งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อะไรคือ “SMEs” “SMEs” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า " วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม " มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อะไรคือ “SMEs” “SMEs” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า " วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม " มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อะไรคือ “SMEs” “SMEs” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า " วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม " มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นกิจการ ที่สร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทั้งในแง่ ของการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ ใน บทบาทที่หลาก หลาย คือ เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ ให้บริการ

2 ความสำคัญของ “SMEs” ความสำคัญของ “SMEs” ช่วยการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเงินตราต่างประเทศ ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทน การนำเข้าจาก ต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน และสร้างเสริมประสบการณ์ ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ เช่น ภาค เกษตรกรรม เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ

3 เงินทุนที่ใช้สำหรับธุรกิจขนาด กลางและย่อม ขนาดกลางขนาดย่อม กิจการการผลิดไม่เกิน 200 ล้านบาทไม่เกิน 50 ล้านบาท กิจการบริการไม่เกิน 200 ล้านบาทไม่เกิน 50 ล้านบาท กิจการการค้า ( ค้าปลีก ) ไม่เกิน 60 ล้านบาทไม่เกิน 30 ล้านบาท กิจการการค้า ( ค้าส่ง ) ไม่เกิน 100 ล้านบาทไม่เกิน 50 ล้านบาท

4 จำนวนการจ้างงานสำหรับกิจการ แต่ละประเภท ขนาดกลางขนาดย่อม กิจการการผลิดไม่เกิน 200 คนไม่เกิน 50 คน กิจการบริการไม่เกิน 200 คนไม่เกิน 50 คน กิจการการค้า ( ค้าปลีก ) ไม่เกิน 30 คนไม่เกิน 15 คน กิจการการค้า ( ค้าส่ง ) ไม่เกิน 50 คนไม่เกิน 25 คน

5 ธุรกิจ “SMEs” ต่าง ๆ ธุรกิจเสริมสวยสุนัข ที่พักแรมแบบประหยัด (Guest Houses) ธุรกิจนวดแผนไทย ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ต ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ ธุรกิจซักอบรีด ธุรกิจรับจัดดอกไม้สด ธุรกิจเดย์สปา

6 ตัวอย่างกิจการ “SMEs” 1. การผลิต - ภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) - ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) - เหมืองแร่ (Mining)

7 ตัวอย่างกิจการ “SMEs” 2. กิจการบริการ บริษัททัวร์ ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ ร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ตคาร์เฟ่ ร้านเสริมสวย ฯลฯ

8 ตัวอย่างกิจการ “SMEs” 3. กิจการค้า - การค้าปลีก (Retail) - การค้าส่ง (Wholesale)

9 เว็บไซด์เกี่ยวกับ “SMEs” http://www.smethai.go.th http://www.sme.go.th http://www.ismed.or.th http://www.otopweb.com http://www.thaitambon.com http://www.depthai.go.th/th/newDep/1 products.asp http://www.tisi.go.th/otop/otop.thml http://www.sme.go.th/websme/otop/de fault.asp

10 กิจกรรม ให้นักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs หลังจากนั้นให้ สมมติว่าตนเองจะเปิดธุรกิจ SMEs แล้วให้เขียนธุรกิจ SMEs ที่นักศึกษาสนใจมา 3 ธุรกิจ โดยเรียงตามลำดับ ธุรกิจที่สนใจมากที่สุดไปน้อยที่สุด พร้อมกับอธิบาย รายละเอียดแต่ละธุรกิจว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกธุรกิจ SMEs เหล่านั้น โดยให้อธิบายถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย คือ โอกาสทางธุรกิจที่จะทำให้ธุรกิจของเราประสบ ความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt อะไรคือ “SMEs” “SMEs” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า " วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม " มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google