปีสุดท้ายให้เหลือไว้อย่างน้อย 1 บาท รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คน หรือราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท ให้เหลือไว้ในส่วนที่สูงกว่า 1 ล้านบาท รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คน ให้หักค่าสึกหรอส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้าคงเหลือ ห้ามนำราคาที่ตีเพิ่มมาคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ การโอนทรัพย์สินที่ไม่มีค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนต่ำเกินจริง อาจถูกประเมินรายได้เพิ่ม 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้นิติบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google