งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้ เก็บวัคซีนทาง SMS โครงร่างสารนิพนธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้ เก็บวัคซีนทาง SMS โครงร่างสารนิพนธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้ เก็บวัคซีนทาง SMS โครงร่างสารนิพนธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 1

2 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บ วัคซีนทาง SMS ประวัติผู้ดำเนินการวิจัย ประวัติผู้ดำเนินการวิจัย นายเดชา สุวรรณกาญจน์ นายเดชา สุวรรณกาญจน์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถานที่ทำงานโรงพยาบาลคลองหอย โข่ง จังหวัดสงขลา 2

3 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บ วัคซีนทาง SMS ที่มาของระบบ - วัคซีน - สารละลายผสมวัคซีน - ผู้ป่วย 3

4 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บ วัคซีนทาง SMS การทำงานของระบบ เดิม 4

5 แสดงปัญหาของ ระบบเดิม แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บ วัคซีนทาง SMS 5

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย - แจ้งเตือน - แก้ใข้ - อายุการใช้งานวัคซีน - ประสิทธิภาพ แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บ วัคซีนทาง SMS 6

7 การทำงานของระบบ แจ้งเตือน แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บ วัคซีนทาง SMS 7

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้านผู้รับบริการด้านสถานบริการด้านงบประมาณ 8

9 หลักการของงานวิจัย - การดูแลและการเก็บวัคซีน - ภาษาซี (C) แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บ วัคซีนทาง SMS 9

10 ขอบเขตของงานวิจัย - ผู้ดูแลระบบเตือนระดับอุณหภูมิ หรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ - ผู้ดูแลระบบเตือนระดับอุณหภูมิ หรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ - หัวหน้าฝ่ายเภสัชกร - หัวหน้าฝ่ายเภสัชกร - เจ้าหน้าที่ทั่วไป - เจ้าหน้าที่ทั่วไป แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บ วัคซีนทาง SMS 10

11 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บ วัคซีนทาง SMS 11

12 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บ วัคซีนทาง SMS เทคนิคและอุปกรณ์ - เครื่องแสกนอุณหภูมิ - อุปกรณ์ควมคุม - บอร์ด ส่งข้อความ - เก็บข้อมูลรายงาน งบประมาณ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 35000 บาท 12

13 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บ วัคซีนทาง SMS การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสนักศึกษา 5310121034 นายเดชา สุวรรณกาญจน์ MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 13


ดาวน์โหลด ppt ระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้ เก็บวัคซีนทาง SMS โครงร่างสารนิพนธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google