งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft ® Lync ™ 2010 การฝึกอบรมเกี่ยวกับ Web App.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft ® Lync ™ 2010 การฝึกอบรมเกี่ยวกับ Web App."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft ® Lync ™ 2010 การฝึกอบรมเกี่ยวกับ Web App

2 วัตถุประสงค์ หลักสูตรนี้กล่าวถึง Microsoft Lync Web App และครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ ภาพรวมของ Lync Web App การใช้งานการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ การเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม การเริ่มต้นใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกัน การรับบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์ ภาคผนวก

3 ภาพรวม Lync Web App ให้ทางเลือกแบบอาศัยเบราว์เซอร์สำหรับการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ด้วย Lync Lync Web App ต้องการเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน Microsoft Silverlight ได้ โดยให้ประสบการณ์การประชุมออนไลน์ที่คล้ายกันกับไคลเอ็นต์ Lync 2010 อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วม ประชุมไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุมออนไลน์ ถ้าคุณ ต้องการนำเสนอและใช้เดสก์ท็อปร่วมกัน คุณจะต้องติดตั้งปลั๊กอินสำหรับการใช้งานร่วมกันเพิ่มเติม Silverlight ผู้ที่ใช้เบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน Silverlight พร้อมกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ด้วย Lync ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งไคลเอ็นต์ Lync หรือไคลเอ็นต์ Lync Attendee Silverlight เป็นปลั๊กอินเบราว์เซอร์แบบข้ามเบราว์เซอร์และข้ามแพลตฟอร์ม ที่ช่วยนำเสนอโปรแกรม ประยุกต์และประสบการณ์บนเว็บ ในระหว่างการใช้งานการเข้าร่วมด้วย Web App เบราว์เซอร์ของผู้เข้าร่วมจะค้นหาการติดตั้ง Silverlight โดยอัตโนมัติและจะพร้อมท์ให้ผู้ใช้ทำการติดตั้งถ้าจำเป็น หรือคุณสามารถติดตั้ง Silverlight ได้จาก โฮมเพจของ Silverlightโฮมเพจของ Silverlight กลับไปยังวัตถุประสงค์

4 การใช้งานการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ส่วนต่อไปนี้จะแนะนำการใช้งานการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์บน Lync Web App ให้แก่คุณ ภาพนิ่งต่อไปนี้แสดงเวิร์กโฟลว์แบบภาพและการสาธิตเกี่ยวกับ การใช้งานนี้ ผู้เข้าร่วมอาจได้รับพร้อมท์บนหน้าจอให้ติดตั้ง Silverlight หรือให้อนุญาต หน้าต่างแบบผุดขึ้น และคอมพิวเตอร์จะจัดการส่วนที่เหลือเอง กลับไปยังวัตถุประสงค์

5 ผังงานการใช้งานการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ การเข้าร่วมการประชุมออนไลน์โดยใช้ Lync Web App ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเชื่อมต่อได้อย่าง รวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น กลับไปยังวัตถุประสงค์ เชิญทางอีเมล คลิก URL มี Native Client ติดตั้งอยู่ หรือไม่ เปิดใช้ Native Client ป็อปอัพ ถูกบล็อก อยู่หรือไม่ เปลี่ยนเส้นทาง เพื่อติดตั้ง Silverlight ติดตั้ง Silverlight มี Silverlight ติดตั้งอยู่ หรือไม่ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ ว่าจะเปิดใช้ใน หน้าต่างเดิมหรือไม่ เปิดใช้ไคลเอ็นต์ ในหน้าต่างใหม่ เปิดใช้เว็บ ไคลเอ็นต์

6 การใช้งานการเข้าร่วมด้วย Lync Web App คำแนะนำเหล่านี้อธิบายถึงวิธีการเข้าร่วมและเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นเสียง ของการประชุมออนไลน์ หมายเหตุ: จำเป็นต้องมี Silverlight การใช้งานการเข้าร่วม 1.เปิดคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 2.คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ Join online meeting หรือคัดลอก/วาง URL ของ การประชุมลงในเบราว์เซอร์ด้วยตนเอง 3.เข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชม หรือใช้ข้อมูลประจำตัวขององค์กร –คลิก Join as a Guest หากคุณกำลังจะเข้าร่วมการประชุมจากภายนอก บริษัท –คลิก Join using your corporate credentials ถ้าคุณมีข้อมูล ประจำตัวขององค์กร 4.กรอกข้อมูลบนหน้าจอให้สมบูรณ์ เช่น ชื่อที่ใช้แสดงของคุณ จากนั้นคลิก Join Meeting 5.คลิกปุ่ม Phone บนแถบโหมด 6.ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานหรือโทรศัพท์มือถือของคุณใน Phone Details จากนั้นคลิก Call Me กลับไปยังวัตถุประสงค์

7 การทำงานทั่วไป กลับไปยังวัตถุประสงค์ ส่วนต่อไปนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักการกระทำหลักๆ ที่ผู้เข้าร่วม จะต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ระหว่างการประชุมออนไลน์

8 วิธีการเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม กลับไปยังวัตถุประสงค์ ผู้นำเสนอสามารถเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมได้ผ่านทางเมนู People เชิญผู้เข้าร่วมเข้าการประชุมทางเสียง 1.คลิกเมนูแบบหล่นลงของ People 2.คลิก Invite by Phone และพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของ ผู้เข้าร่วม การประชุมออนไลน์จะโทรหาหมายเลขนั้นโดย อัตโนมัติ และเชื่อมต่อผู้เข้าร่วมไปยังการประชุมทางเสียง เชิญผู้เข้าร่วมเข้าสู่การประชุมออนไลน์ 1.คลิก Invite by E-mail 2.คลิกปุ่ม Copy All Text 3.เปิด Outlook จากนั้นคลิก New E-mail 4.กรอกข้อมูลของผู้รับในช่อง To และ Subject ให้สมบูรณ์ 5.กด Ctrl +V เพื่อวางข้อความลงในเนื้อความ 6.คลิก Send

9 วิธีการเริ่มต้นการใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกัน กลับไปยังวัตถุประสงค์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกันเป็นวิธีการหลักที่ใช้ แสดงเนื้อหาของการประชุมออนไลน์ ผู้นำเสนอสามารถใช้เดสก์ท็อปร่วมกัน หรือจะใช้ โปรแกรมประยุกต์เพียงตัวเดียว เช่น งานนำเสนอ PowerPoint ร่วมกันก็ได้ หมายเหตุ: ผู้ที่เริ่มใช้งานครั้งแรกจะต้องติดตั้งปลั๊ก อินเพื่อใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกันบน Lync Web App เสียก่อน วิธีการเริ่มต้นการใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกัน 1.คลิก Share 2.คลิก Share your Desktop หรือ Program 3.คลิก Allow บนกล่องโต้ตอบคำเตือน ถ้าคุณถูก พร้อมท์ 4.คลิก Start Sharing หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมจะเห็นว่าเนื้อหาถูกล้อมรอบด้วย แถบสีเขียว คลิก หยุดการใช้ร่วมกัน ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ เพื่อจบการใช้ร่วมกัน คลิก ให้การควบคุม เพื่อ ร่วมกันควบคุมกับผู้เข้าร่วม คนอื่นๆ

10 วิธีรับการบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์ กลับไปยังวัตถุประสงค์ สำหรับการแก้ไขปัญหาขั้นสูงหรือดูความเคลื่อนไหว ในการทำงานต่างๆ นั้น สามารถดูบันทึกฝั่งไคลเอ็นต์ ได้จาก Lync Web App หมายเหตุ: บันทึกฝั่งไคลเอ็นต์จะถูกจัดเก็บใน รูปแบบ.log และอ่านได้โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความใดๆ เช่น Notepad.exe วิธีรับการบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์ 1.คลิกเมนู Options 2.คลิก Options 3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Turn on Logging แล้ว (เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น) 4.คลิก Save Logs 5.พิมพ์ชื่อแฟ้มการบันทึก แล้วคลิก Save ชื่อแฟ้มจะเป็นชื่อใดก็ได้ที่จะช่วยให้คุณจดจำได้ ซึ่ง แนะนำให้ตั้งชื่อแฟ้มโดยใช้หมายเลข Customer Service Request (SR) ตัวอย่าง SR0000999.log Lync Web App Log mm-dd-yy.log คลิกเมนู ตัวเลือก เพื่อเข้าถึงบันทึกฝั่ง ไคลเอ็นต์ หรือ ล้างข้อมูลส่วนบุคคล

11 การทบทวน หลักสูตรนี้กล่าวถึง Microsoft Lync Web App และครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ ภาพรวมของ Lync Web App การใช้งานการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ การเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม การเริ่มต้นใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกัน การรับบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์ ภาคผนวก กลับไปยังวัตถุประสงค์

12 ภาคผนวก กลับไปยังวัตถุประสงค์

13 คำที่ใช้ใน Lync Web App กลับไปยังวัตถุประสงค์ คำคำจำกัดความ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้เฉพาะเนื้อหาเท่านั้น ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหา/เดสก์ท็อป/ไวท์บอร์ดร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมการประชุมได้ ผู้นำเสนอการประชุม มีสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกประการ ผู้นำเสนอสามารถใช้เดสก์ท็อป/โปรแกรมประยุกต์ร่วมกันได้ ผู้นำเสนอสามารถอัปโหลดและบันทึกเนื้อหาลงภายในเครื่องได้ ผู้นำเสนอสามารถสร้างไวท์บอร์ดได้ ผู้นำเสนอสามารถยอมรับผู้อื่นจากห้องล็อบบี้ได้ ผู้นำเสนอสามารถปฏิเสธผู้เข้าร่วมประชุมได้ ยกเว้นผู้จัดประชุม ผู้นำเสนอสามารถเลื่อนระดับให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ ผู้นำเสนอสามารถลดระดับผู้นำเสนอคนอื่นได้ ยกเว้นผู้จัดประชุม ผู้นำเสนอสามารถปิดเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นได้ ผู้นำเสนอสามารถเรียกดูเนื้อหาได้ ผู้นำเสนอสามารถสามารถล็อกการประชุมได้ ผู้จัดการประชุม มีสิทธิ์ของผู้นำเสนอทุกประการ ผู้จัดการประชุมไม่สามารถถูกถอดออกจากการประชุมได้ ผู้จัดการประชุมไม่สามารถถูกลดระดับได้ ผู้จัดการประชุมไม่ต้องรอการประชุมในห้องล็อบบี้ ไม่มีไอคอนหรือข้อความพิเศษที่ระบุถึงบทบาทของผู้จัดการประชุมในรายชื่อหน้าที่แต่อย่างใด ไม่สามารถโอนบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการประชุมให้ผู้อื่นได้ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีแนวคิดในการ “เลื่อนระดับให้ผู้จัดการประชุม” ผู้เข้าร่วมการประชุม คำทั่วไปที่ใช้เรียกผู้นำเสนอการประชุม ผู้จัดการประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุม

14 คำที่ใช้ใน Lync Web App (ต่อ) กลับไปยังวัตถุประสงค์ คำคำจำกัดความ รายชื่อหน้าที่ตัวควบคุมที่แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม ล็อบบี้ผู้นำเสนอตัวควบคุมที่แสดงรายชื่อผู้ได้รับเชิญที่ยังรอการยอมรับจากผู้นำเสนอการประชุมอยู่ การเข้าถึงการประชุมตัวควบคุมที่อนุญาตให้ผู้นำเสนอการประชุมสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายในการยอมรับให้เข้าร่วมประชุมได้ นโยบายการประชุมนโยบายในการประชุมที่กำหนดขึ้นมาโดยผู้ดูแลระบบ สิทธิ์การประชุม ในระหว่างการประชุม ตัวควบคุมนี้จะอนุญาตให้ผู้นำเสนอการประชุมสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่เคยตั้งไว้ของ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ การประชุมแบบสาธารณะ การประชุมที่มีระดับความเชื่อถือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกันสูง ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีลักษณะดังต่อไปนี้  ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องทั้งหมดจะเป็นผู้นำเสนอการประชุมโดยอัตโนมัติ  ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อทั้งแบบมี/ไม่มีการติดต่อกับภายนอกจะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด การประชุมแบบเป็นส่วนตัวการประชุมที่ต้องมีการควบคุมการเข้าถึงการประชุม ในการประชุมดังกล่าว ผู้จัดการประชุมจะกำหนดบทบาท เฉพาะของผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมการประชุมเอาไว้ก่อน

15 กลับไปยังวัตถุประสงค์ © 2010 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์ ไมโครซอฟท์, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server, และชื่อ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรือเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และแสดงถึงมุมมอง ปัจจุบันของ Microsoft Corporation ณ วันที่มีการนำเสนอนี้ เนื่องจากไมโครซอฟท์ต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงไม่อาจถือเอาการนำเสนอนี้เป็นพันธะผูกพันกับไมโครซอฟท์ได้ และไมโครซอฟท์ไม่ สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ให้นับจากวันที่มีการนำเสนอนี้ ไมโครซอฟท์จะไม่รับประกันต่อข้อมูลในงานนำเสนอนี้ทั้งโดยแจ้งชัด โดยนัย หรือตามกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt Microsoft ® Lync ™ 2010 การฝึกอบรมเกี่ยวกับ Web App.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google