งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Visual Studio.NET 2003. 2 การติดตั้ง Microsoft Visual Studio.NET ติดตั้ง Windows XP Pro ขึ้นไป ติดตั้ง IIS ติดตั้ง.NET Framework ติดตั้ง MS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Visual Studio.NET 2003. 2 การติดตั้ง Microsoft Visual Studio.NET ติดตั้ง Windows XP Pro ขึ้นไป ติดตั้ง IIS ติดตั้ง.NET Framework ติดตั้ง MS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Visual Studio.NET 2003

2 2 การติดตั้ง Microsoft Visual Studio.NET ติดตั้ง Windows XP Pro ขึ้นไป ติดตั้ง IIS ติดตั้ง.NET Framework ติดตั้ง MS Visual Studio.NET 2003

3 3 Microsoft Visual Studio.NET เครื่องมือของ MS ที่ใช้ในการพัฒนา แอปพลิเคชั่น.NET เป็น Integrated Development Environment (IDE) สำหรับ พัฒนาโปรเจ็ค ภายใต้เทคโนโลยี.NET

4 4 New Project Window สำหรับกำหนด ประเภทของ โปรแกรมที่ ต้องการสร้าง

5 5 Project Template

6 6 Project Structures Solution files (.sln) Project files (.csproj) Local project items  Classes, forms, etc. (.cs) Assemblies files (.exe)

7 7 Form Design Window สำหรับนำ คอนโทรลมาวาง เพื่อสร้าง GUI

8 8 Coding Window สำหรับเขียน code กำหนดการ ทำงานให้กับ แอปพลิเคชั่น

9 9 Solution Explorer แสดง องค์ประกอบ ต่างๆ ที่ใช้ใน การพัฒนาโปร เจ็กต์  Project references  Forms, Classes  Folder และ items ย่อย

10 10 Toolbox แสดงรายการ คอนโทรลต่างๆ ที่จะนำมาวางบน ฟอร์ม สำหรับ พัฒนา แอปพลิเคชั่น

11 11 Properties Window สำหรับปรับแต่ง คอนโทรลที่ นำมาวางบน ฟอร์ม และ สำหรับเลือก เหตุการณ์ (Event) Properties ที่มี “+” แสดงว่ามี properties ย่อย

12 12 Properties Window (Events) สำหรับเลือก เหตุการณ์ (Event) ที่ ต้องการเขียน code พร้อมตั้ง ชื่อเหตุการณ์

13 13 Task List สำหรับแสดง รายการผิดพลาด ที่เกิดขึ้นจากการ Build

14 14 Dynamic Help ส่วนช่วยเหลือที่ แสดงข้อมูลผัน ตามคำที่ ตำแหน่ง cursor อยู่


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Visual Studio.NET 2003. 2 การติดตั้ง Microsoft Visual Studio.NET ติดตั้ง Windows XP Pro ขึ้นไป ติดตั้ง IIS ติดตั้ง.NET Framework ติดตั้ง MS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google