งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

2 สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2553

3 สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553
สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 1. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) 84 คน -รพ.ศรีนครินทร์ คน -รพ.ขอนแก่น 24 คน -รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 14 คน -รพ.อุดรธานี 16 คน

4 สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553
สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ (CPIRD) 71 คน -รพ.ขอนแก่น 24 คน -รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 14 คน -รพ.อุดรธานี 16 คน -รพ.มหาสารคาม 17 คน

5 สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553
สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ 43 คน 4. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ สกอ คน 5. รับตรงโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น คน 6. รับตรง โดย กสพท คน 7. โครงการรับผู้จบปริญญาตรี (MD10) คน 8. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 คน รวมทั้งสิ้น คน

6 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google