งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ

2 CS S Review การใช้งาน รูปแบบคำสั่ง

3 CS S Review External Style Sheet Embedded Style Sheet Inline Style การใช้งาน รูปแบบคำสั่ง

4 CS S Review External Style Sheet Embedded Style Sheet Inline Style การใช้งาน รูปแบบคำสั่ง Selector Declaration

5 CS S Review External Style Sheet Embedded Style Sheet Inline Style การใช้งาน รูปแบบคำสั่ง Selector Declaration

6 CS S Review External Style Sheet Embedded Style Sheet Inline Style การใช้งาน รูปแบบคำสั่ง Selector Declaration Class Style Tag Style Advanced

7 การสร้างเว็บเพจให้ โต้ตอบได้โดยใช้ JavaScript Behavior

8 Javascritp คือ ภาษาสคริปต์ที่เพิ่มลูกเล่นและ การโต้ตอบต่างๆ ให้กับเว็บเพจ ใน Dreamweaver จะเรียกการ ใช้งาน Javascript ว่า Behavior โดย Behavior มีองค์ประกอบการ ทำงานอยู่ 2 ส่วน ได้แก่

9 1. Event คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ ออบเจ็กต์ * บนเว็บเพจ เช่น การ เลื่อนเมาส์ไปชี้หรือคลิก ออบเจ็กต์ จะมีชุดของ Event ที่แตกต่างกัน * ออบเจ็กต์ ในที่นี้คือ สิ่งที่อยู่ในหน้า เว็บเพจ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ ช่อง กรอกข้อความ และอื่นๆ

10 2. Action คือ การตอบสนองของ ออบเจ็กต์ต่อ Event เพื่อทำงาน ตามที่ได้ระบุ เช่น แสดงกล่อง ข้อความ เปลี่ยนภาพกราฟิค หรือ เปิดวินโดว์เบราเซอร์ใหม่

11 3 ขั้นตอนควรจำเพื่อการ ใช้งาน Behavior 1. เลือกออบเจ็กต์ 2. เลือก Action 3. ปรับแต่ง Event

12 ความหมายของ Event ต่างๆ - onAbort เหตุการณ์ที่ผู้ชมสั่งยกเลิก ขณะเบราเซอร์ยังดาวน์โหลดไฟล์ยังไม่เสร็จ เช่นการคลิกปุ่ม stop บนเบราเซอร์ - onBlur เมื่อผู้ชมสั่งยกเลิกการทำงาน กับออบเจ็กต์ เช่นหลังจากกรอกข้อความลง ใน Text field ของฟอร์มแล้วไปคลิกเมาส์ที่ อื่น - onBounce เหตุการณ์ที่ข้อความตัววิ่ง เลื่อนไปชนขอบด้านใดด้านหนึ่งที่กำหนดไว้ - onChange เหตุการณ์ที่ผู้ชมเปลี่ยนค่า ของฟิลด์บนฟอร์มเช่นการเลือกตัวเลือกจาก เมนูหรือการเปลี่ยนค่าใน Text field แล้ว คลิกที่ใดที่หนึ่งบนเว็บเพจ

13 ความหมายของ Event ต่างๆ ( ต่อ ) - onClick เหตุการณ์ที่ผู้ชมคลิก เมาส์บนออบเจ็กต์แล้วปล่อยเมาส์ - onContextMenu เหตุการณ์ที่ ผู้ชมคลิกเมาส์ขวาเพื่อเปิดเมนูลัด - onDbClick เหตุการณ์ที่ผู้ชม ดับเบิลคลิกบนออบเจ็กต์ - onError เหตุการณ์ที่บราวเซอร์ เกิด Error ขณะกำลังดาวน์โหลด เว็บเพจหรือไฟล์ภาพ

14 ความหมายของ Event ต่างๆ ( ต่อ ) - onFinish เหตุการณ์ที่ข้อความตัววิ่ง ทำงานครบ 1 รอบ - onFocus เหตุการณ์ที่ผู้ชมเริ่มทำงาน กับออบเจ็กต์เช่นคลิกเมาส์ใน Text field ของฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูล - onHelp เหตุการณ์ที่ผู้ชมคลิกปุ่ม Help ของเบราเซอร์ หรือเลือกคำสั่ง Help จากเมนู - onKeyDown เหตุการณ์ที่ผู้ชมกดปุ่ม ใด ๆบนคีย์บอร์ด - onKeyPress เหตุการณ์ที่ผู้ชมกดปุ่ม ใด ๆบนคีย์บอร์ดแล้วปล่อยคีย์แล้ว - onKeyup เหตุการณ์ที่ผู้ชมปล่อยปุ่ม คีย์บอร์ดภายหลังการกด

15 ความหมายของ Event ต่างๆ ( ต่อ ) - onLoad เหตุการณ์ที่เบราเซอร์โหลด เว็บเพจหรือ ไฟล์ภาพ เสร็จสมบูรณ์ - onMouseDown เหตุการณ์ที่ผู้ชมคลิก เมาส์โดยยังไม่ปล่อยเมาส์ - onMouseMove เหตุการณ์ที่ผู้ชม เลื่อนเมาส์ไปมาบนออบเจ็กต์ - onMouseOut เหตุการณ์ที่ผู้ชม เลื่อนปุ่มเมาส์ออกไปนอกออบเจ็กต์ - OnMouseOver เหตุการณ์ที่ผู้ชม เลื่อนเมาส์วางเหนือออบเจ็กต์ - onMouseUp เหตุการณ์ที่ผู้ชมปล่อย ปุ่มเมาส์ หลังจากการคลิก

16 ความหมายของ Event ต่างๆ ( ต่อ ) - onMove เหตุการณ์ที่วินโดวส์หรือ เฟรมมีการขยับตำแหน่ง - onReadyStageChange เหตุการณ์ที่ ทำให้สถานะออบเจ็กต์เปลี่ยนแปลงไป - onReset เหตุการณ์ที่ผู้ชมล้างค่าใน ฟอร์มกลับสู่ค่าเริ่มต้น - onResize เหตุการณฺที่ผู้ชมเลื่อนหน้า เว็บเพจ - onStart เหตุการณ์ที่ข้อความตัววิ่งเริ่ม ทำงานรอบใหม่ - onSubmit เหตุการณ์ที่ผู้ชม Submit ฟอร์ม - onUnload เหตุการณ์ที่ผู้ชมออกจากเว็บ เพจปัจจุบัน เช่นคลิกลิงค์ไปยังเว็บเพจอื่น

17 ส่วนประกอบของวินโดวส์เมื่อเรียกใช้ open browser window Navigation toolbar


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google