งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

2 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 2
ที่มาและความสำคัญ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 2 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง เพื่อศึกษาวิธีการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกรถขนส่ง ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 3 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

4 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 4
ประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดของข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 4 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

5 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 5
ขอบเขตของงานวิจัย ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง ใบจัดส่งสินค้า, ข้อมูลรถขนส่ง, ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า การนำเข้าข้อมูล คีย์ผ่าน UI หรือนำเข้าข้อมูล Excel การแปลงหน่วยจาก ลัง-> กระบะ (Pallet) การคำนวณ การตัดสินใจเลือกรถขนส่ง ทฤษฎี neural-network รายงานใบจัดส่งสินค้า ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 5 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

6

7 ขอบเขตของงานวิจัย (ต่อ)
ขอบเขตของระบบ สามารถตัดสินใจเลือกรถในการขนส่งได้ ใช้ทฤษฎี neural-network ในโปรแกรม MATLAB ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 7 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

8 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 8
โครงสร้างระบบ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 8 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

9 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 9
โครงสร้างระบบ (ต่อ) Input Process Output ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 9 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

10 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 10
สมมติฐานงานวิจัย ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่งจะช่วยให้พนักงานทำงานสะดวกรวดเร็ว ขึ้นมากขึ้น ลดเวลาทำงานจากเดิม 3-4 ชั่วโมง เหลือเพียง 30 นาที ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 10 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

11 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 11
สมมติฐานงานวิจัย ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องจะส่งผลให้ผลการตัดสินใจถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 11 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

12 สมมติฐานงานวิจัย (ต่อ)
ผลการตัดสินใจ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 12 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

13 สมมติฐานงานวิจัย (ต่อ)
สมมติฐานงานวิจัย (ต่อ) ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องจะส่งผลให้ผลการตัดสินใจมีความผิดพลาด ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 13 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

14 สมมติฐานงานวิจัย (ต่อ)
สมมติฐานงานวิจัย (ต่อ) ผลการตัดสินใจ


ดาวน์โหลด ppt ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google