งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 ภาพรวมของการสนับสนุนและ บำรุงรักษาระบบ ระบบถูกใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง ไป จนถึงเลิกใช้งาน หรือระบบล้าสมัย สร้างระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 ภาพรวมของการสนับสนุนและ บำรุงรักษาระบบ ระบบถูกใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง ไป จนถึงเลิกใช้งาน หรือระบบล้าสมัย สร้างระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 ภาพรวมของการสนับสนุนและ บำรุงรักษาระบบ ระบบถูกใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง ไป จนถึงเลิกใช้งาน หรือระบบล้าสมัย สร้างระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ และง่ายต่อการใช้งาน สนับสนุนผู้ใช้ บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ ระบบสามารถ ใช้งานได้อย่างเหมาะสม การปฏิบัติงานและสนับสนุนระบบ System Operation and Support

2 งานสนับสนุนผู้ใช้ การฝึกอบรมผู้ใช้ บุคลากรจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งาน ระบบสารสนเทศ หน่วยช่วยเหลือ (Help desk) - การแสดงวิธีที่จะใช้ทรัพยากร ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การช่วยให้คำตอบแก่คำถามทาง เทคนิคในการใช้งาน - การทำให้ผู้ใช้ทำงานได้มากขึ้น

3 งานบำรุงรักษา ต้นทุนในการใช้งาน (Operational cost) : วัสดุสิ้นเปลือง ค่าเช่าอุปกรณ์ และค่า เช่าซื้อซอฟต์แวร์ งานการบำรุงรักษา (Maintenance Activity) : การแก้ไขโปรแกรม ระเบียบวิธีการ หรือ เอกสาร แบ่งเป็น - การบำรุงรักษาแบบแก้ไขหรือคอเร็คทิฟ (Corrective Maintenance) - การบำรุงรักษาแบบดัดแปลงหรืออะ แดฟทิฟ (Adaptive Maintenance) - การบำรุงรักษาแบบสมบูรณ์หรือเพอเฟ็คทิฟ (Perfective Maintenance) - การบำรุงรักษา แบบป้องกันหรือพริเวนทิฟ (Preventive Maintenance)

4

5 การจัดการการปฏิบัติงานและ สนับสนุนระบบ หน่วยบำรุงรักษา : นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม ทำหน้าที่ - การจัดการคำร้องขอบำรุงรักษา - การกำหนดลำดับความสำคัญ - การจัดการโครงแบบ (Configuration management)

6 การวัดขีดความสามารถของระบบ เวลาการตอบกลับ (Response time) แถบความถี่ข้อมูลและปริมาณ งานต่อหน่วยเวลา (Bandwidth and Throughput) เวลาครบวงงาน (Turnaround Time) ความล้าสมัยของระบบ (System Obsolescence)

7 BSC414 – 12/2

8 BSC414 – 12/3


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 ภาพรวมของการสนับสนุนและ บำรุงรักษาระบบ ระบบถูกใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง ไป จนถึงเลิกใช้งาน หรือระบบล้าสมัย สร้างระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google