งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PARALLAX BARRIER Display 3D Without Glasses. Introduction  Example  ภาพยนตร์ Avatar ในรูปแบบของ 3D  รายการทีวีในสหรัฐอเมริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PARALLAX BARRIER Display 3D Without Glasses. Introduction  Example  ภาพยนตร์ Avatar ในรูปแบบของ 3D  รายการทีวีในสหรัฐอเมริกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PARALLAX BARRIER Display 3D Without Glasses

2 Introduction  Example  ภาพยนตร์ Avatar ในรูปแบบของ 3D  รายการทีวีในสหรัฐอเมริกา

3 Other 3D Technology  Anaglyph  Polarized 3-D Glasses

4 Anaglyph  แว่นตาน้ำเงิน / แดง  หลักการ  ใช้กล้องฉายภาพ 2 ตัว ฉายภาพที่มีสีน้ำ เงินกับสีแดง ซึ่งจะมีมุมมองที่ไม่ เหมือนกัน  แว่นตาทำหน้าทีกรองภาพแต่ละสีออกไป  แว่นตาสีแดงจะกรองภาพสีแดงออกไปให้ เห็นแต่ภาพสีน้ำเงิน ส่วนแว่นตาสีน้ำเงินก็ จะกรองภาพส่วนที่เป็น สีแดงออกไป

5 Example Anaglyph Picture

6

7 Polarized 3-D Glasses  หลักการ  ใช้แนวการวางตัวของช่องการมองเห็นแต่ ละภาพที่ฉายซ้อนกัน  ภาพแว่นตาข้างซ้ายจะเห็นมองเป็นภาพที่ ผ่านช่องในแนวตั้ง ส่วนตาขวาจะมองเห็น ภาพที่ช่องในแนวนอน  การทำให้ตาแต่ละข้างของเรามองเห็น ภาพที่ไม่เหมือนกัน เมื่อสมองพยายามรวม ภาพทั้งสองที่มีความแตกต่างของมุมมอง ภาพที่เห็นจึงเกิดเป็น 3 มิติขึ้นมา

8

9

10 Parallax barrier  A parallax barrier is a device to allow a liquid crystal display to show a stereoscopic image without the need for the viewer to wear 3D glasses.

11 Barrier model  The barrier model is entirely defined by the following five real-valued parameters. 1. Barrier period or line spacing in lines per foot (lpf) 2. Angular orientation (line tilt) in degrees from vertical 3. Duty cycle (fraction of opaque to total period) 4. Lateral shift (left-right) along the plane of the display 5. screen from some reference point 6. Optical distance that the barrier is located in front of 7. the rear display screen

12 Pattern scale

13 Pattern Shift

14 Image Computation Algorithm

15 Controller algorithm

16 View distance control

17

18 Rapid steering control

19 Two-viewer barrier control

20 Two-viewer barrier control(Cont.)

21 General computation for n viewers

22

23 Direct computation of two-viewer case

24

25 Dual-period barrier

26 Interposes communication

27 How it work!  อุปกรณ์จะมี Parallax Barrier ที่เป็นชั้น กรองพิเศษสามารถแบ่งแต่ละส่วนของ ภาพให้ตาแต่ละข้างที่มองผ่าน ชั้นนี้ มองเห็นภาพที่ไม่เหมือนกันได้พร้อมกัน  ในภาวะทำงาน Parallax Barrier จะสร้าง แถบมืดและแถบสว่าง ทำให้เกิดภาพที่ เรียกว่า a Stereoscopic Image ขึ้น ซึ่ง เป็นภาพคนละมุมกล้องและวางทับซ้อน กันแบบเหลื่อม ๆ เหมือนกับการดูภาพ 3 มิติโดยไม่ใส่แว่น แต่เนื่องจากแสงถูก ควบคุมทำให้ภาพที่เข้าตาขวาและซ้าย ได้เป็นคนละภาพ และสมองของเราจะ แปลงเป็นภาพ 3 มิติ เอง และถ้า อยู่ใน ภาวะปิด แถบมืดและแถบสว่างที่เกิดขึ้น จะหายไป กลายเป็นแถบสว่างอย่างเดียว ทำให้ภาพที่เข้าตาทั้งสองข้างเป็นภาพ เดียวกัน ทำให้เรามองเห็นเป็นภาพ 2 มิติ

28 How it work! (cont)  ในการดูภาพ 3 มิติแบบนี้ เราต้องอยู่ใน ตำแหน่งที่เหมาะสมเพราะแสงที่ออกจาก จอภาพถูกบังคับให้มีทิศทาง ที่แน่นอน แสดงว่าถ้าตำแหน่งศีรษะของเราอยู่ใน ตำแหน่งที่ไม่เหมะสม เราจะเห็นเป็นภาพ อื่น ซึ่งไม่ใช่ภาพ 3 มิติ โดยตำแหน่งที่ เราควรอยู่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กับ “Sweet Spot” และสามารถขยับได้อยู่ ในช่วงไม่กี่เซนติเมตร โดยประมาณอยู่ที่ 6-7 เซนติเมตร เป็นครึ่งหนึ่งของระยะห่าง เฉลี่ยระหว่างตาข้างขวาและตาข้างซ้าย เพื่อความสะดวกต่อผู้บริโภคได้มีการ ติดตั้ง Indicator เพื่อเตือนเราว่าศีรษะ ของเราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือยัง

29

30

31

32 2D VS 3D

33 EXAMPLE

34 Motorola MT810  หน้าจอ 3 มิติ  มี 2 ชั้น ชั้นแรกคือ  หน้าจอ Resistive แบบปกติ  ชั้นที่สองติดตั้ง parallax barrier บนฝา ครอบใส ๆ อีกชั้นหนึ่ง ]  ฝาครอบใสที่ว่านี้ยังมีเซ็นเซอร์ Capacitive ไว้สัมผัสหน้าจอได้ด้วย

35 NITENDO 3DS  รองรับระบบทัชสกีน  แสดงภาพสามมิติด้วย parallax barrier  ขนาดจอ 3.4 นิ้ว ความละเอียด 480 x 854 พิก เซล  ค่าความสว่างในโหมดแสดงภาพสองมิติ (brightness) 500 cd/m2  อัตราส่วนสีดำที่ดำที่สุด และสีขาวที่ขาวที่สุดที่ สามารถแสดงได้ (contrast ratio) 1000:1  สามารถสลับโหมดแสดงภาพสองมิติและสาม มิติได้อย่างลื่นไหลและนุ่มนวล  รองรับการแสดงภาพสามมิติของภาพวีดีโอ มนุษย์และภูมิทัศน์ได้ โดยไม่ต้องใช้การ ถ่ายภาพแบบพิเศษอันใด

36 สมาชิก 1. นายกฤดิพัฒน์ คงสุภาพศิริ 50051119 2. นางสาวฐานิตา โชติชัยชรินทร์ 50051184 3. นายนรวีร์ สังข์เผือก 50051291 4. นางสาวปาจรีย์ ปุณวัฒน์ 50051341 5. นางสาวภัสราภา เกิดอินทร์ 50051374 6. นายกฤษดา อังศุพิพัฒน์ 50053396

37 Reference  http://www.blognone.com/node/16058 http://www.blognone.com/node/16058  http://www.arip.co.th/images/news/game/1/nintend o-ds-3D-version-2.jpg http://www.arip.co.th/images/news/game/1/nintend o-ds-3D-version-2.jpg  Gizmodo Gizmodo  http://gamerinvestments.com/video-game- stocks/wp- content/uploads/2010/03/pict_3ddisplay_01l.jpg http://gamerinvestments.com/video-game- stocks/wp- content/uploads/2010/03/pict_3ddisplay_01l.jpg  http://www.arip.co.th/images/news/technology/1/ho w-3d-work-parallax-barrier.jpg http://www.arip.co.th/images/news/technology/1/ho w-3d-work-parallax-barrier.jpg  http://www.arip.co.th/news.php?id=410899 http://www.arip.co.th/news.php?id=410899  http://www.arip.co.th/images/news/technology/1/ho w-3d-work-parallax-barrier.jpg http://www.arip.co.th/images/news/technology/1/ho w-3d-work-parallax-barrier.jpg  www.mcs.anl.gov/uploads/cels/papers/P1438. pdf www.mcs.anl.gov/uploads/cels/papers/P1438. pdf  http://www.thinkdigit.com/FCKeditor/uploads/Paralla x%20barrier%203D%20TV%20Sharp.jpg http://www.thinkdigit.com/FCKeditor/uploads/Paralla x%20barrier%203D%20TV%20Sharp.jpg


ดาวน์โหลด ppt PARALLAX BARRIER Display 3D Without Glasses. Introduction  Example  ภาพยนตร์ Avatar ในรูปแบบของ 3D  รายการทีวีในสหรัฐอเมริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google