งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AD.302 (PA.321 / PA.322) การสร้างสรรค์และการเขียนบทโฆษณา Advertising Creativities and Copy Writing

2 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

3 การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)
ขั้นที่ 1 การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การทำให้เกิดความต้องการ (Need Arousal)

4 การค้นหาข้อมูล (Information Search)
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search)

5 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation)
ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation)

6 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)

7 การประเมินผลภายหลังการซื้อ (Post purchase Evaluation)
ขั้นที่ 5 การประเมินผลภายหลังการซื้อ (Post purchase Evaluation)

8 หลักการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภค

9 A Attention I Interest S Search A Action S Share

10 แบบฝึกหัดที่ 5 แบ่งกลุ่ม อ่านกรณีศึกษาแล้วทำงานใน
ส่งวันนี้

11 กิจกรรมท้ายบทที่ 5 ส่งภายในวันพฤหัสที่ 8 ก.ค.
ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ส่งภายในวันพฤหัสที่ 8 ก.ค.

12 สัปดาห์หน้าให้นำผลิตภัณฑืที่ตัวเองรับผิดชอบ
การบ้าน สัปดาห์หน้าให้นำผลิตภัณฑืที่ตัวเองรับผิดชอบ พร้อมข้อมูลการตลาดเท่าที่จะหาได้ นำมาในชั้นเรียน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google