งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความยินดียิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความยินดียิ่ง

2 สรุปการรับบุคคล เข้าศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2553

3 สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 1. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) 84 คน - รพ. ศรีนครินทร์ 30 คน - รพ. ขอนแก่น 24 คน - รพ. สรรพสิทธิประสงค์ 14 คน - รพ. อุดรธานี 16 คน

4 สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ (CPIRD) 71 คน - รพ. ขอนแก่น 24 คน - รพ. สรรพสิทธิประสงค์ 14 คน - รพ. อุดรธานี 16 คน - รพ. มหาสารคาม 17 คน

5 สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและ ภาษาอังกฤษ 43 คน 4. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ สกอ. 46 คน 5. รับตรงโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 001 15 คน 6. รับตรง โดย กสพท. 22 คน 7. โครงการรับผู้จบปริญญาตรี (MD10) 4 คน 8. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 คน รวมทั้งสิ้น 287 คน

6


ดาวน์โหลด ppt คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google