งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Argumentation การโต้แย้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Argumentation การโต้แย้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Argumentation การโต้แย้ง

2 โต้แย้งกับอะไร ข้อเท็จจริง ค่านิยม นโยบาย

3 สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
วิชาการ สังคม การเมือง

4 ข้อเท็จจริง ค่านิยม นโยบาย สาเหตุ ทำไมคนถึงต้องการข้อเท็จจริง ความขัดแย้งในการประเมินคน วัตถุ กิจกรรม ความคิด ทำไม events จึงเกิดปัญหาขึ้น ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของสิ่งที่คนกล่าวขาน เบื้องหน้า เบื้องหลังของค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง ความพอใจในนโยบายในอดีต นิยามศัพท์ แนวคิดหลัก ชี้ถูกชี้ผิดในสิ่งที่ต้องการสื่อ มีเกณฑ์ตัดสินเพื่อประเมิน มีหลักฐานสนับสนุน ทิศทางของการเคลื่อนไหว ประเด็น ข้อมูลยืนยันหรือขัดแย้ง ลำดับชั้นของค่านิยม เกณฑ์การจัดลำดับชั้นค่านิยม ตัวชี้วัดที่บอกว่าค่านิยมนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ สาเหตุที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย นโยบายใหม่ตอบโจทย์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง? ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

5 Qualifiers Grounds Claims Warrant Rebuttals Backing


ดาวน์โหลด ppt Argumentation การโต้แย้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google