งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Argumentation การโต้แย้ง. โต้แย้งกับอะไร ค่านิยม ข้อเท็จจริง นโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Argumentation การโต้แย้ง. โต้แย้งกับอะไร ค่านิยม ข้อเท็จจริง นโยบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Argumentation การโต้แย้ง

2 โต้แย้งกับอะไร ค่านิยม ข้อเท็จจริง นโยบาย

3 สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สังคม วิชาการ การเมือง

4 ข้อเท็จจริงค่านิยมนโยบาย สาเหตุ ทำไมคนถึง ต้องการข้อเท็จจริง ความขัดแย้งในการ ประเมินคน วัตถุ กิจกรรม ความคิด ทำไม events จึง เกิดปัญหาขึ้น ประวัติศา สตร์ พัฒนาการของสิ่งที่ คนกล่าวขาน เบื้องหน้า เบื้องหลังของ ค่านิยมที่ เปลี่ยนแปลง ความพอใจใน นโยบายในอดีต นิยาม ศัพท์ แนวคิด หลัก ชี้ถูกชี้ผิดในสิ่งที่ ต้องการสื่อ มีเกณฑ์ตัดสินเพื่อ ประเมิน มีหลักฐาน สนับสนุน ทิศทางของการ เคลื่อนไหว ประเด็น ข้อมูลยืนยันหรือ ขัดแย้ง ลำดับชั้นของ ค่านิยม เกณฑ์การจัดลำดับ ชั้นค่านิยม ตัวชี้วัดที่บอกว่า ค่านิยมนั้น เป็นไป ตามเกณฑ์ สาเหตุที่นำไปสู่ การเปลี่ยนแปลง นโยบาย นโยบายใหม่ตอบ โจทย์สาเหตุการ เปลี่ยนแปลง ? ผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลง

5 Claims Grounds Warrant Backing Rebuttals Qualifiers


ดาวน์โหลด ppt Argumentation การโต้แย้ง. โต้แย้งกับอะไร ค่านิยม ข้อเท็จจริง นโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google